Odpovědi Karla Berky (Pražané za svá práva), kandidáta č. 7 v senátních volbách

Odpovědi Karla Berky (Pražané za svá práva), kandidáta č. 7 v senátních volbách

Redakce občanského zpravodaje Kauza3.cz oslovila všechny kandidáty na senátora volebního obvodu 26 a položila všem stejné otázky. Z celkem 13 kandidátů odpovědělo k dnešnímu dni 10. Odpovědi uveřejňujeme podle vylosovaných čísel jednotlivých kandidátů. Postupně Vám tedy přinášíme 10 různých odpovědí na stejné otázky. Je jen na Vás, čí odpovědi jsou Vám nejbližší. Sledujte Kauzu3.cz.

1) Proč jste se rozhodl/a kandidovat na senátora / senátorku?
Naše  sdružení Občané za svá práva v Praze www.obcanepraha.cz již od roku 2001 se zastává občanů, kteří se neumějí nebo ani nemohou bránit zvůli úřadů. Jen za posledních pět let jsme organizovali v Praze přes třicet demonstrací, např. jsme organizovali demonstrace pro o.s. Žižkov(nejen) sobě na protest proti bytové krizi v Praze, která nemá  v moderních dějinách hl.m. Prahy obdoby.
http://obcanepraha.cz/udalosti/byty5.htm
Nyní bychom chtěli, abychom měli možnost pomoci našim občanům tím, že budeme aktivně účastni při tvorbě a schvalování zákonů přímo  v PARLAMENTU – Senátu.

2) Čím hodláte přispět do senátní diskuze v případě Vašeho zvolení? Jaká jsou Vaše témata?
Pokud jsem otázce dobře porozuměl, tak se jedná o časový úsek do voleb a v případě zvolení senátorem i po volbách.
  • do voleb: Je nutno stanovit taková pravidla pro privatizaci bytů pro občany Městské části tak, aby cena byla pro občany DOSTUPNÁ. Myslí se tím  prodejní cena v případě privatizace bytů, ale i výše nájemného, pokud občan nemá možnost uhradit požadované (zatím) miliony Kč na hotovosti. Současný politický systém, který dělá z důchodců, kteří celý život řádně pracovali, bezdomovce, je zcela zcestný. Požadujeme zrušit podvodnou smlouvu na privatizaci pražské vody na období 2013-2028. Tím může každý dospělý občan hlavního města získat 8.000 Kč – viz obrázek.
  • Prvním a zásadním úkolem v PARLAMENTU  – Senátu je změnit volební zákon tak, aby se nedaly falšovat volby, tak jako doposud viz http://www.obcanepraha.cz/prazane/stzct02.htm. Jedná se o to, že pokud je možnost falšovat volby jako nyní, např. z pátku na sobotu, kdy je volební schránka po dobu deseti hodin v rukou represivních orgánů státní moci, tak potom volby nevyjadřují vůli lidu. K moci se dostane tudíž skupina osob, která nemá reálný mandát k vládnutí (tzv.mafie). V tom případě nelze zaručit, že změna vlády se neuskuteční  demokraticky (nenásilnou cestou) ale opět cestou násilnou, ale to si přece nepřejeme.
3) Jak občané Prahy 3 pocítí Vaše případné zvolení?
Pokud bude projednáváno na zastupitelstvu Městské části Praha 3 závažné téma, která se dotýká občanů v základních otázkách – bydlení, zajištění základních životních potřeb, ale i životního prostředí a rozvoje hl.m Prahy, osobně se takového jednání zúčastním. Zákon mi umožňuje vystoupit přímo na zasedání a mohu se tak zastat občanů, kteří tuto možnost nemají.
V PARLAMENTU – Senátu budu prosazovat takové zákony, které budou výhodné pro občany, a nikoli pro FINANČNÍ OLIGARCHII, která zde ve skutečnosti panuje. Proto budu zákonné úpravy prosazovat demokratickými prostředky ZA ÚČASTI A OSOBNÍ PODPORY OBČANŮ ŽIŽKOVA. To je totiž jediná cesta, jak umožnit spravedlivější společnost a předejít násilí, které nás zřejmě očekává, pokud budou dosavadní politické struktury k oprávněným požadavkům občanů hluší a slepí, jako se to dnes bohužel stalo normou vládnoucích stran.
 
4) Existuje ve Vašem životě něco, za co se dnes stydíte?
V životě každého člověka se určitě vyskytnou činy, za které stydí před svým svědomím. To je ovšem navýsost intimní záležitost, která se nedává na veřejnost. Jenom populisté Vám budou něco nalhávat, aby se udělali ve volbách hezcí a získali tímto nemorálním způsobem hlasy navíc. Nemám to zapotřebí.
 
5) Jaký je největší a nejpalčivější problém Prahy 3? (Vyberte jen jeden, ten nejpalčivější.)
Je třeba rozlišit, jak lze problémy Prahy 3 řešit na komunální úrovni – v zastupitelstvu Městské části Prahy, a na krajské úrovni – v Zastupitelstvu hl.m. Prahy.  Z hlediska člena PARLAMENTU – senátora  je základním problémem  volební podvod v hlavním městě Praze. Podle Ústavního zákona č. 347/97 Sb. se mají volby do kraje Praha konat ve stejném termínu, jako volby do ostatních krajů České republiky, to je 12. a 13. října 2012. Stejný názor má i předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, tak jak jej jako předseda Legislativní rady vlády prosadil ve vládě při schvalování „Návrhu zákona na volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev krajů“. Protože tehdejší koalici v rámci tzv. opoziční smlouvy  tento návrh zákona nevyhovoval (mohli přijít o vládnutí v Praze v rámci koalice ODS-ČSSD) zničili demokratický řád České republiky, znásilnili Ústavu – viz § 121 zákona o hl.m. Praze, kdy se jmenovali krajskými zastupiteli jako monarchové a § 123, kdy se volby do kraje Praha konají podle zákona o volbách do obcí , což je ústavně absolutně nepřijatelné, viz čl. 99,100  a 101 Ústavy, které toto zcela vylučují. Hlavní aktéři největšího volebního podvodu na občany hlavního města Prahy:
 
http://obcanepraha.cz/kausy/metropol/metropol2.htm
 
Druhý, naprosto krizový problém, který se dotkne každého obyvatele Prahy 3, je zadlužení České republiky, které se již blíží 2.000.000.000.000 Kč, to je dvou bilionů Kč. K tomu přistupuje  zadlužení hl.m. Prahy, které činí na jednu čtyřčlennou pražskou rodinu 130 000 Kč navíc k zadlužení státu, a to až do roku 2042. Takže nejen tato generace, ale i naše děti a vnuci budou splácet toto ohromné zadlužení, které způsobila polistopadová vládní garnitura.
Nejhorší na tom je, ani vláda, ani hl.m. Praha nemají  vůbec žádný plán, jak  a kdy začít dluhy splácet. Pod vedením ODS a TOP  09  Praha splácí dluhy tak, že na splácení vlastních dluhů berte další dluhy. Vyrážení klínu klínem, jak říkali naši dědové.
Pokud budou voliči, ve zfalšovaných volbách, opět volit strany, které nás takto zadlužily a dále zadlužují (ODS,ČSSD, ZELENÍ, TOP 09, KDU-ČSL) skončíme v brzké budoucnosti jako Řekové a nyní již i Španělé. Cesta k bezdomovectví pro mnohé z Vás je otevřena.
 
P.S. Byl jsem nucen uveřejnit dva zásadní problémy, protože pouze uveřejnění jednoho z nich by nevystihoval úpadek doby, ve které žijeme pod vedením „pravicových, levicových, demokratických atd…. stran“. 

 

reklama