Připravované změny v MHD zasáhnou i Prahu 3

Připravované  změny v MHD zasáhnou i Prahu 3

Nad dvěma hlavními a jedním doplňkovým návrhem změn tras tramvají, které předkládá k diskusi Ropid, se nyní rozbíhá intenzivní jednání s městskými částmi. Chcete se dozvědět, jak by mohly změny ovlivnit dopravu po Praze a jak se můžete do rozhodování zapojit?


Návrhy nejsou finální, ale mají podle autorů ukazovat, jakým směrem by se mohla podoba pražské tramvajové sítě v dalších měsících, či letech vyvíjet. Po diskusi s městskými částmi dojde v příštích týdnech k vytvoření návrhu finálního. Ten Ropid představí během června. V případě všeobecné shody budou změny zavedeny v září 2016.
Chcete se zapojit do diskuse? Pak se obraťte na MČ Praha 3 a připomínky zašlete do 5. května na email janap@praha3.cz, nebo přímo na Ropid na email :  tramvaje@ropid.cz.

Příprava změn přes anketu
Jak Ropid k návrhům na změny dospěl?  Anketou. Veřejnost se mohla zapojit od konce ledna po dobu čtyř týdnů. Na cca 80 zastávkách tramvají bylo vyvěšeno celkem 13 konkrétních otázek doplněných o výzvu k zasílání dalších podnětů. (podrobně zde)
Přišlo 1 200 mailů a dopisů s  1 897 podněty na vylepšení  MHD v Praze a to nejen tramvají, ale i metra, autobusů a vlaků na území hlavního města. 1 413 vyjádření reagovalo na zveřejněné otázky. Pro zajímavost uvádím, že tram č. 9 je na  4 místě s průměrně 249 osobami na  jeden spoj. 
Podněty byly shrnuty do 45 bodů, z nichž tři se týkají Prahy 3:

-Přetížená linka č. 5 o víkendech v sólech (zejména úsek Flora  - Masarykovo nádraží) – řeší všechny tři návrhy
-Přetížený úsek Žižkov  – Václavské náměstí  – Smíchov (linka 9)  - doplňkový návrh toto neřeší
-Chybějící přímé spojení celodenně/celotýdenně Flora  – Spojovací   - doplňkový návrh toto neřeší

Otázka z ankety  k provozu na území Prahy 3 a návrh řešení 
Otázka pro oblast Spojovací a Chmelnice (vyjádřilo se k ní 5 % účastníků ankety):

Preferujete pro část cest ze Spojovací a Chmelnice spojení na Floru a k Muzeu, nebo na Floru, Náměstí Míru a Karlovo náměstí?

Shrnutí odpovědí: 
Z Koněvovy ulice mezi zastávkami Spojovací a Ohrada je pro 70 % cestujících prioritou původní trasa linky 16 směrem na Floru, Náměstí Míru a Karlovo náměstí. Přímé spojení přes Floru na Muzeum současnou linkou 11 by rádo zachovalo 13 % z těch, kteří zde odpověděli. 16 % odpovědí se v této lokalitě soustředilo na prosbu o zajištění celodenního a celotýdenního spojení ze Spojovací na Želivského a Floru k metru A, které v současné době k dispozici není.
V návrzích na řešení bude obsaženo celotýdenní spojení ze Spojovací k metru A. Variantní řešení budou dle možností celé sítě obsahovat provoz současné linky 11, nebo návrat původní linky 16.  

Tři návrhy  - základní, návrh „příležitostí“ a návrh doplňkový („vídeňský“) a jejich dopad na Prahu 3 

Návrh základních úprav  - modrý
Zachovává současný rozsah provozu na tramvajové síti a posiluje přetížené centrální úseky, přičemž mírně omezuje provoz na některých okrajových tratích.

Změny na území Prahy 3:

Celotýdenně posíleno spojení Václavské náměstí – Hlavní  nádraží  – Olšanské náměstí – Flora  (novou linkou 15).

Linka č. 11 celotýdenně sólo (jeden vůz), kapacita v úseku  Flora - I. P. Pavlova – Spořilov  doplněna celotýdenním provozem linky 13, nově celotýdenní provoz v úseku Olšanské hřbitovy  – Spojovací.

Linka č. 13 změna trasy, prodloužení, ČERNOKOSTELECKÁ  – Želivského  – OLŠANSKÉ HŘBITOVY – Flora  – Muzeum  – I. P. Pavlova  – Náměstí Bratří Synků  – SPOŘILOV,  celotýdenně sólo, v úseku Olšanské hřbitovy  – Muzeum  – I. P. Pavlova  – Nám. Bří. Synků  – Spořilov celotýdenní provoz

Linka č. 5 v souvislosti se změnou trasy na Petřiny opět celotýdenně se sólo vozy (v úseku Hlavní nádraží – Flora  – Olšanské hřbitovy  – Ústřední dílny DP posílena a od Olšanských hřbitovů nahrazena provozem nové linky 15). Celá trasa by byla takto:  SÍDLIŠTĚ PETŘINY  – Hradčanská  – Malostranská  – Náměstí Republiky  – Masarykovo nádraží  – Hlavní nádraží  – Flora  – OLŠANSKÉ HŘBITOVY,  celotýdenně sólo,  v úseku Hlavní nádraží  – Flora  – Olšanské hřbitovy  celotýdenně  posílena  provozem linky 15,  v úseku Olšanské hřbitovy  – Ústřední dílny DP  celotýdenně  nahrazena  provozem linky 15,  v úseku Malostranská  – Divoká Šárka nahrazena provozem linky 20

V úseku Černokostelecká  – Flora zajištěn celotýdenně provoz souprav (provozem nové linky 15).

Návrh příležitostí - oranžový
Přináší řešení pro 70 % přání městských částí a cestujících, ale s rizikem rušení některých dnešních spojení v souvislosti se splněním jiných požadavků. 

Změny na území Prahy 3:

Linka č. 15 - celotýdenně posíleno spojení Václavské náměstí – Hlavní nádraží – Olšanské náměstí – Flora (novou linkou 15). 

Linka č. 5 - celotýdenně posíleno spojení Masarykovo nádr. – Hlavní nádraží  – Olšanská – Vozovna Žižkov (změnou trasy linky 5). Změněná trasa by byla takto: SÍDLIŠTĚ BARRANDOV  – Smíchovské nádraží  – Anděl  – Újezd  – Malostranská  – Nám . Republiky  – Masarykovo nádraží  – Hlavní nádraží  – Olšanské nám.  – Olšanská  – Nákladové nádr. Žižkov  – Biskupcova  – Ohrada  – VOZOVNA ŽIŽKOV ,  celotýdenně soupravy ,  v úseku  Olšanské náměstí  – Flora  – Olšanské hřbitovy  celotýdenně  nahrazena provozem  linek 15  a 26, v úseku Olšanské hřbitovy  – Ústřední dílny DP  celotýdenně  nahrazena  provozem linky  26,  

Celotýdenně zajištěno spojení Spojovací – Flora (změnou trasy linky 16). 

V úseku Želivského – Palmovka – Nádraží Vysočany nahrazen provoz linky 16 linkou 19. 

Linka 11 celotýdenně v provozu se sólo vozy v páteřním polovičním intervalu, v úseku Olšanské hřbitovy – Černokostelecká jede v pracovní dny od 6 do 20 hodin každý druhý spoj v rozsahu provozu dnešní linky 13. Změněná trasa by byla takto:  SPOŘILOV  – Náměstí Bratří Synků  – Nuselské schody  – I. P. Pavlova  – Muzeum  – Jiřího z Poděbrad  – Flora  – OLŠANSKÉ HŘBITOVY  – Želivského  – Vozovna  Strašnice  – Nové Strašnice  – ČERNOKOSTELECKÁ,  celotýdenně sólo v páteřním intervalu 4  minuty, o víkendu 7,5 minuty, večer 10 minut ,  v úseku Olšanské hřbitovy  – Černokostelecká  v provozu každý druhý spoj pouze v pracovní dny od 6 do 20 hodin. 

Linka č. 13 bude zrušena

Linka č. 16 bude mít staronovou trasu:  SÍDLIŠTĚ BARRANDOV  – Smíchovské nádraží  – Anděl  – Karlovo nám.  – I.  P.  Pavlova  – Nám . Míru  – Flora  – Želivského  – Biskupcova  – Ohrada  - SPOJOVACÍ. 

Návrh doplňkový – zelený (páteřní, nebo vídeňský)
Navrhuje základní síť silných „páteřních“ linek provozovaných v krátkých intervalech. Měl by se vytvořit přehledný, jednoduchý a pro cestující zapamatovatelný systém s méně linkami, u nichž je hlavním parametrem kvality jejich krátký interval.

Nová páteřní linka 5 (v oblasti Strašnic s variantami trasy - linka 26 nahrazena linkou 5A a linka 5 nahrazena linkou 5B).
5A pojede ve stejné trase jako dnešní linka č. 26.
5B bude změna trasy, DIVOKÁ ŠÁRKA – Nádraží Veleslavín  – Červený Vrch  – Bořislavka – Vítězné  náměstí  – Hradčanská  – Letenské nám.  – Strossmayerovo nám . – Náměstí Republiky  – Masarykovo nádraží  – Hlavní nádraží  – Olšanské náměstí  – Flora  – Želivského – Vozovna  Strašnice  – Nové Strašnice  – Černokostelecká  – ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP.

Nová páteřní linka 10 (zahrnuje všechny dnešní spoje linek 10 a 16). 

Nová páteřní linka 11 (zahrnuje všechny dnešní spoje linky 13), v úseku Olšanské hřbitovy – Spojovací provoz jen v pracovní dny od 6 do 20 hodin. 

Linka č. 13 zrušena, nahrazena posíleným provozem linky 11

Linka č. 16 – změněná trasa nepovede přes Prahu 3.

Zrušeno přímé spojení Muzeum – Černokostelecká. 

Zrušeno přímé spojení Žižkov – Nádraží Vysočany.

Váš hlas se (snad) počítá

ROPID uvádí, že nechce prosazovat změny tramvajové sítě za každou cenu, cítí se být jako instituce jen servisní organizací pro město, jeho městské části, dopravce a veřejnost s posláním předkládat varianty řešení. 
Pokud se týče tramvajového spojení Prahy 3 s centrem prostřednictvím tratě Muzeum – Hlavní nádraží – Bulhar - Žižkov, nebo vrácení  trasy směrem z Václavského náměstí  - Vinohradská - Jiřího z Poděbrad, tak tyto změny nové návrhy neobsahují. O tom, stejně jako o prodloužení nové trasy metra na Žižkov, musí rozhodnout politické vedení městské části s vedením hlavního města. O nějakých jednáních ale není nic známo.   

 


Související články

Druhé kolo jednání o tramvajích na Jarov

1.3. se sešli autoři petice a několik statečných podporovatelek na Magistrátě s radním pro dopravu panem Noskem (ODS) a ředitelem ROPIDU panem Procházkou. Źádnou spolehlivou odpověď petičníci nedostali. Radní Prahy 3 pan O. Rut (SZ) jedná o tramvaji na úrovni vedení radnice a Magistrátu. Naše skupina tlačí z druhé strany z pozice občanů, kteří to vše platí a ...pokračování

Petice ZA OBNOVENÍ SPOJENÍ VINOHRADY - JAROV (poslední vývoj)

Ve vedení DPP (Dozorčí rada DPP) je Pavel Hurda, mnohaletý zastupitel a šéf ODS Praha 3, ale o náš problém se žádným způsobem nezajímal. Staráme se tedy sami. Petiční archy jsme předali 19. 12. radnímu pro dopravu na Magistrátu HLMP panu Noskovi (ODS) a 11.12. do rukou šéfa Ropidu pana Procházky. Co je od té doby nového? pokračování

Tramvaj se vrátí na Jarov od 29. června

Názory
V říjnu minulého roku jste se vyjádřili v anketě městské části ke změnám v MHD, ve většině případů jste si stěžovali na přesun trasy linky 16 na Palmovku a absenci přímého tramvajového spojení Jarova (Spojovací) a Vinohrad. S tím souvisejí i problémy nedostatečné kapacity zastávky Biskupcova pro častější přestupování nebo hlučné otáčení tramvají T15 ...pokračování
reklama