Odpovědi Martina Rejmana (Konzervativní strana), kandidáta č. 5 v senátních volbách

Odpovědi Martina Rejmana (Konzervativní strana), kandidáta č. 5 v senátních volbách

Redakce občanského zpravodaje Kauza3.cz oslovila všechny kandidáty na senátora volebního obvodu 26 a položila všem stejné otázky. Z celkem 13 kandidátů odpovědělo k dnešnímu dni 10. Odpovědi uveřejňujeme podle vylosovaných čísel jednotlivých kandidátů. Postupně Vám tedy přinášíme 10 různých odpovědí na stejné otázky. Je jen na Vás, čí odpovědi jsou Vám nejbližší. Sledujte Kauzu3.cz.

1) Proč jste se rozhodl/a kandidovat na senátora / senátorku?
Postavení senátora, stejně jako jakoukoli jinou veřejnou funkci, vnímám jako službu veřejnosti, ne jako prostředek pro     dosahování osobního prospěchu.. Budu se zasazovat o návrat konzervativních hodnot do politiky a našeho života vůbec, tedy o návrat poctivosti, slušnosti, morálky a zdravého selského rozumu. Konzervativní, tedy skutečně pravicové myšlenky se vynasnažím uplatňovat v našem zákonodárství, ale také se budu snažit o odstranění množství nesmyslných zákonů a předpisů, které nás zbytečně otravují, připravují nás o čas, nervy a peníze, ale hlavně o naši osobní svobodu. Proto se budu snažit i brábit stále sílícímu a škodlivému zasahování byrokratů Evropské unie do právního řádu České republiky.
Chci bránit dalšímu zadlužování naší země, které už nyní ohrožuje zdravý ekonomický a sociální vývoj v blízké budoucnosti a zadluží nejen naši, ale zejména budoucí generace. Budu bránit zneužívání sociálních dávek těmi, kteří nehodlají respektovat zákony této země, nejsou ochotni podílet se na zajišťování své životní úrovně  vlastním přičiněním, parazitují na sociálním systému a zhoršují tak sociální postavení starých a zdravotně postižených lidí a daňové zatížení nás všech .
 
2) Čím hodláte přispět do senátní diskuze v případě Vašeho zvolení? Jaká jsou Vaše témata?
Budu se snažit přesvědčit své kolegy, senátorky a senátory napříč politickým spektrem, k prosazování těchto zákonů:
  • zákona, který účinně zamezí zvůli exekutorů a lichvářů, která vede k ruinování poctivých lidí a k nárůstu sociálního napětí a bezdomovectví;
  • zákona, který stanoví povinnost jak státní správy, tak i uchazeče o veřejnou zakázku zveřejnit všechny její podrobnosti  (smlouvu, rozpočty atd.) bez výmluvu na t.zv. obchodní tajemství;
  • zákona, který výrazně zvýší tresty za korupci veřejně činných osob (policistů, soudců, úředníků státní správy a politiků na všech úrovních), včetně propadnutí majetku a zákazu činnosti s přihlédnutím k tomu, že jejich postavení není polehčující, ale naopak přitěžující okolností.
3) Jak občané Prahy 3 pocítí Vaše případné zvolení?
Budu ve stálém styku s vedením Radnice i zástupci  občanů, tedy radními a zastupiteli a aktivně se účastním diskuse o problematice života a rozvoje volebního obvodu 26. Občané mi mohou psát své podněty na adresu martinrejman@seznam.cz, diskutovat se mnou na mých stránkách www.martinrejman.cz (kde se také dozví o mých občanských a politických postojích za minulého režimu i nyní). Řešení závažných problémů budu navrhovat na všech příslušných úrovních. Budu-li zvolen, otevřu kancelář k osobnímu setkávání.
 
4) Existuje ve Vašem životě něco, za co se dnes stydíte?
Myslím, že se nemusím stydět za svoje občanské a politické postoje v období totality ani po Listopadu 89, ani za svoji profesní kariéru.
 
5) Jaký je největší a nejpalčivější problém Prahy 3? (Vyberte prosím jen jeden.)
Citlivá, inteligentní, široké veřejnosti prospěšná revitalizace Nákladového nádraží Žižkov. Je nutné zamezit tomu, aby se pod jakoukoliv záminkou stalo toto území dalším nákupním centrem nebo dokonce dopravní tepnou. Je v zájmu nejen obyvatel Žižkova, ale všech Pražanů, aby se toto území stalo místem pro  společenské, sportovní a kulturní vyžití, s rozsáhlými zelenými plochami pro rekreaci  všech věkových kategorií. Je však také nutné si uvědomit, že provoz a údržba bude vyžadovat značné prostředky, které bude muset vynakládat Mšstská část, Magistrát i developer.  Jen úzkou spoluprácí všech tří zúčastněných se může dosáhnout pozitivního výsledku.  Aby mohl developer investovat, musí mu být dána možnost návratnosti.  Je třeba posoudit, jaká zařízení to umožní, aniž by došlo k neúměrnému zatížení prostoru nevhodnou výstavbou.

 

reklama