TOP 09 na Praze 3 hodně koná, ale má rezervy v tom, to efektivně prodat, říká její staronový předseda Martin Dlouhý

RozhovorTOP 09 na Praze 3 hodně koná, ale má rezervy v tom, to efektivně prodat, říká její staronový předseda Martin Dlouhý

TOP 09 na Praze 3 si v září na regionálním sněmu volila své vedení. Pozici předsedy obhájil vysokoškolský pedagog Martin Dlouhý, který je též předsedou pražské TOP 09 a pražským zastupitelem. Počet členů TOP 09 na Praze 3 je v současné době 50-60. Po posledních parlamentních volbách počet přihlášek stoupá. Členové TOP 09 se setkávají jednou za 1-2 měsíce. Roční příspěvek je 400,- Kč. V září došlo k obměně dvou lidí v sedmičlenném regionálním výboru. Své pozice obhájili: Jan Vokál, Vladislava Hujová, Jiří Ptáček a Antonín Svoboda. Nově pak byli zvoleni: Jan Bína a Michal Vronský.

Jak vnímáte volbu regionálního vedení? 
Tím, že se změnili pouze dva lidé, tak to vnímám jako kontinuální vývoj. Není to žádná revoluce. 

Znamená to posílení nějakých akcentů? 
Na sněmu se hodně diskutovalo, že TOP 09 na Praze 3 hodně koná, ale má rezervy v tom, to efektivně prodat. To byl asi nejsilnější akcent. 

Jste aktivnější na Facebooku, spustili jste vlastní stránku TOP 09 na Praze 3 a s vaší podporou začala fungovat Lepší Trojka, co dál?
Ano, například. Dále jsme se začali s ročním předstihem připravovat na komunální volby. Definovali jsme si stanoviska TOP 09 k tématům na Praze 3, která využijeme při vytváření programu. 

 

TOP 09 a ODS

Po minulých volbách si mnoho lidí přálo pokračování koalice TOP 09, Ž(n)S, ČSSD. Báli se zejména návratu ODS k moci. Bylo to zpětně dobré rozhodnutí a můžete srovnat minulou a současnou koalici? 
Těžko říkat co by, kdyby. Ne, že by koalice se Ž(n)S nefungovala, ale docházelo ke sporům ohledně několika klíčových témat. Jevilo se nám to tak, že ideově i pragmaticky máme k ODS blíž. Díky personální výměně v ODS se zdálo, že by to mohlo fungovat. Z našeho pohledu je tedy koalice s ODS logičtější a funkčnější.

Váš největší volební úspěch na P3 v předminulých volbách souvisel s krizí ODS, vy jste byli jakousi čestnější pravicí, takže se k vám voliči ODS přesunuli. Ovšem čím se odlišujete dnes, kdy omlazená ODS roste a získává zpět své voliče?
Myslím, že máme hodně společného, ale jsou témata, která jsou dělící. Na celostátní úrovni je to vztah k Evropě. To je diametrální rozdíl. TOP 09 je sice konzervativní, ale také oslovuje i jiné skupiny, např. městské liberály, které má ODS problém oslovit. 

Našel byste taková dělící témata na Praze a na Praze 3? 
Tím, že jsme na Praze společně v opozici, tak razíme spíše společná témata. Chceme silniční okruh, aby se stavělo metro atd. Takže to ukáží volby. Na Praze 3 je např. Slovanská epopej naším tématem, se kterým ODS příliš nerezonuje. Myslím, že budou tři, čtyři věcná neideová témata, v jejichž řešení se budeme rozcházet.  

A co byste řekl člověku, který dříve volil ODS, pak TOP 09 a teď se rozmýšlí?
Aby zůstal. Byl tu např. konglomerát pěti malých akciovek budovaný ODS. My jsme proti tomu bojovali, zbyly dvě. Zvýšilo to transparentnost a zlepšilo hospodaření. 

 

PRAHA A PRAHA 3

Nedávno jste se vzdal zastupitelského mandátu na P3. Co vás k tomu vedlo?
Nedostatek času. Jsem zastupitel na hl. m. Praze, zároveň jsem se minulý rok stal předsedou celopražské organizace TOP 09 a během volební kampaně jsem zjistil, že už je těch činností moc. Tak jsem se rozhodl vzdát mandátu na Praze 3. Máme tam zdatného náhradníka pana Brožka. 

Znamená to, že se chcete více soustředit na oblast hl. m. Prahy? 
Naše volební výsledky v posledních parlamentních volbách nebyly ideální. Rozhodl jsem se, že chci více času věnovat celopražské úrovni, protože je pro nás klíčová. 

A před komunálními volbami se zasoustředíte opět také na Prahu 3? 
Ano, ale jsou to spojené nádoby. Magistrátní volby i místní jsou v jeden den, takže v podstatě bude jedna volební kampaň.

Neznamená ovšem ta spojená nádoba také problém, na Praze 3 je TOP 09 v koalici a na magistrátu v opozici. Nepodepisuje se to na vzájemné spolupráci s ostatními stranami?
Myslím, že se to moc nepodepisuje, protože ODS je také v opozici. V magistrátní koalici je ČSSD, to je pravda, ale my na ně alespoň můžeme tlačit, aby v celopražské koalici, kde my nejsme, hájila zájmy Prahy 3. Takže se to dá i takto využít. Potýkají se s tím mnohé městské části a magistrát se zase potýká s tím, že jiná je koalice celostátní. Tak to prostě je. 

Na Praze 3 bývají jednání Zastupitelstva často bouřlivá. Co je podle vás příčinou? 
Jednání Zastupitelstva P3 jsou vždycky bouřlivější než jednaní na výborech a komisích, protože jakékoli zastupitelstvo včetně parlamentu je také divadlo. To, co vypadá na zastupitelstvu velice ostře, je ve skutečnosti o něco slabší. Pravdou je, že tam máme silné osobnosti: pan Stropnický, paní starostka atd. Řešila se také třaskavá témata, např. Klinika. Vyvolalo to emoce, na zastupitelstvo chodili lidi, ačkoli městská část s tím nemůže nic dělat, protože to není její majetek. Hodně lidí také chodilo na projednávání mateřské školky Buková, napadali zastupitele, atmosféra zhoustla. Ale to k tomu asi patří. Koneckonců jsme na Žižkově...

Někdy to ovšem budí dojem, že koalice opozici vyloženě válcuje. Téměř žádný z opozičních návrhů nebyl přijat a zdá se, že je koalice ani nebere vážně...
Stejně ovšem válcuje koalice opozici na magistrátu a tam jsou zase Zelení v koalici. Není ovšem pravda, že by žádný opoziční návrh nebyl přijat. Musel bych přemýšlet, ale určitě se tak stalo. 

VOLBY

V celostátních volbách jste postavili kampaň na opozici vůči Andreji Babišovi a jeho ANO s tím, že je třeba bránit demokracii atd. Ukázalo se ovšem, že na to voliči příliš neslyší. Čím si to vysvětlujete? 
ANO je svým způsobem marketingový produkt, který není vyhraněný, takže velice jednoduše přejímá různé až skoro populistické názory a je tak schopen uspokojovat různé skupiny občanů. Zatímco my se jasně definujeme jako pravicová strana a tím si prostor zužujeme. 

Opakovaně se ovšem ukazuje, že kampaň tohoto typu příliš nezabírá...
To víme teď. I když výsledky v Praze byly lepší. Komunální kampaň bude samozřejmě jiná. Téma ohrožení demokracie není tématem pro komunál, protože v komunálu neměníte zákony. 

Je těžké odhadovat výsledky komunálních voleb, ale asi musíte počítat s tím, že se na radnici Prahy 3 objeví Piráti a ANO. Možná také zvítězí. Dovedete si představit spolupráci s ANO na komunální úrovni Prahy 3? 
Je zajímavé, že to jsou dvě strany, které dnes v Zastupitelstvu P3 nejsou. Nevíme např. kdo bude Piráty na Praze 3 reprezentovat. Co se týče vymezení na komunální úrovni, tak to očekávám vůči KSČM a SPD. Vůči ANO ne, protože koalice fungují tuším ve třech městských částech a napětí z celostátní úrovně se tam nepřenáší. Vymezení vůči ANO ve volbách může být v Praze velké, ale neznamená to zákaz koalic, protože to bychom si zakázali už ty koalice, ve kterých jsme. Na komunální úrovni prostě neměníme charakter státu. 

Platí to i pro magistrát?
Ano. 

Kdo bude vaším kandidátem na starostku či starostu?
O tom rozhodne členská základna. Rozhodneme to na jaře, teď toho kandidáta nemáme. Současná starostka je přirozeně po dvou obdobích horkým kandidátem. 

Starostka vám říkala, že by případně pokračovala?
Není to vyloučeno. 

Jediným zástupcem Prahy 3 v parlamentu je Dominik Feri, poměrně čerstvý člen TOP 09 Praha 3. Jak je zde vnímán?
Na Praze 3 se ocitl proto, že studuje vysokou školu v Praze. Není ovšem vázán na místní problémy. Má stále trvalé bydliště v Teplicích. 

Počítáte, že ho využijete v kampani?
V kampani bychom ho rádi využili, přestože kandidovat asi nebude. Je poslanec a nemá tu trvalé bydliště. 

Na celostátní úrovni bylo a je cílem TOP 09 dospět k větší integraci středu a pravice. Myslíte, že váš nový předseda Jiří Pospíšil je vhodnou osobou pro tento úkol? 
Domnívám se, že ano. Jistou dobu byl nestraník a tím, že byl v Evropském parlamentu, tak nebyl zatažen do stranických sporů. Myslím, že se bude snažit, aby se tyto koalice tvořily i na komunální úrovni. Dovedu si představit, že by se strany dohodly a vyzvaly místní organizace, aby stavěly širší kandidátky středopravicových stran v určitých blocích. Např. v minulých volbách na magistrátu ANO získalo 17 mandátů a TOP 09 o jeden méně. Pokud by se tedy strany spojily, mohla by to být vítězná volba. 

Takže je možné, že budete stavět nějaký volební blok i na Praze 3?
Budeme se bavit o tom, jestli je to možné. Nevíme, jestli se tak stane. Nicméně bude nějaká celopražská výzva se o tom v regionech pobavit. Jestli je to přínosné, možné, jestli o to strany mají zájem. 

 

reklama