Obecní akciovky jsou zdrojem koaliční třenice

Obecní akciovky jsou zdrojem koaliční třenice

Aktuální radniční koalice podědila mimo jiné i pět obecních akciovek, jejichž posláním byla především správa obecního majetku. Kritici radnice k tomu často dodali, že neméně významným posláním bylo i maskování finančních toků uvnitř holdingového uspořádání a větší počet míst v dozorčích radách, či představenstvech. Přeci jen kontrolovat městskou část je snazší, než kontrolovat akciovku (byť 100% vlastněnou obcí). Letos v létě došlo k výraznému zjednodušení tohoto „akciového“ slepence, jelikož radnice sloučila hned čtyři obecní firmy do jediné. A ačkoliv se koaliční partneři za tento úspěch právem plácají po zádech, tak úplně bez třenic to neproběhlo. Svá tisková vyjádření na stejné téma nám poslali hned dva stranické tábory – Žižkov(nejen)sobě a následně TOP 09.

Tisková zpráva Klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě: Zástupci za Žižkov nejen sobě odstoupili ze svých funkcí v akciové společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3, a.s.

Filip Neusser, člen představenstva, a Matěj Stropnický, člen dozorčí rady, odstoupili ze svých funkcí v akciové společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s. (SMP). Hlavním důvodem jejich odstoupení je způsob volby ředitele této akciové společnosti a v případě Matěje Stropnického také skutečnost, že v dozorčí radě není zastoupena opozice, tj. ODS.

K 1. červenci 2013 došlo po ročním úspěšném úsilí koalice ŽNS, TOP 09 a ČSSD k fúzi dceřiných akciových společností vlastněných městskou částí (Správa komunálního majetku, Investiční a rozvojová a Pražská parkovací) do mateřské společnosti (Správa majetkového portfolia). Původní podoba holdingu, vytvořená minulým vedením radnice v roce 2009, byla  netransparentní, neefektivní a opakovaně neumožňovala řádný přístup k informacím o své činnosti. Neprůhledný způsob fungování holdingu byl jednou z hlavních příčin předražené a nekvalitní rekonstrukce panelového souboru v Lupáčově ulici.

Zástupci ŽNS v orgánech akciové společnosti vypracovali a na představenstvu prosadili Pravidla pro výběr nového ředitele nástupnické organizace, Správy majetkového portfolia Prahy 3 (viz zápis ze zasedání představenstva SMP dne 4.6.2013 v příloze 1). Představenstvem společnosti bylo hlasy všech jeho členů 4.6.2013 schváleno a vyhlášeno tříkolové otevřené výběrové řízení, s jasnými, předem zveřejněnými kvalifikačními podmínkami. Pravidla rovněž stanovila, že nový ředitel bude vybrán pouze v případě, že s kandidátem budou souhlasit všichni členové představenstva. V rámci těchto pravidel proběhlo výběrové řízení, do jehož 3.kola postoupili tři kandidáti. Zástupci ŽNS a TOP09 se shodli na výběru konkrétního kandidáta, kterého ale zástupce ČSSD, předseda představenstva p. Nigrin, bez uvedení důvodu odmítl a konečný výběr ředitele společnosti tak zablokoval. S odkazem na přijatá pravidla mělo být vyhlášeno nové výběrové řízení.

Návrh na vypsání nového výběrového řízení ze strany zástupce ŽNS byl oběma koaličními partnery odmítnut a ze strany TOP09 byl navržen RNDr. Jan Materna, člen navrhující strany. To ŽNS opakovaně odmítl, avšak navrhl dočasně pověřit řízením RNDr. Maternu nebo předsedu představenstva Ing. Nigrina za předpokladu, že bude neprodleně vypsáno nové výběrové řízení v mezích platných Pravidel pro výběr ředitele. Návrh ŽNS byl znovu odmítnut a na jednání představenstva dne 3.10.2013 byl silovým hlasováním prosazen kandidát RNDr. Materna. Se stále platnými Pravidly pro výběr, bez výběrového řízení, bez prověření odbornosti i důvěryhodnosti, kterým si museli projít všichni dosavadní kandidáti.

„Odmítám nést spoluodpovědnost za řízení akciové společnosti s vlastním kapitálem 50 milionů a ročním obratem 70 milionů korun někým, kdo nebyl vybrán transparentním výběrovým řízením, ale jmenován na základě zákulisních dohod TOP 09 a ČSSD bez prověření odborné způsobilosti. V případě, že bude řádné výběrové řízení vypsáno a vzejde z něj nový ředitel, jsem ale připraven se o funkci člena představenstva v rámci sdílené koaliční odpovědnosti opět ucházet,“ uvedl Filip Neusser.

Vzhledem k fúzi akciových společností vlastněných Městskou částí Praha 3 do mateřské společnosti Správa majetkového portfolia došlo též k úpravě stanov a převolbě statutárních orgánů této společnosti: představenstva a dozorčí rady. Představenstvo je tvořeno pěti členy, dozorčí rada devíti. Ze zákona patří třetina míst v dozorčí radě zaměstnancům společnosti, ze zbylých šesti míst nabídla koalice jedno místo zástupcům opozice. Svého zástupce navrhla ODS, která má v zastupitelstvu 9 zastupitelů, i KSČM, která má jedinou zastupitelku.

„Nejsilnější opoziční stranou je v zastupitelstvu Prahy 3 jednoznačně ODS, proto místo pro opozici, pokud to nemá být fraška, náleží podle ŽNS této straně. Přestože mohu mít k ODS mnoho výhrad a jsem rád, že jsme ji po 23 letech poslali vloni do opozice, do dozorčí rady její zástupce prostě patří. Byla to právě ODS, která do dozorčích rad v minulosti volila zástupce KSČM – jako stafáž, my jsme, ač jsme na Žižkově vždy měli početnější klub zastupitelů, než komunisté, nikdy kontrolu akciovek a tím nakládání s finančními prostředky obce vykonávat nemohli. Nechceme v těchto praktikách pokračovat, náš návrh ale skrz většinu radních TOP 09 a ČSSD neprošel. Dozorčí rada, složená z většiny TOP 09 a ČSSD, bude jen posvěcovat rozhodnutí představenstva složeného opět ze zástupců těchto stran. Žádná kontrola tedy nebude. Názorně to většina v dozorčí radě předvedla hned na prvním jednání dne 23.10.2013 (viz Příloha 2) v novém složení, kdy můj návrh uložit představenstvu připravit informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na ředitele společnosti nebyl schválen. Proto odstupuji, nemohu za takovouto „kontrolu“ nést odpovědnost, jsem ale připraven se po obsazení místa ředitele SMP člověkem vzešlým z výběrového řízení a doplnění dozorčí rady zástupcem nejsilnější opoziční strany v zastupitelstvu, tedy ODS opět ucházet,“ uvedl odstupující člen dozorčí rady SMP Matěj Stropnický.


Tisková zpráva TOP 09: Zelení se v Praze 3 zbavují koaliční odpovědnosti

Vedení radnice Prahy 3 pod vedením TOP 09, ČSSD a sdružení Žižkov (nejen) sobě (SZ, KDU-ČSL, nez.), k 1. srpnu úspěšně dokončilo transformační proces, kterým sloučilo čtyři obcí vlastněné akciové společnosti do jediné obchodní společnosti s názvem Správa majetkového portfolia Praha 3. Při obsazování řídících orgánů společnosti však nenastala stoprocentní koaliční shoda. Ze svých pozic odstoupili zástupci Strany zelených a vzdali se tak koaliční odpovědnosti za další vývoj v této obecní firmě.

Matěj Stropnický (SZ), člen dozorčí rady a Filip Neusser (SZ), člen představenstva, jako důvody své rezignace uvedli nesouhlas s absencí Pavla Hurdy (ODS) v dozorčí radě a výtky k volbě ředitele této akciové společnosti.

Na pozici v dozorčí radě zmíněné společnosti, která byla připravena pro jednoho z celkem 13 opozičních zastupitelů, byli opozicí nominováni pouze dva zájemci - paní Alena Hronová (KSČM) a Pavel Hurda (ODS). Nikdo jiný z řad zastupitelů za ODS nebyl do funkce nominován.

Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitel Pavel Hurda dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku působí ve více než dvou desítkách společností a v minulosti byl spojován s mnoha korupčními skandály, byla do funkce jmenována zastupitelka Alena Hronová.

Stávající starostka Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) k celé situaci dodává: „Možnost kontrolovat procesy a činnost obecní společnosti Správa majetkového portfolia Prahy 3 je prostřednictvím standardních a zákonných mechanismů umožněna všem 36 zastupitelům a to bez ohledu na jejich politickou příslušnost.“

Na pozici ředitele bylo vyhlášeno výběrové řízení, ze kterého však ani po více než třech měsících nevzešel žádný uchazeč, který by splňoval „Pravidla pro výběr nového ředitele nástupnické organizace Správy majetkového portfolia Prahy 3.“ Tato pravidla schválilo představenstvo společnosti na návrh zástupce Strany zelených v průběhu června letošního roku. 

Městská část prostřednictvím této společnosti spravuje většinu svého nemovitého majetku a obrat společnosti dosahuje řádově desítek mil. korun. Jelikož pozice ředitele nebyla více než čtvrt roku obsazena a v tomto stavu nebylo možno dále pokračovat, byl vedením pověřen RNDr. Jan Materna (TOP 09). Tento mandát získal na dobu určitou do 31.10.2014 a vykonává jej se zkušební lhůtou 6 měsíců, ve které  je možné pracovní poměr kdykoliv ukončit. Představenstvo ho zároveň pověřilo vypsáním nového výběrového řízení na pozici ředitele nejpozději do 30.4.2014.

  


Související články

Stamiliony v městských firmách už nepůjde zatajit

... tak je nadepsán článek o problému, který hýbe i radnicí Prahy 3. Právě nyní se vrací městský majetek pod kontrolu MČ Praha 3. Partička ovládající radnici pod značkou ODS vytvořila i zde před lety nekontrolovatelný propletenec firem. Městský majetek do nich ukryla před dohledem zastupitelů a veřejnosti. Jak se k takovému problému vyjádřil Nejvyšší správní ...pokračování

Praha 3 transparentní a uklizená – takovou ji chtějí čtenáři Kauzy 3

Jaké vedení radnice byste nejraději volili? Co je podle Vás nejpalčivější problém Prahy 3 a o co by se nová reprezentace městské části měla zasadit? – to jsou otázky, jež jsme položili prostřednictvím Facebookového profilu Kauzy 3. Reakce čtenářů budiž inspirací pro komunální scénu Prahy 3. Ostatně následující komunální volby budou za necelý rok. ODPOVĚDI ...pokračování
reklama