Praha ruší chodce

Praha ruší chodce

Je v Praze bezpečnější přecházet přes přechod, nebo mimo přechod? Je zrušený přechod bezpečnější? Je pro bezpečnost chodců v Praze lepší zrušit 300 přechodů, nebo je zachovat? Jak to, že na rušení a odbrušování přechodů z vozovky peníze jsou a na jejich zřizování a lepší označení peníze nebyly? Nesmyslné otázky? Kupodivu si je nikdo z vedení města dosud nekladl. A ministerstvo dopravy nyní udeřilo s nařízením ODBRUŠOVAT, RUŠIT!

Jistě jste před časem zaznamenali v tisku diskuse o tom, zda má mít chodec na přechodu pro chodce přednost před tramvajemi. DP pak ve velké kampani dokazoval, že tramvaj nemůže zabrzdit.  Nyní nařídilo Ministerstvo dopravy uplatnění před třemi lety schválené novely vyhlášky 163/2009 do života.Tramvaj má přednost a nevyhovující přechody se musí opatřit semafory, nebo zrušit. A už to jede.

radhostskavinohradska     milesovska vinohradska j z podebrad

Tyto přechody na Vinohradské (Milešovská a Radhošťská) byly zcela zrušeny, přetřeny a odbroušeny v rámci "optimalizace". Nyní slouží jako  parkoviště.

V Praze bylo v minulých měsících zrušeno bez náhrady 79 přechodů a celkem bude bez náhrady odstraněno v příštích týdnech 300 přechodů. Proč? Protože ve vyhlášce MD je tato formulace:  

...Na tramvajovém pásu lze značku č. V 7 - ZEBRA vyznačit jen při současném stanovení místní, nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích světelnými signály (semafory)... (plné znění pod článkem).

To by znamenalo zřízení semaforů na všech 300 přechodech, které v centru přecházejí přes tramvajové koleje. Na to Praha peníze nedá a bylo by to také často nesmyslné. A tak magistrát a městské části ve snaze ministerstvu vyhovět v tichosti začaly přechody zatírat černou barvou a odbrušovat. To je levnější. Semafor by stály 1 milion, odbroušení stojí 10 000,- kc. Navíc příprava a schvalování jednoho semaforu trvá úředníkům i 2,5 roku a stihne se jich takto postavit v Praze maximálně dvacet za rok.

Ovšem každá městská část je jinak aktivní a tak můžete najít i jiná řešení. Někde je zatřena, nebo odbroušena jen zebra na tramvajových kolejích, někde je dopsán nápis Pozor tramvaj, jinde je tramvajový pás natřen modrou barvou. Někde byly zřízeny ostrůvky a dokonce opravdu instalovány semafory  (Korunní, P2). Ministerstvo je však proti jakýmkoliv kompromisům a jeho expertní komise právníků požaduje "ZRUŠIT"! (Představuji si, jak se řítí na ministerstvo svým SUV a jak je chodci na přechodech hrozně zdržují).

Zmatení je tedy všeobecné a chaos převažuje. Kdo bude například viníkem dopravní nehody na částečně odbroušeném přechodu? Má se chodec přes takový úsek bát přecházet? Je nápis Pozor tramvaj vhodný pro nevidomého?

odbrouseny prechod    auto na odbrouseném přechodu

Dva přechody v Jičínské u Centra Flora byly odbroušeny jen na tramvajových kolejích. Po nich ovšem jezdí spěchající předbíhači v manažerských autech. Kdo bude viník v případě kolize? Mrtvý bude určitě chodec, tedy vy, vaše dítě.

Černý Petr nyní leží na Ministerstvu dopravy, nicméně o změnu vyhlášky musí zažádat Magistrát HLMP, kde má dopravu na starosti  radní Šteiner.  Přestože je vyhláška platná již tři roky a její nesmyslnost pro Prahu je evidentní, město dodnes nevyvinulo vůči Ministerstvu dopravy  žádnou účinnou legislativní iniciativu.

Občanské sdružení  Pražské matky, o.s. Oživení a www.prechody.cz  jsou zatím jedinými organizacemi, které se do boje za zachování přechodů pustily.

"14.5. jsme vystoupily na Výboru dopravy s informací o rušení přechodů a na naši žádost byla tato otázka zařazena na další zasedání Výboru (červen) jako řádný bod jednání," uvedla paní Johnová z o.s.PM. "Zároveň jsme mluvily s tiskovým mluvčím ministerstva dopravy (MD) panem Kupkou, který nám řekl,  že tuto otázku předložil novému ministrovi a že k rušení přechodů bude na MD svolána schůzka ve složení MHMP, MČ, o.s. Oživení a snad i Policie."

Na schůzi Výboru dopravy magistrátu Pražské matky předložily tyto požadavky:
 
   1. žádáme aby výbor doporučil odboru dopravy MHMP zastavení rušení přechodů přes tramvajové koleje, dokud nebude nalezen vhodný způsob řešení nastalé situace rozporu mezi stávajícím stavem přechodů a vyhláškou č. 30/2001 Sb.
   2. požádal radního Šteinera o zajištění vypracování vhodné úpravy nevyhovující části §19 vyhlášky č. 30/2001, a projednání jejího zapracování s Ministerstvem dopravy ČR
   3. požádal Technickou správu komunikací, úsek dopravního inženýrství, o vypracování metodiky řešení stávající situace pro městské části a další subjekty, včetně zapojení veřejnosti.

Vzorový dopis:

Podpořit o.s. PM můžete zasláním dopisu na Magistrát  a na Ministerstvo dopravy. Dopis může znít např. takto:

Věc: Rušení přechodů pro chodce

Rozhodně protestujeme proti rušení přechodů pro chodce. Namísto aby byly zabezpečovány stávající přechody a bylo zřizováno pro chodce co nejvíce míst k přecházení,  přechody se bez náhrady ruší. Místo toho, aby byla podporována chůze jako způsob, který je pro město i občany základní, nejšetrnější a nejprospěšnější je dána bezpečnost chodců napospas nesmyslné vyhlášce a expertů ministerstva.  Na rušení přechodů se prostředky najdou, zatímco místa k zabezpečení a zklidnění čekají pro nedostatek prostředků na úpravu mnoho let.

Žádám Vás, abyste ihned zastavili trend zhoršování  podmínek a bezpečnosti pro chodce jakožto nejohroženější účastníky provozu. Zároveň Vás žádám, abyste změnili vyhlášku, která není formulována ve prospěch větší bezpečnosti chodců.

Adresy pro zaslání:

Ministerstvo dopravy ČR

nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz.
http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/epodatelna/
Spojovatelka : 225 131 111
Fax podatelny : 225 131 184

Radní pro dopravu HLMP
Radovan Šteiner
Radovan.Steiner@cityofprague.cz

Odbor dopravy
Ředitel odboru dopravy - Ing.Jan Heroudek
tel: 236 00 4234,  fax: 236007039
Jan.Heroudek@cityofprague.cz
Adresa:  
MHMP, Odbor dopravy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

O odeslání dopisu nás prosím informujte.

Přílohy:  

Vyhláška MD ČR  30/2001 Sb. platný stav k 15.5.2009
Stávající znění:
§ 19
Příčné čáry jsou
b) "Přechod pro chodce" (V7- ZEBRA) , která vyznačuje místo, které je určeno pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci... Na tramvajovém pásu lze značku č. V 7 vyznačit jen při současném stanovení místní, nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích světelnými signály... Přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích může být provedena též obrysem značky č. V 7,

Var. pozměňujícího textu, která by zachránila přechody před odstraněním (pan Šubrt)
§ 19
Příčné čáry jsou
b) "Přechod pro chodce" (č. V 7), která vyznačuje místo, které je určeno pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci; ... Na tramvajovém pásu lze značku č. V 7 vyznačit jen při současném vyznačení nápisů POZOR TRAM z obou stran na chodník před vstupem do vozovky, či mezi poslední dvě příčné čáry značky č. V 7 umístěné ve vozovce před vstupem na tramvajový pás. Přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích může být provedena též obrysem značky č. V 7.

Vysvětlení dopravních značek najdete např. zde: http://www.zavolantem.cz/dopravni-znacky

 


Související články

Chodci jsou škůdci Prahy

Takový názor vyjádřil nový šéf policie pan Červíček. Bohužel má dost moci aby takový názor z blábolu proměnil v činy. Konkrétně na Praze 3 se nová ofenzíva proti chodcům projevila odfrézováním několika přechodů přes Vinohradskou ulici a zhoršením již tak nebezpečné situace chodců. Pokud jezdíte autem mimo Prahu do satelitů s milionářskými domky. jistě ...pokračování

Rušení přechodů prý nařizuje vyhláška

Nedá se nic dělat, je to podle zákona. Tak zní obvyklá výmluva úředníků, jenže zákon mluví často o něčem jiném. I v tomto případě vyhláška Ministerstva dopravy požaduje opravu, nikoliv rušení přechodů. Navíc vyhláška obsahuje naprostou hloupost a to je požadavek na instalaci světelné signalizace na každý přechod přes tramvajovou trať. Spočítejte si kolik ...pokračování
reklama