Rekonstrukce křižovatky Lupáčova-Táboritská-Ondříčkova

Rekonstrukce křižovatky Lupáčova-Táboritská-Ondříčkova

Dlouhá léta minulým vedením radnice odsouvaný plán na kultivaci přechodů v okolí základní školy Lupáčova se podařilo dotlačit k realizaci. Před pěti lety započalo úsilí o větší bezpečnost dětí u školy projektem "Bezpečná cesta do školy" o.s. Pražské matky. Děti navrhly řešení, projektanti je zpracovali, plány ale zmizely v šuplících tehdejší radnice vedené ODS, nynější nové vedení MČ P 3 celý proces restartovalo a přechody jsou konečně lépe zabezpečené.

Trocha historie

Píše se listopad 2009 a po smrtelné nehodě žákyně školy se rodiče žáků obrátili s peticí na vedení MČ P3 se žádostí o úpravy přechodů a dopravního režimu v okolí ZŠ Lupáčova. V odpovědi od místostarosty Lochmana (ODS) se vypočítává, proč radnice s většinou požadavků nesouhlasíla. K žádné změně nedošlo.

Píše se rok 2010. Pražské matky pracovaly po tragické nehodě malé Anežky s dětmi ze školy Lupáčova na nápravě nebezpečných dopravních poměrů v okolí ZŠ. Vzniklé návrhy od dětí převzali dopravní projektanti a za peníze MHMP z programu Besip zhotovili technickou dokumentaci úprav. Dne 19. listopadu 2010 předalo o.s. Pražské matky studii dopravního zklidnění před ZŠ Lupáčova do rukou úředníků MČ Praha 3.

"Nyní záleží na tlaku veřejnosti,"konstatoval tehdy v roce 2010 ve své zprávě z předání Milan Hausner, tehdejší ředitel ZŠ," aby MČ představený projekt realizovala. O.s. PM předaly radnici již několik projektů na úpravy v okolí škol. Ani jeden nebyl realizován. Na předání v ZŠ Lupáčova se nikdo ze zodpovědných volených činitelů Radnice P 3 nedostavil."

předani  prezentace

předání dopravní studie Bezpečná cesta do školy v listopadu 2010 / foto autor

Povzbudivá současnost - dokončení dvou etap

Uplynolo mnoho let beze změny. Až s příchodem nověho vedení radnice se věci začaly měnit. Kroky předcházející samotné stavbě podle nového projektu (zobrazen nad tímto odstavcem) nám shrnul místostarosta Rut:" Pro úpravy před ZŠ Lupáčova byl vybrán zhotovitel, na základě smlouvy z roku 2012 to byly Pražské služby za cenu 7,5 mil.

Na křižovatku Lupáčova-Táboritská-Ondříčkova bylo 11.6.2014 vypsáno výběrové řízení organizované TSK. Vyhrály také Pražské služby za cenu 5,5 mil."

Na stavbu si nicméně Pražské služby, které žádné stavební kapacity nemají, najaly jiné stavební firmy. Stavebně šlo o dvě stavby na dvě stavební povolení a se dvěma zhotoviteli.

 

Nový, nyní realizovaný projekt:

projekt

technická dokumentace pro nyní realizovaný projekt úprav před ZŠ Lupáčova a křižovatky Táboritská - Ondříčkova

Lupáčova:

Subdodavatelé Pražských služeb byly firmy INPROS (chodníky, stavební úpravy) a  ČKV (výměna vodovodu – zadavatel PVS).

lupacova   lupacova

lupacova   lupacova

lupacova   lupacova

upravený přechod, cyklostezka a "vysazovací" pruh pro motorizované rodiče před ZŠ / foto autor

Křižovatka Táboritská - Ondříčkova:

Subdodavatelé Pražských služeb byly firmy DAP a.s. (stavební práce), AŽD Praha s.r.o., (signalizace, subdodavatel firmy ELTODO v rámci „zakázky Praha“), SSZ (světelnou signalizaci), stavební část prováděla fa. DAP a.s. , a výměnu signalizace fa AŽD Praha s.r.o.(fa. Pumex byla subdodavatelem AŽD).
Přeložku vody měla na starosti fa. ČKV Praha.

krizovatka  krizovatka

krizovatka  krizovatka

křižovatka s novými tlačítkovými semafory / foto autor

Od o.s. Pražské matky jsme dostali ujištění, že "pokud rekonstrukce alespoň z části respektuje výsledky původního dětského projektu Bezpečné cesty do školy, v jehož rámci děti, rodiče a odborníci spolu se zástupci městské části pracovali na řešení jak místo zabezpečit, naše sdružení to vítá."  Paní Johnová dále uvedla, "pokud tedy úprava skutečně před školou  dopravu zklidní a omezí parkování pro motoristy, kteří tam po ránu jezdívali rodeo, jsme moc rádi. Jsme rádi, že cíle, třebaže až po téměř pěti letech snažení, bylo konečně dosaženo."

Jak uvedl hlavní hybatel celé akce za vedení Prahy 3 místostarosta pro dopravu pan Ondřej Rut (ŽnS)," jsem rád, že se vše podařilo dotáhnout před začátkem školního roku do téhle podoby. Na křižovatce ještě do října bude probíhat výsadba záhonů a stromů a bude doplněn mobiliář. Další etapa v Lupáčově se bude stavět o prázdninách příští rok."

krizovatka  krizovatka

krizovatka  krizovatka

Na příchod dětí bude první dva týdny dohlížet Policie ČR a na prostor před školou Městská policie. Po dvou týdnech převezme hlídání dětí při ranním příchodu do školy MP.

"Podařilo se také postavit dělicí ostrůvek a nový přechod na křižovatce Bořivojova – Ondříčkova," upozornil ještě Ondřej Rut. "TSK přislíbila udělat v září/říjnu novou vozovku. Vše v Bořivojově bude tedy vypadat ještě líp než teď."

Cílem všech těchto úprav je zajistit dětem bezpečnou cestu do školy i bezpečný návrat domů. Čím více rodičů bude mít jistotu, že jejich děti budou na cestě do školy bezpečné, tím méně rodičů bude každodenně své ratolesti nakládat do auta a zaplňovat již tak přeplněné silnice.

 


Autor je kandidátem do Zastupitelstva Městské části Praha 3  za Žižkov (nejen) sobě

 


Související články

Petice za provedení kontroly dopravního značení v okolí ZŠ Lupáčova

Petice občanů žádá větší ochranu dětí při cestě do a ze školy. Při cestě domů právě z této školy zemřela malá Anežka. Přinášíme znění petice a odpoděď radnice Prahy 3.pokračování

Bezpečné cesty do školy tentokrát v ZŠ Lupáčova

V ZŠ Lupáčova proběhlo prezentace projektu žáků školy "Bezpečné cesty do školy". Rodičům, lidem z různých indtitucí jako Odbor dopravy MČ P3, MHMP a dopravní policie byl předveden první koncept budoucích úprav v okolí základní školy. pokračování

Mgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Okolí Olšanského náměstí čeká proměna, nové stromy, chodníky i místo k posezení

Názory
V průběhu letních prázdnin čeká prostor před základní školou Lupáčova i přilehlou křižovatku Táboritská - Ondříčkova velká rekonstrukce. Celá akce je výsledkem téměř čtyřleté přípravy, půjde zároveň o předstupeň k rekonstrukci okolí tramvajových zastávek na Olšanském náměstí. pokračování
reklama