PRAHA 3 SI ZASLOUŽÍ VÍCE SVORNOSTI, ŘÍKÁ LÍDR ČSSD ROBERT GRILL

RozhovorPRAHA 3 SI ZASLOUŽÍ VÍCE SVORNOSTI, ŘÍKÁ LÍDR ČSSD ROBERT GRILL

Robert Grill (62 let, nestraník), ředitel vinohradské nemocnice, lékař, pedagog. V Praze 3 bydlí od narození. Od dokončení studií na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pracuje ve FN Královské Vinohrady. Od roku 1991 vyučuje na 3. lékařské fakultě UK. V roce 1991 se stal primářem a v roce 2010 přednostou Urologické kliniky. Od května 2015 náměstek ředitele FNKV. Od r. 2016 ředitel FN Královské Vinohrady.

Kdo a kdy Vás oslovil, abyste vedl kandidátku ČSSD na Praze 3?

Oslovili mě na jaře místní zastupitelé Holeček, Gregor, Hlaváček. Oslovili mě jako člověka, který se na Praze 3 před šedesáti dvěma lety narodil a žije tu celý život, zda bych se nechtěl aktivně podílet na dalším směřování Prahy 3.

A co jste jim na to řekl?

Že si to rozmyslím.

Jak dlouho jste pak rozmýšlel?

Asi dva, tři týdny. Nejsem členem sociální demokracie. Jsem celý život člověk apolitický. Přečetl jsem si program a přišel mi pro Prahu 3 dobrý. Dokážu se s ním ztotožnit, proto jsem na nabídku kývl.

Vysvětlili vám, proč si vybrali právě vás?

Oslovilo je, že patřím k profesím, které by na Praze 3 mohly podat pomocnou ruku. Působím jako lékař a učitel. Praha 3 je městská část s poměrně starším obyvatelstvem, takže zdravotnictví tu hraje velkou roli. Stejně tak tu jsou základní devítileté školy a gymnasia. Takže obě tyto moje profese považovali za hodné využití.

Máte nějaké předchozí politické zkušenosti?

Politické zkušenosti nemám, protože jsem celý život nestraník. Myslím, že komunální politika je spíše o kvalitě soužití voličů, ať už mají názory jakékoli. Praha 3 si zaslouží více svornosti, politické dresy by měly být druhotné. Dobrý život na trojce je společný cíl.

Jste ochoten se vzdát svého zaměstnání, pokud vaše strana uspěje ve volbách? (Jan Liška)

Pokud uspěje tak monumentálně, že bychom si sáhli na starostu, tak samozřejmě. Role zastupitele je s mým současným povoláním slučitelná.

Jste domluven se svými kolektivem, že je možná opustíte? (Ivo Denemark)

Kolektiv jsem o své aktivitě pouze informoval. Když si v pátek vsadíte Sportku, tak také hned neházíte šéfovi klíče na stůl.

Kdyby šla ČSSD do koalice a bylo Vám nabídnuto místo radního MČ, přijal byste ho?

Ve své profesi chirurga a vysokoškolského učitele nemám rád kdyby. Budu reagovat podle reálného vývoje. Jako chirurg jsem schopen reagovat rychle.

 

S KÝM ANO A S KÝM NE

Kdo je pro vás přijatelný a kdo nepřijatelný koaliční partner? (Janek Marvan)

Důležité je, kdo je přijatelný koaliční partner pro vizi a program sociální demokracie. Nechci se dopředu ostře vymezovat. Bude to záležet na voličích.

Lídři se scházejí dopředu, aby se navzájem poznali a probrali programové průniky. Absolvoval jste takové schůzky?

Ne, to se zatím neděje.

A plánujete to?

Ne.

Sociální demokracie byla v koalici s ODS a TOP 09, což jsou spíše pravicové strany. Jak to vnímáte?

Současný pan starosta Bellu v rozhovoru s Vámi okomentoval spolupráci se sociální demokracií docela vlídnými slovy. Udělalo mi to radost, protože jak v politice, tak v samotné Praze 3 je třeba více svornosti.

Jaký je rozpočet vaší kampaně?

Jeden milion.

Jaký je váš odhad výsledku?

Když vidím, co ČSSD na Praze 3 odpracovala, tak si myslím, že si zaslouží se podílet na dalším vývoji. Teď hovořím o ČSSD nikoli o své osobě. V současné době jde právě o to, aby ČSSD na Praze 3 alespoň takovýto podíl obhájila.

Alespoň ten podíl, který má teď?

Ano.

 

BYDLENÍ

Slibujete, že dokončíte rekonstrukci městských domů a bytů. Praha 3 má dlouhodobě 300 volných bytů, přičemž to byla gesce ČSSD. Tedy kdy? A proč už se tak nestalo?

Pan místostarosta za ČSSD Gregor získal 50 milionů Z Fondu dostupného bydlení na magistrátu. Tyto prostředky by se na to měly použít.

Aktuálně jsou tedy prostředky na opravu 100 bytů (jedna rekonstrukce stojí cca půl milionu)?

Ano.

Říkáte, že postavíte nové městské byty. Že ve spolupráci s pražským magistrátem využijete volné pozemky na nákladovém nádraží. Které pozemky to jsou a z čeho to budete financovat?

Otázka nových bytů je velmi složitá. Dnes byla tisková konference Centra ekonomických a tržních analýz, kde se říkalo, že počet obyvatel hlavního města se v letech 2006-16 zvýšil o 100 000. Počet vydaných stavebních povolení ve stejném období klesl na 45 %. V prvním pololetí letošního roku nové byty zdražily jen meziročně o 24%. V tomto prvním pololetí se zahájila výstavba pouhých 1161 bytů. Je to 30% oproti roku 2008. Problém, kde získat byty, je, jak vidíte, problémem celého hlavního města.

Na nákladovém nádraží se chystají tři developerské projekty, kde je tam místo pro městskou výstavbu?

Otázka nákladového nádraží není dořešená, je tam ještě prostor pro jednání.

Znamenalo by to tedy, že se domluvíte s developery na části bytů pro město?

Je to jedna ze zvažovaných variant.

Píšete: „Chceme rovněž, aby na dolním Žižkově vznikla nová školka.“ Kde? Máte už nějaký plán?

To vychází z rozložení obyvatelstva a jeho potřeb. Je to ve fázi rozpracovaných úvah, kde přesně a kdy by to bylo realizovatelné.

Dále říkáte: „Na žižkovském Nákladovém nádraží vybudujeme dům sociálních služeb. Kde přesně a kdy?“

Je to naše priorita v budoucích jednáních. Dům sociálních služeb je věc potřebná, pokud se nedohodneme s developery, může vzniknout i jinde.

Říkáte: „Zabráníme růstu cen bydlení. Promyšlenou bytovou politikou budeme bránit v růstu cen bydlení v městských bytech.“ Jak?

K tomu je dvojí cesta, jednak udržet určité množství bytů ve vlastnictví Prahy 3, které mohou být využity pro potřebné profese a jednak jednáním ve větším formátu, to znamená s developery a magistrátem.

Máte představu, jak velký by městský bytový fond měl být?

ODS by byla pro větší míru privatizace, ČSSD by neprodávala byty dále za rámec slíbené privatizace.

Dále v programu říkáte: „Ve spolupráci s magistrátem vykoupíme dlouhodobě prázdné soukromé byty zařadíme je do bytového fondu.“  Jak tomu rozumět?

Vykupovat byty od spekulantů by šlo asi těžko, ale mohou to být i byty z pozůstalostí a jiných důvodů. Tam by se částečný prostor jistě nalezl.

Jste pro komerční pronájem části městských bytů?

Kromě sociálního bydlení patří i komerční bydlení do toho portfolia, ale záleží, v jakém poměru.

ZDRAVOTNICTVÍ

Chcete podpořit vznik lékárny s nepřetržitým provozem na dolním Žižkově. Proč?

Lékárny s nepřetržitým provozem má Praha 2 a Praha 10, vzhledem k počtu obyvatel se dá předpokládat potřeba takového zařízení u nás. Vedlo by to ke zvýšení občanského komfortu.

Dá se takové zařízení provozovat komerčně?

Většinou tato zařízení fungují s určitou dotační kapitolou. Přispívala by tedy městská část a možná i magistrát.

Na Jarově chcete podpořit zřízení lékařské pohotovosti. Kde by to mělo být?

Praha 3 si ponechala několik budov poliklinik. Je to Vinohradská, Olšanská, Jarov. V těchto prostorách je možno uvažovat o takovémto provozu. Stávající pohotovost zajišťují velké nemocnice, kde není vždy poskytována až tak uživatelsky komfortně. Nemocnice řeší těžké případy a pro tuto ambulantní činnost nemají úplně dobrou kapacitu.

Chcete také sestavit terénní tým lékařů, kteří v případě potřeby dojedou přímo za pacientem.

Toto nemůže organizovat sama Praha 3. Musí to být ve spolupráci. Nicméně jsou studie, které říkají, že za převozy sanitkou na řadu dílčích ošetření se utratí více, než za samu lékařskou péči. Jít za pacientem je celosvětový trend, který se ukazuje jak medicínsky, tak nákladově efektivní. A přináší bonus pro samotného pacienta.

 

KULTURA, SPORT, SENIOŘI

V programu máte bezplatné plavání, sport i kulturu. Je v pořádku dávat něco lidem bezplatně?

Pokud to míníme jako jakousi iniciaci, aby např. ke sportům byly vtaženy děti, mladiství a rodiny, pak je to v pořádku. Je to spíše pobídka než sanace všech sportovních aktivit.

Jak hodnotíte systém bezplatných plavenek? Občan musí před každou bezplatnou návštěvou bazénu navštívit radnici. V jiných městských částech si můžete vyzvednou plavenky na celý měsíc...

To jsou drobná zařehtání úředních šimlů, která jsou relativně snadno napravitelná.

V rámci programů Trojka pro vozí radní za ČSSD lidi před volbami zdarma historickou tramvají, parníkem, jdou s nimi na Žižkovskou věž, nechají je klouzat po vodě na Parukářce? Nepřijde Vám to trochu jako kampaň z veřejných peněz, byť se tam otevřená kampaň nedělá?

Já nepojedu tramvají ani parníkem, ani se nebudu klouzat. Jsem součástí kampaně, ale nejsem její organizátor, takže se k těmto věcem nevyjadřuji. Nepřijde mi to významné ani vulgární, protože takovéto mírné pohyby na hranici dělají všechny strany.

Nemají ovšem např. aktivity pro seniory organizovat seniorské organizace a nikoli radní?

Analýza a poučení z minulosti může mít vliv na eventuální změny v budoucnosti. Jsou to věci, které samy o sobě nejsou špatné, ale mají svoje čertovo kopýtko. To musí zhodnotit budoucí koalice.

Pro seniory ve finanční nouzi chcete realizovat program bezplatných obědů. Jak?

Sociální sféra má mnohá úskalí, ale to neznamená, že by neměla být provozována. Lze stanovit, který senior je na hranici, která je pro něj existenčně kritická. Nicméně nemyslím, že by to bylo velké téma volební kampaně.

Slibujete, že uspoříte na provozu úřadu. Kde budete hledat? Snížíte počet úředníků?

Je třeba se podívat na spektrum výdajů na různé akce, podpory atd. Ale i na personální obsazení. Jestliže v posledních letech narostl počet úředníků v ČR až o 50 000, ta čísla se různí, tak je potřeba se podívat, zda zde nejsou také nějaké rezervy.

Vy byste byl ochoten sáhnout ke zredukování počtu úředníků?

Pakliže jsou všichni na svých místech, pak zůstanou zachováni.

Ve Vinohradské nemocnici jste řešil tuto otázku? Redukoval jste počet zaměstnanců?

Ano, redukoval jsem zde počet úředníků. A dokonce jsme sáhli i na některé sestry, které neměly náplň práce a nebyly ochotny převzít práci jinou, potřebnější. Je to jeden z nejtěžších úkolů, který manažer může mít, ale stejně, jak je to nepříjemné, tak je to někdy potřebné. Když jsem se stal ředitelem, tak jsem jako prvního propustil mého šoféra a dále jednu ze dvou sekretářek.

Současný starosta si v rozhovoru pro Kauzu 3 postěžoval, že při řešení občerstvení na Parukářce dlouhodobě chyběla politická odvaha, čímž narážel na koaliční partnery mj. ČSSD ...

Politická odvaha dát věci do pořádku je nutná a doufám, že po volbách bude. V případě tohoto občerstvení je třeba hledat právně jednoznačná dobrá řešení pro Prahu 3.

Organizace Krásná žába upozorňuje, že plánovaný bytový objekt na Nákladovém nádraží zastiňuje již vybudovaný biotop a tím výrazně škodlivě zasahuje do přirozeného vývoje zdejších zvláště chráněných druhů. Vrhaný stín by byl, pro zdejší již výrazně zredukované společenstvo, likvidační. (Jan Knížek)

Přiznám se, že o spolku Krásná žába jsem dosud nevěděl. Rád se s nimi sejdu a seznámím se s touto problematikou a možnostmi řešení.

 

 

reklama