Pražské matky předaly dopravní studii do rukou MČ Praha 3

Pražské matky předaly dopravní studii do rukou MČ Praha 3

Občanské sdružení Pražské matky pracovaly po tragické nehodě malé Anežky s dětmi ze školy Lupáčova na nápravě nebezpečných dopravních poměrů v okolí ZŠ. Vzniklé návrhy od dětí převzali dopravní projektanti a za peníze MHMP z programu Besip zhotovili technickou dokumentaci úprav. Tato dokumentace byla předána MČ Praha 3. Nyní záleží na tlaku veřejnosti, aby MČ představený projekt realizovala. O.S. PM předaly radnici již několik projektů na úpravy v okolí škol. Ani jeden nebyl realizován. Na předání v ZŠ Lupáčova se nikdo ze zodpovědných volených činitelů Radnice P 3 nedostavil.

Zápis z předání studie dopravního zklidnění před ZŠ Lupáčova dne 19.11.2010

Po úvodním přivítání, prezentaci žáků byla ing. Rozsypalem představena studie dopravního
zklidnění v okolí školy. U každého návrhu byly probrány výhody a nevýhody, vedena
diskuze a následně v průběhu hlasování stanoveno pořadí důležitosti jednotlivých variant a
dalšího postupu. Studie je k dispozici zde

Všichni účastníci se dohodli na následujícím:
K realizaci je navržena varianta II – úprava prostoru před školou.
UMČ případně prověří možnosti řešení podle varianty III – zaslepení ulice do budoucna. Pro
pokud možno co nejbližší časový horizont navrhli přítomní variantu II.

Ostatní opatření k jednotlivým křižovatkám byla přijata bez výhrad s tím, že bylo stanoveno
následující pořadí kroků:
1) Rokycanova – Prokopova
2) Prostor před školou
3) Ulice Ondříčkova

V pondělí 22.11. budou všichni rodiče prostřednictvím žákovské knížky informování o
umístění varianty II a požádány k vyjádření. Termín pro vyjádření byl stanoven do pátku
26.11. aby bylo možno diskutovat ještě na třídních schůzkách. Návrh bude představen i
7.12.2010 na oborovém semináři pro budoucí rodiče prvních tříd.

Studie včetně podkladů předána MHMP, kopie závěrečné zprávy PM.
Po dohodě s odborem dopravy panem Vančurou studie bude předána místostarostovi pro
dopravu v průběhu následujícího týdne.

Seznam účastníků viz prezenční listina:

Otmarová RN
Marek - MHMP - odbor dopravy
Němcová – MHMP tajemnice 1. Nám. Blažka
Boučková - TSK
Sedlák, Vančura UMČ odbor dopravy
Brož, Hošková, Fruhaufová, - rodiče
Hausner, Jeřábková, Kopecký, Hauftová - škola

Zprávu zpracoval

Milan Hausner řed. ZŠ Lupáčová


Související články

Rok od nehody - výsměch radnice rodičům Anežky

19. listopadu 2010 uběhne rok od zbytečné smrti osmileté školačky Anežky, kterou na místě zabilo nákladní auto při její cestě ze školy domů. Vozidlo odbočovalo z Prokopovy ulice na stavbu garáží do Rokycanovy ulice a děvčátko srazilo přímo na přechodu pro chodce. Anežce nepomohlo, že přecházela na zelenou. Přesto, že v bezprostředním okolí této nebezpečné ...pokračování
reklama