Připomínky k územnímu plánu

Připomínky k územnímu plánu

Námitky je možné podepsat naposledy v úterý v Arnice - Chlumova 17, Praha 3, v kanceláři Oživení -Pelléova 7, Praha 6, v Mlýnské kavárně na Kampě, v kině Bio Oko a v kavárně Krásný ztráty. Představitelé Magistrátu v médiích nesprávně uváděli, že každý občan může zaslat připomínku k novému územnímu plánu. Není tomu tak. Taková připomínka nemá žádnou váhu. Teprve hromadnou připomínkou s nejméně 200 podpisy se musí Magistrát zabývat. Proto se lidé sdružují a vy se můžete přidat.

Co byste mohli mít případně za několik let na místech, na kterých vám záleží uvidíte na mapě na adrese: wgp.urm.cz/kup

uzemni plan 

Podpisů pod každou námitku je třeba  získat aspoň 200 a  musí se doručit na uvedené adresy nejpozději vestředu dopoledne 9. prosince, nebo je můžete předat na zasedání zastupitelstva Prahy 3 do rukou zastupitele Ondřeje Ruta (SZ).

Co by nás čekalo? Uvádím jednu z připomínek k ochraně historického centra:

Příklad: Park Kampa je veden jako „ZP“ tedy plocha parková. Jako hlavní využití je zde stanoveno „parky, stávající historické zahrady a hřbitovy včetně souvisejících staveb a zařízení“, ale jako „přípustné využití“ i funkce i „zařízení (…)stravovací“, i „liniové stavby technické infrastruktury vedené ve zpevněných komunikacích; cyklostezky, podzemní garáže se zelení na konstrukci.
To vše za podmínky, že nebude narušeno hlavní využití vymezené plochy.“ Takže nebude-li narušeno využívání parku Kampa jako parkové plochy, je možné zde umístit podzemní garáže, komunikaci i jakoukoli stavbu pohostinství a to vše by bylo jen na zvážení příslušného stavebního úřadu.

Prosíme vás tedy  o sběr podpisů pod

připomínky ke konceptu územního plánu - ochrana historického centra.

Zižkovské nádraží  - zelen   - za zachování zeleně v nové vástavbě na žižkovském nádraží.

za bezpečnější cesty pro pěší  - Pražské matky

pěší doprava - Oživení

Kde je možné podepsat?

Mlýnská kavárna
, park Kampa (vchod z ul. Říční 1), Praha 1, Otevřeno: po–ne 12:00–24:00
Bio Oko, kavárna, Františka Křížka 15, Praha 7, Otevřeno: denně od 14:00 do noci
Krásný ztráty, kavárna a knihkupectví, Náprstkova 10, Praha 1, Otevřeno: po–pá 9:00–24:00,   so–ne 12:00–24:00
Kancelář Oživení, Pelléova 7, Praha 6

Jinak  všechny  "věcně shodné připomínky"  visí na www.arnika.org, Jsou tam obsažena i další témata - zeleň, doprava, jednotlivé konkrétní kauzy. Paní  Johnová z Pražských matek dávala dohromady připomínky za bezpečnější cesty pro pěší  a pěší doprava - ty jsou vyvěšeny nejen na webu Pražských matek a rovněž na webu o.s. Oživení, ale i na webu Arniky. Tam když se otevře hlavní stránka, klikne se na obrázek územní plán a pak je to kolonka Připojte se k hromadným námitkám a podpořte zástupce veřejnosti.

Případně http://www.mestaprozivot.arnika.org/pripojte-se

Návrh územního plánu obsahuje nové linie Metra. Bohužel ne na Prahu 3.

metro nebude

 

reklama