Rozhovor s oblastním předsedou hnutí ANO Prahy 3.

Rozhovor s oblastním předsedou hnutí ANO Prahy 3.

Parlamentní volby máme již několik týdnů za sebou a kvapem se nám blíží volby komunální, které se budou konat v říjnu příštího roku. Kometou letošních voleb se stalo hnutí ANO podnikatele Andreje Babiše. Tak jak tomu bylo i v letech minulých, můžeme předpokládat, že v místních volbách se ve velkých aglomeracích prosadí i tyto nové politické subjekty. To však za předpokladu, že během následujících deseti měsíců nevyprodukují tyto nové strany mediálně přitažlivé skandály, tak jak tomu bylo u Věcí veřejných. Oblastní organizace hnutí ANO Prahy 3 má v současné době osm členů, a přibližně sto čekatelů, kteří v případě zájmu o přijetí musejí absolvovat tzv. inkubační lhůtu šesti měsíců, během které oblastní organizace má dostatek času k prověření žadatelů. Zařazení do této čekatelské lhůty schvaluje na členské schůzi nadpoloviční většina přítomných straníků. Místopředsedy oblastního sdružení jsou Vladislava Veselá a Karel Pulgret. Za předsedu si členská základna zvolila devětadvacetiletého manažera IT Martina Růžičku, původem z Uherského Hradiště a již pět let žijícího v Praze. Pana předsedu jsem požádal o rozhovor a velmi rychle jsme se domluvili na termínu.

1. Existují nějaké specifické podmínky pro přijetí do Vaší strany? 
 
Mezi stanovené podmínky pro členství v hnutí patří především čistý trestní rejstřík a to, že musí uchazeč o členství svým podpisem stvrdit morální kodex reprezentanta hnutí. Dále je zde povinná půlroční čekatelská lhůta na členství. Během této čekatelské lhůty může také oblastní organizace kdykoliv rozhodnout, že už nemá dále zájem o spolupráci s daným člověkem.
 
2. Sledujete v současné době komunální témata Prahy 3 ? Jestli ano, které je pro Vás nejpodstatnější?
 
Komunální témata Prahy 3 samozřejmě sledujeme.  Pro nadcházející komunální volby bude nejožehavějším tématem Nákladové nádraží a jeho budoucnost. Na Praze 3 je samozřejmě spousta zajímavých témat a kauz. Neodpustím si zde vzpomínku na úžasné podzemní kontejnery na tříděný odpad, které jsou mimo poměrně vysoké pořizovací náklady také velmi nepraktické.
 
3. Navštěvujete náš zpravodaj Kauza3.cz?
 
Zpravodaj Kauza3 samozřejmě znám. Já i mí kolegové tento web rádi navštěvujeme a využíváme ho k získávání informací.
 
4. Jaký je Váš názor na využití budovy a pozemků Nákladového nádraží Žižkov?
 
V tento moment ještě nemáme konkrétní představu na využití areálu. Situaci trochu uklidnilo jeho vyhlášení za kulturní památku. Konkrétní definici toho, co by mělo na jeho území vzniknout, vypracuje  k tomuto tématu vzniklá pracovní skupina a bude to součástí našeho programu pro komunální volby. Důležité je ubránit se tlakům developerů a různých zájmových skupin takovým způsobem, aby areál sloužil především obyvatelům Prahy.
 
5. Jste spokojen s prací MP na území Prahy 3? Pokud ne, v čem se musí zlepšit nebo čemu musí věnovat větší pozornost?
 
Z celkového pohledu nevidím na práci městské policie žádné fatální nedostatky. Jako obyvatele Prahy 3 mne samozřejmě trápí především ničení veřejného majetku a rušení nočního klidu a tím pádem i občanského soužití, a to jak některými obyvateli a návštěvníky městské části, tak i konkrétními podniky. Samozřejmě si uvědomujeme, že pravomoci městské policie nejsou nekonečné a že existují osoby, na které pokuta neplatí a přestupky budou páchat nadále. Vandalismus, kapesní krádeže a loupežná přepadení jsou problémem celé Prahy a jedinou účinnou metodou, jak tento druh kriminality omezit, je právě maximalizace dohledu policie, ať už městské či státní.
 
6. Jaký je Váš názor na udělování grantů z rozpočtu radnice Prahy 3?
 
Proti této formě pomoci přínosným spolkům a subjektům ve své podstatě nic nemám. Pokud je prokazatelné, že daný grant opravdu podpoří něco, co přispívá ke kultuře a rozvoji městské části, je to v pořádku. Musí však existovat kontrola, zda neexistuje nemístné propojení mezi žadateli o grant a těmi, kdo o jeho udělení rozhodují. 
 
7. Jak jste spokojen se zavedení tzv. modrých parkovacích zón a jejich pravidly? Změnil byste něco v systému fungování?
 
Modré zóny si za dobu svého fungování našly své pevné místo a nedovedu si představit, že by neexistovaly. Systém považuji za nedořešený  pro návštěvníky – třeba jednorázové návštěvy městské části  příbuznými, podmínky jsou značně komplikované a vycházejí velmi draze. Považuji rozvoj turistického ruchu  pro naši městskou část za velmi důležitý. Na zváženou by bylo otevření modrých zón v určité konkrétní časy široké veřejnosti. Parkovací karty by měly být dle mého názoru vydávány i na základě nájemní smlouvy.
 
8. Jaký je postoj ANO k provozovnám heren na Praze 3, byl byste pro nulovou toleranci?
 
Praha se bohužel stala hernou Evropy a tento způsob podnikání se zde vymyká svým rozsahem běžným západoevropským standardům. Hnutí ANO ve svém programu prosazuje výrazné omezení hazardu. Nulová tolerance by byla zajisté nejlepší cestou, ačkoliv by to znamenalo citelný zásah do příjmů městské kasy. Na druhou by došlo k omezení sociálně-patologických jevů, které hazard provázejí.
 
9. Pokud by se dostala strana ANO příští rok do zastupitelstva P-3, co byste chtěl změnit popř. jaké téma prosazovat?
 
Ucelený seznam témat si necháme až pro náš komunální program. Některé témata jako nákladové nádraží či parkování byly již naznačeny. Brzy se dozvíte naše názory na většinu toho, čím se zabýváte i vy na Kauze 3. Velmi intenzivně se budeme zajímat o způsob řízení firem v majetku městské části, transparentnost hospodaření s obecným rozpočtem a korektnost  výběrových řízení.
 
10. Jste spokojen se současným vedením radnice, popř. co byste mu vytknul?
 
Z našeho pohledu je chování současného vedení radnice kategoricky lepší než to, čeho jsme byli svědky do půlky loňského roku. Především snaha o zefektivnění a zprůhlednění privatizace bytového fondu a zastavení některých nesmyslných projektů (podzemní garáže na nám. Jiřího z Poděbrad atd.) je velkým přínosem. Celkově bych očekával od současné radnice větší otevřenost opozičním a konkurenčním názorům. Tady vidím ještě stále velké rezervy. Také si nejsem vůbec jistý tím, že se dostatečně podařilo oddělit dění na radnici od napojení na soukromý sektor, tak jak bychom si všichni přáli.
 
11. Jaký je Váš názor na rozvoj cyklodopravy na území P-3, radnice připravuje tzv. Cyklogenerel.
 
Díky naší zeměpisné poloze je cyklodoprava především sezónní záležitost, ale má zde své neodmyslitelné místo. Myšlenku cyklodopravy rozhodně podporujeme.Ačkoliv se s Cyklogenerelem teprve seznamujeme, jeho zpracování se jeví jako velmi profesionální. Trochu mi zde chybí oponentní posudek z neziskového sektoru. Velmi by nás zajímal například ucelený názor sdružení AutoMAT na tento dokument. Na druhou stranu je potřeba si dávat velký pozor na to, jakým způsobem by navrhované úpravy omezily již tak velmi hustou  automobilovou dopravu a především na to, aby zvýšený počet cyklistů v ulicích neohrožoval tyto osoby přespříliš z hlediska dopravních nehod. Nedá se očekávat, že po zavedení integrovaných koridorů dojde k masivnímu přesunu lidí z automobilů na jízdní kola. Řešení tedy musí být oboustranně velmi šetrné. Dokument nicméně pokládám za kvalitní.
 
12. V případě úspěchu ANO v komunálních volbách, byla by pro vás ODS jako koaliční partner akceptovatelný ? Otevřete vaši kandidátku také nestraníkům?
 
Spolupráce s ODS je v současné době pro nás nepřijatelná. Ohledně účasti nestraníku na naší kandidátní listině zůstáváme této možnosti otevřeni.
 
Rozhovor byl redakčně krácen, rozhovor vedl Michal Konvička
 
Poznámka autora: Před minulými volbami jsem se několikrát pokoušel udělat rozhovor se zástupkyní TOP09 paní Gabrielou Peckovou, členkou předsednictva organizace Prahy 3 a minulou i současnou poslankyní, nikdy si čas nenašla.
 
reklama