Rozhovor s obvodním ředitelem Městké policie Prahy 3

Rozhovor s obvodním ředitelem Městké policie Prahy 3

Na Kauze3.cz jsme zveřejnili několik článků na téma znečištěných ulic psími exkremety a různými graffiti poničených fasád. A jelikož od zveřejnění těchto článků už uběhl nějaký čas a osobně se domnívám, že situace se nezlepšuje, požádal jsem o rozhovor obvodního ředitele Městské policie Prahy 3 pana Dušana Machoně. Zeptali jsme se, jak proti těmto nešvarům městští strážníci bojují a chtěli jsme se obecně dozvědět něco více o fungování MP na Praze 3.

Kolik stojí roční provoz Městské policie v Praze 3 ?

Není mi známa přesná částka určená pro provoz MP Prahy 3, vycházíme z celkového rozpočtu MP hl. m. Prahy, z tohoto rozpočtu jsou financovány jednotlivé útvary MP, jedná se tedy o centrální financování.

Kolik má městská policie Praha 3 strážníků a kolik by jich potřebovala?

V současné době máme zde na Praze 3 ve stavu 77 strážníků a tabulkový stav je 95 strážníků, z čehož je patrno, že nám k dnešnímu dni chybí 18 strážníků

 Kolik je průměrný plat strážníka městské policie?

Odhady na letošní rok 2009 se pohybují kolem 27 tisíc hrubého na strážníka. Ovšem mluvíme o průměrném platu. Nástupní plat strážníka, který k nám nastupuje nejdříve do kurzu, aby získal „osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“  k práci strážníka, se pohybuje kolem 14 tisíc hrubého. Pak ještě strážník dostává příspěvek na bydlení. Radnice nám v tomto ohledu vychází vstříc a dostáváme byty pro strážníky.

Již dlouho se hovoří o tom, že by bylo vhodné zřídit na Praze 3 kamerový bezpečnostní systém, jaký je váš názor?

Jsem jednoznačným zastáncem kamerového systému. Co se týče samotného zřízení tohoto systému je nutno říci, že zde již existuje. Funguje zde v rámci městského kamerového systému hl. města Prahy. V současné době je v Praze 3 umístěno 22 bezpečnostních kamer, které jsou napojeny na operační střediska MP a Policie ČR. Jsou využívány nejen k monitorování dopravy, ale společně s Policií ČR jsme navrhovali jejich umístění  v místech se zvýšeným počtem trestné činnosti a narušování veřejného pořádku. Nejedná se tedy jen o místa, která jsou krizová z hlediska dopravy ale i bezpečnosti.

Kamery jsou umístěny například na Olšanském náměstí, Tachovském náměstí, ulice Koněvova, Jeseniova, Seifertova, na křižovatce Ohrada, Ondříčkova-Milešovská, Mahlerovy sady, Prokopovo náměstí.

Vyhodnotili jste již a vyřešili, nějaký přestupek nebo přečin na základě těchto kamer?

Z poslední doby mohu uvést případ z Velikonoc, jednalo se o řidiče, u kterého jsme naměřili přes 2,5 promile alkoholu. V tomto případě jsme zavolali Policii ČR, jelikož zde bylo podezření ze spáchání trestného činu. Dále jsme pomocí kamerového systému zadrželi pachatele, který rozbil skleněnou zastávku MHD v ulici J. Želivského. Kameru umístěnou na náměstí Jiřího z Poděbrad  využíváme především z důvodu výskytu bezdomovců a s tím spojenými případy narušování veřejného pořádku..

Již dlouho se hovoří o sloučení městské a státní policie, z důvodů velké překrývaní jednotlivých činností. Podmínky pro přijetí k Policii ČR jsou totiž mnohem přísnější než k MP. Byl by to podle vás dobrý nápad?

Já osobně se domnívám, a naše 16 letá historie to jednoznačně potvrzuje, že máme nezastupitelnou roli v rámci bezpečnostního systému hl. m. Prahy. Jsou jistě úvahy o tom, zda-li sloučit, či nesloučit, já se domnívám, že kdyby k tomu nakonec došlo, tak je to běh na dlouhou trať a tento proces by vyžadoval novelizaci velkého počtu zákonů, takže to není vůbec tak jednoduché, jak se to může někomu na první pohled zdát. Navíc 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona o obecní policii a jednou z podmínek k přijetí k MP je i maturitní zkouška, jestli na narážíte na úroveň vzdělání městských strážníků. A dále jsme ze zákona povinni skládat každé 3 roky zkoušku  způsobilosti tzn. že strážník si musí pravidelně obnovovat osvědčení, aby mohl vykonávat funkci strážníka. Něco obdobného u Policie ČR není. Nemůžu samozřejmě vyloučit ani případné excesy, je to vždy především jen o lidech.

Velkým problémem Žižkovských ulic a parků jsou neuklizené psí exkrementy, spoustu „pejskařů“ asi necítí za svého psa zodpovědnost. V porovnání např. s Prahou 6 nebo 7, je Žižkov dost poničen tzv. „graffiti“. Proč s tím MP nějak nebojuje?

Tak v naší kompetenci to samozřejmě je, provádíme kontroly a situaci průběžně řešíme. Já osobně zlepšení pociťuji, sám mám psa a jsem v ulicích každý den. Samozřejmě jsou ulice, kde problém existuje. Máme zde několik stížností například z Bořivojovy ulice, kde je zvýšený výskyt psích exkrementů. My tam vysíláme zvýšený počet hlídek a takové přestupky pokutujeme. Problém je přirozeně v tom, že musíme dotyčného pejskaře přistihnout v momentě, kdy po svém psovi neuklidí. A málokdo si před městským strážníkem dovolí exkrement neuklidit. Co se týká graffiti, tak si myslím, že máme poměrně dobré výsledky ohledně zadržení pachatelů graffiti. Naposledy jsme zadrželi, bylo to na konci minulého roku, tři mladíky, kteří postříkali fasádu domu. Skupinky takových sprejerů jsou však velmi dobře organizované, jsou ve spojení na telefonech a vždy někdo hlídá, dávají si velmi velký pozor, aby nebyli přistiženi. Vzhledem k tomu, že se jedná o trestný čin, v případě zadržení předáváme pachatele Policii ČR k dořešení.

 Všeobecně převládá názor, že činnost Městské policie je motivována ne cílem zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě, ale co nejvíce obohatit rozpočet obce prostřednictvím výběru pokut, zejména od řidičů. Zkusíte mi to vymluvit?

Tak toto naprosto vylučuji a nesouhlasím s tímto názorem. Dozor nad pravidly ZPS je jen jednou z činností, kterou vykonáváme. Naší prioritou je především veřejný pořádek a pouliční kriminalita. Tam, kde dochází ke zvýšenému počtu případů narušování veřejného pořádku, tam my směřujeme naši zvýšenou hlídkovou činnost.

 Co byste v následující době např. 5 let chtěl změnit nebo vylepšit v práci MP P-3

Mojí prioritou je především navyšování počtu strážníků. A to nejen do dnešního tabulkového stavu 95 ale, aby byl tento počet navýšen alespoň na 120.

 Domníváte se, že pravidla zón placeného stání jsou nastaveny optimálně a že usnadňují obyvatelům Prahy 3 každodenní život? Považoval byste za rozumné, provést nějaké změny v pravidlech ZPS - případně jaké?

Já bych chtěl v první řadě říci, že zřizovatelem ZPS je Hl. m. Praha, nikoliv Městská policie, my jsme jen dozorujícím orgánem. Když budu mluvit za sebe, jako za občana Prahy 3, nikoliv jako obvodní ředitel MP, tak já zavedení ZPS jednoznačně vítám. Výrazně se snížil provoz v rezidenčních částech, již tam neprojíždějí auta v takovém rozsahu, jako tomu bylo před zavedením ZPS. Před zavedením zóny auta parkovala prakticky kdekoli.

 Já jsem se Vás však ptal na názor na pravidla ZPS, například kdyby bylo možné v průběhu dne parkovat s rezidenční kartou P-3 i v obvodě Prahy 2 a obráceně. Domnívám se, že by to mnoha obyvatelům usnadnilo život. Problém zaparkovat je především ve večerních a nočních hodinách.

ZPS byla zřízena na základě zákona. Vede se v současnosti odborná diskuse, jistě jste to zaznamenal v mediích. Diskutuje se o zavedení tzv. smíšených zón a sms parking. Tento materiál se připravuje pro Radu hl. m. Prahy a ta rozhodne. Jinak já osobně k pravidlům ZPS žádné zásadní připomínky nemám.

Podle posledních zveřejněných statistik patří Žižkov ke čtvrtím s nejvyšším počtem přepadení a vražd. V případě loupeží je téměř na špici. Jak se tento stav vysvětlujete a jak proti tomu chcete bojovat.

Tak toto je otázka spíše na Policii ČR. Co se týká trestné činnosti jako takové, ať je to majetková trestná činnost, drobná kriminalita, tak i to patří mezi naše priority – v uplynulém roce jsme zadrželi 37 osob přistižených při spáchání trestného činu a 31 celostátně hledaných osob. Ve spolupráci s Policií ČR pořádáme bezpečnostní akce v předem vytipovaných lokalitách. Jen za únor a březen letošního roku jsme měli tři takové akce se zaměřením na tuto problematiku. Strážníci působí v ulicích především preventivně, jelikož samotné vyšetřování trestné činnosti spadá do kompetence Policie ČR.

Večerní parkování v okolí paláce Akropolis je již chronickou záležitostí. V době konání koncertů se zde běžně parkuje na chodnících, vozidla bez parkovacích karet v modrých zónách, Akropole dokonce vydává vlastní povolenky k parkování. Bydlím v domě sousedícím s palácem Akropolis a z osobní zkušenosti říkám, že tento stav má zhoršující se tendenci. Proč zde pravidelně není ve večerních hodinách hlídka MP? Neviděl jsem nikdy ani hlídku, která by špatně parkujícím vozidlům dávala botičku. Jak si máme tento laxní přístup MP v případě Akropole vysvětlit? Hraje snad roli, že majitel Akropole je vlivný radní a šéf ODS Prahy 3 Pavel Hurda?

Co se týká okolí Paláce Akropolis, tak mohu jednoznačně říci, že se tam naše hlídky pravidelně vyskytují. V oblasti ulic Víta Nejedlého a Kubelíkova, jsme jen za dobu zavedení ZPS řešili tisícovku přestupků. Tedy nedá se říci, jak vy říkáte, že jste v této oblasti neviděl strážníka MP. Máme jasně dokladováno, že se pohybujeme i v těchto místech. V případě nepovoleného parkování v modré zóně bych byl rád, abyste se obrátil na naše operační středisko nebo na linku 156. Hlídka tam přijede a přestupek vyřeší. Stejně tak jako v ostatních ulicích i v okolí Paláce Akropolis vozidla odtahujeme.

Děkuji za rozhovor

reklama