Petice za obnovení tramvajového spojení Vinohrad a Jarova bez přestupů prodloužena

Petice za obnovení tramvajového spojení Vinohrad a Jarova bez přestupů prodloužena

Nejste spokojeni se ztrátou přímého spojení Vinohrady - Jarov (tram. 16) a se zkrácení jedenáctky? Pak se z vás musí stát rychle "aktivní občané" . Pokud chcete prosadit změnu, pomozte prosím sehnat podpisy pod petici.

Všichni spokojeni?

Zdá se, že změnu v podobě seškrtání rozpočtu pro MHD a omezení spojů pražané přešli s obvyklým pokrčením ramen. Není tomu ale tak u všech. Zastávka Biskupcova bývá ve špičkách svědkem urputných bojů přestupujících cestujících. To přivedlo některé k sepsání petice za návrat tramvaje spojující Vinohrady a Jarov. Ani zkrácení jedenáctky se občanům nelíbí. Navíc, stavění bariér a znepříjemňování cestování v MHD vede k většímu užívání aut a v těchto dnech si všichni můžeme dýchnout výsledek hezky do svých plic.

Nyní je nejvyšší čas zkusit věci změnit. Projednávání změn a úprav ve schématu MHD probíhá a po novém roce budou některé požadavky občanů uvedeny v život. Ne však sami od sebe, jak dosvědčuje nový radní pro dopravu MČ Praha 3 Ondřej Rut (SZ):

"V minulých týdnech jsem absolvoval několik jednání s ředitelem ROPIDu i náměstkem Noskem, z nichž dovozuji, že návrat přímého spojení na Jarov není beznadějný. Vše ale bude záviset na objemu prostředků pro Dopravní podnik v rozpočtu HMP na příští rok a na tom, jak palčivě bude ROPID problém vnímat. Každá městská část má své požadavky a problémy a Praha 3 musí být slyšet, aby ROPID bral tento problém jako prioritní a finanční rezervu navrhl věnovat právě sem.

Na radnici mi došlo kolem stovky dopisů a e-mailů od občanů - shrnutí těchto podnětů jsem již na ROPID předal. Reakce od občanů např. formou petice by mohla pomoci ještě víc."

Chcete to říci samostatně? Pak pište a volejte náměstkovi primátora zodpovědného za dopravu Josefu Noskovi Josef.Nosek@praha.eu a na adresu: ropid@ropid.cz, která přijímá oficiální stížnosti.

Nebo volejte do kanceláře primátora na 236 003 413. Nebo se připojte k petici.

Petice je naše občanské právo

Text petice za návrat spojení Vinohrady  - Jarov je formulován tak, aby bylo možné najít v trasách tramvají i jiné řešení, než jen návrat  č. 16 na původní trasu. Přidat k petici se můžete tak, že si ji stáhnete zde, seženete podpisy  a na našem redakčním emailu posta@kauza3.cz se domluvíme na předání do středy 5. 12. 

Text petice:

PETICE  

za OBNOVENÍ PŘÍMÉHO TRAMVAJOVÉHO SPOJENÍ MEZI VINOHRADY A JAROVEM BEZ NUTNOSTI PŘESTUPU
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané hl. m. Prahy ŽÁDÁME obnovení zrušeného přímého tramvajového spojení mezi Vinohrady a Jarovem.
Po odklonění linek zajíždí na Jarov pouze linka 1 a linka 9. Pro cestující z jiných částí Prahy, kteří tyto linky nemohou použít, jsou nutné přestupy. Zastávka Biskupcova, kde se nyní přestupuje, je navíc kapacitně zcela nevyhovující. Vznikla tak bariéra při cestování MHD pro velkou skupinu cestujících: matky s kočárky, školní děti, starší a nepohyblivé cestující.

Petice bude předána panu Noskovi a ROPIDU.

 

vratte jedenactku

Vraťte nám jednáctku

Pokud jste postiženi zkrácením tramvaje č. 11 pak se můžete přidat ke skupině na Facebooku zde

Průběh doprošování se občanů o návrat jedenáctky dokládá obtížnost, s jakou se občané mohou domáhat úprav MHD. Přikládám korespondenci skupiny "Vraťte nám jedenáctku" s Ropidem a Radnicí Prahy 10.

Podnět podaný na webu ROPID:
Dobrý den, velmi nám chybí přímé tramvajové spojení ze Strašnic a Malešic na Vinohrady. Přestup na linku 5 je velkou komplikací a velkou zátěží pro samostaně fungující malé školáky, seniory, lidi s pohybovými problémy i matky s kočárky. Ne vždy je důležité dostat se někam RYCHLE. Navíc ne všem dojde, že na linku 5 ve směru z centra je třeba přestoupit v "bezpečné" stanici Flora. Většina cestujících dle našich zjištění jede až na konec, na Olšanské hřbitovy a tam je přestupu jak náročný, tak nebezpečný. Žádáme o co nejrychlejší přehodnocení zkrácení linky 11 tak, aby fungovala alespoň VE VŠEDNÍ DNY (kdy bývala nejvytíženější a pro všechny (návštěvníky Vinohradské nemocnice, Krematoria Strašnice, děti dojíždějící do volnočasových aktivit atd...) také nejdůležitější. Děkujeme.
 
Odpovědˇ od ROPIDU  4.10. 2012
celková optimalizace sítě ve východní části Prahy je založena mimo jiné na sjednocení nástupních zastávek, vyrovnání nabídky s poptávkou a vytvoření spojení s centrem města, jež nezajišťuje linka metra A. V tomto ohledu byla linka 11 zkrácena do obratiště Olšanské hřbitovy, a ve směru na Černokosteleckou nahrazena linkou 5. Ta je ve večerním období, ale především o víkendu obsluhována sólo vozy, čímž vzniká určitá provozní úspora, využitelná v jiných místech sítě, které vykazují kapacitní problémy. Na Černokostelecké ulici nese hlavní přepravní zátěž linka 7 ke stanici metra Strašnická (je to přirozené, jelikož se jedná o mělce založenou stanici s relativně snadným a rychlým přestupem).

Spojení ze Strašnic na Vinohrady je po 1. září 2012 možné pomocí kombinace linek číslo 5 a 11 s přestupem na Floře, kde je dostatečně prostorný ostrůvek oddělený od vozovky zábradlím. Na obě tramvajové linky jsou zčásti nasazena nízkopodlažní vozidla. Spojení části Strašnic, Vinohrad a centra města je možné přímo linkou metra A nebo s přestupem z linky 7 v zastávce Strašnická, respektive z linky 5 v zastávce Želivského. Linka 5 nově nabízí přímé spojení s Žižkovem, Masarykovým nádražím, náměstím Republiky a Prahou 7. O víkendech byla linka 11 v úseku Olšanské hřbitovy – Černokostelecká dlouhodobě velmi slabě vytížená, proto je pomocí linky 5 v tomto úseku omezena nabídka přepravní kapacity. Díky změně linkového vedení bude možné poskytovat v úseku Želivského – Vozovna Strašnice rovnoměrný interval ve všech provozních obdobích a nebude docházet k situacím, kdy měly linky v tomto úseku odjezd ve shodných nebo téměř shodných časových polohách. O navrácení linky číslo 11 do trasy Spořilov – Černokostelecká v současnosti naše organizace neuvažuje.

S pozdravem a přáním hezkého dne Miloš Jelínek  Zástupce vedoucího odboru marketingu, ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Email na adresu radnice Praha 10:
Dobrý den, pane starosto,
jsme obyvatelé Prahy 10 (Strašnice, Malešice, Nové Strašnice) a jsme naprosto šokování záměrem ROPIDu upravit celý systém MHD, konkrétně tramvají. Naprosto souhlasíme s Vašimi námitkami, zveřejněnými na internetu. Snažili jsme se s ROPIDEem komunikovat už několik měsíců a spolu s mnoha dalšími rodinami z Nových Strašnic, Malešic a okolí upozorňovat na možné negativní důsledky především zkrácení tramvaje číslo 11 do stanice Olšanské hřbitovy.
Jsme poměrně velká komunita rodin s dětmi v mladším školním věku, které hojně využívají tramvajové linky číslo 11 k dojíždění do škol a za volnočasovými aktivitami v oblastech Flora, Jiřího z Poděbrad, Muzeum, I.P.Pavlova. Přímá linka do těchto oblastí znamená bezpečnost pro děti, které v tomto věku už právě tramvají začínají cestovat samy (metro cítíme všichni jako příliš riskantní). Zrušením tramvajové linky 11 do Strašnic se samozřejmě výrazně bezpečnost dětí sníží(díky nutnosti přestupu). Spousta rodin také s ohledem na do teď  fungující tramvajový systém školy i volnočasové aktivity pro děti vybírá...
Žádali jsme ROPID několikrát o přehodnocení záměru tramvaj číslo 11 ukončit v Olšanských hřbitovech už kvůli tomu, že ji opravdu hojně využívá řada návštěvníků Krematoria Strašnice, především v seniorském věku, k jejichž bezpečnosti nutnost přestupu také nepřispívá.
Víme, že máte jistě spoustu jiných starostí, ale tohle je věc, která nás v tuto chvíli opravdu pálí a velice bychom ocenili, pokud byste při Vašem dalším jednání s ROPIDem nebo Magistrátem naše prosby tlumočil. Pokud bude třeba, podpoříme naše volání po tramvaji 11 ve Strašnicích i peticí nebo sadou mailů (připomínky na web ROPIDu zjevně nefungují, poslali jsme jich opravdu hodně…)
Doufáme, že se nám společně s Vámi podaří ROPID přesvědčit.
Předem velice děkujeme za podporu.

A odpověď z Radnice  P10:

Dobrý den,
nemáme informace o tom, který směr je potřebnější pro nejpočetnější část obyvatel Strašnic. Vy se potřebujete dostat na Vinohradskou k Muzeu, zrovna tak ale jistě existují občané (i děti), kteří naopak upřednostní doposud neexistující přímý spoj do oblasti Olšanského náměstí (plavání hotel Olšanka), Žizkova, Hlavního a Masarykova nádraží, Náměstí Republiky a Letné (nově linka č. 5). Z tohoto důvodu nepovažujeme chystanou změnu za výrazné zhoršení stavu.
Přestup z linky č. 5 na linku č. 11 v zastávce Flora s nově zrekonstruovaným nástupním ostrůvkem, vybaveným zábradlím, nepovažujeme za nebezpečný.
Každopádně veškerá naše jednání s ROPIDem již proběhla, návrh je odsouhlasen městem a nelze v tuto chvíli očekávat jeho změnu.
 
Ing. Daniel Čech, Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava,  Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

 

 

 


Související články

Změny v MHD

Cílem "optimalizace" MHD pod taktovkou ROPID je ušetřit na cestujících 400 milionů ročně. Prahy 3 se dotkne hned několik úprav, ale do 12.9. se vše navíc komplikuje výlukou tramvají v úseku Flora - Vinohradská vodárna - Nám. Míru. Přinášíme informace o změnách. pokračování
reklama