Zhodnocení poločasu senátorky Filipiové

Zhodnocení poločasu senátorky Filipiové

Naše paní senátorka ve funkčním období 2006 – 2008 (červenec) byla z celkového počtu 641 hlasování v Senátu přítomna na 261 hlasováních, tzn. že NEBYLA přítomna na 380 hlasováních (60%). V těchto dnech jsou voliči zahrnováni lákavými nabídkami kandidátů do Senátu ČR. Jaké je ale pak jejich skutečná práce v Senátu a jaké mají možnosti splnit populistické sliby, které teď zveřejňují?

Obvodu 26, který  leží na území Strašnic, Vinohrad, Vysočan a Žižkova se tyto senátní volby netýkají. Nicméně je čas se podívat jak naše paní senátorka pracuje. Nejviditelnějším dokladem aktivity senátorů jsou jejich webové stránky a záznam jejich činnosti na senátním webu.

senat   
  hlasovani
Webové stránky Senátu ČR

Začněme u webu Senátu ČR:

Paní Filipiová je senátorkou od roku 2000. Pol. příslušnost: ODS.Volební obvod: č. 26.Zvolena podruhé za ODS v roce 2006.
Mandát: 28.10.2006 - 28.10.2012.

Na webu Senátu nalezneme všechny potřebné  údaje pro kontaktování paní senátorky a také statistiky hlasování a další její práce jako spolunavrhovatelky zákonů.
Její jméno je v této sekci možné nalézt pouze pod těmito společnými návrhy: 12.2.2008 Návrh na prezidenta - Václav Klaus,  dvě novely ústavy, jednou vydání senátora Čunka
trestnímu stíhání  a jednou Zpřístupnění dokumentů STB. Tedy za celé období pět hromadných návrhů zákonů.
 
Jako zpravodajka k navrhovaným zákonům vystoupila od roku  2001 celkem 26x.

Jak je uvedeno výše senátorka často absentuje a neúčastní se hlasování. Naopak účastní se cest senátorů za zkušenostmi do zahraničí. 

Jestli to vadí, ať posoudí voliči. Pokud proniknete do houštiny seznamu hlasování naleznete tam i takové zákony jako ten z 18.9.2008 K 115/06 - Zpráva Komise - výroční zpráva za rok 2007 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty schválit (nepřítomna). V Senátu jde tedy většinou zákony, které nemají žádný přímý vliv na naše životy a už vůbec nemohou řešit naše lokální problémy např. s dopravou, nebo dětským hřištěm, které naopak slibují současní kandidáti do senátu. 
  
volby
Osobní webové stránky
 
Osobní web
Web paní senátorky Filipiové je v modrých barvách ODS, do které vstoupila v roce 1997. Bohužel není aktualizovaný. O současné práci ani stanoviscích nic nevypovídá a je paradoxně plný materiálů pro volby do senátu z roku 2006.
 
Rubriky:
Kdo jsem - obsahuje profesní životopis.
Názory a komentáře - obsahují tři staré oficiální projevy z akcí jako byl den české státnosti v kostele Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v roce 2003.
Otázky a odpovědi - jsou bez datumů a dá se jen z obsahu dotazů vydedukovat, že se týkají senátních voleb roku 2006, nákupu Gripenů 2005 ap. Pokud je nějaký dotaz konkrétní, bývá zodpovězen podobně jako tento: 
Dotaz:"Vážená paní Filipiová, pokud byste byla zvolena do Senátu, budete také volit budoucího prezidenta republiky. Zajímalo by mne, jakého člověka si dokážete představit na tomto postu. Děkuji za konkrétní odpověď. "
Odpověď paní senátorky:"O osobě budoucího prezidenta jsem opravdu dosud nepřemýšlela, takže nejsem schopna vám dát konkrétní odpověď."
Dotaz: "Proč v Praze nejezdí již rok žádné nízkopodlažní tramvaje (tři jsou deponovány ve vozovně Pankrác a jedna je v ČKD DS)? V ostatních českých městech jezdí aspoň jedna nízkopodlažní tramvaj (Liberec 1 ks, Ostrava 9 ks, Brno 7 ks, Plzeň 6 ks, Olomouc 4 ks)."
Odpověď paní senátorky: "Nejen Vás, ale i velké procento starších lidí, maminek s kočárky a tělesně handicapovaných, trápí tento fakt. Proč však tramvaje nejezdí, se musíte zeptat na Dopravním podniku. Problematikou bezbariérové dopravy se u nás zabývá sdružení Mobilis. Doporučovala bych další informace zjistit v tomto sdružení."

na čem pracuji    odpovědi
Osobní webové stránky Na čem pracuji a Otázky a odpovědi

Na čem pracuji
- dozvíme se, že v období od konce listopadu 2000 do června 2006 navštívilo kancelář celkem 194 občanů.
Média - je zveřejněn např. materiál o tématu: "Omezující prostředky v ústavech sociální péče byly tématem kulatého stolu v Senátu. Text vyšel jako článek v příloze časopisu Vozíčkář - Skok do reality, 5/2006"
.

A závěrečné hodnocení? Informační hodnota stránek paní Filipiové je nulová. Aktuální je pouze adresa a kontakt.

vstp do budovy   přechod  
Přechod před sídlem ODS a paní senátorky

Není nad osobní setkání
Pokud se chcete s vaší senátorkou setkat, můžete se objednat telefonicky na konzultaci. Čekací doba je většinou jeden týden. Je otázka, k čemu vám takové setkání bude. Snad se dozvíte adresu instituce, kde s vaším problémem mohou skutečně něco udělat. I to není málo.

Příklad z praxe

Budova, kde má paní senátorka kancelář je také sídlem mnoha lékařských ordinací např. ortopedů. Bohužel zrovna přechod před budovou přes dvouproudou Olšanskou ulici patří k nejnebezpečnějším na Praze 3 a není nijak výrazně zabezpečen. Jako doklad nemohoucnosti senátorů lze pokládat tento nově zrekonstruovaný přechod i z hlediska vozíčkářů. Přechod je dokonale bariérový (opak bezbariérovosti) díky zvýšeným obrubníkům u středového tramvajového pásu a na krajích u chodníků. Copak to paní senátorka nevidí? Copak tudy paní senátorka nejezdí?
Takže až půjdete volit, nezapoměňte si zkontrolovat práci Vámi vyvoleného zastupitele, senátora, člena parlamentu, nebo prezidenta.

Kontakt a seznam ulic obvodu 26
Kontakt:  e-mail  daniela@filipiova.cz
Kontakty do Senátu: e-mail  filipiovad@senat.cz
telefon:  257 075 104

Praha 2 (bez Nového Města)
Praha 3
Praha 9 - Hrdlořezy,Malešice, Hloubětín
Praha 10 - Vinohrady

Popis dle zákona 247/1995 Sb: zahrnuje území městské části Praha 2, s výjimkou k. ú. Nové Město. Dále zahrnuje území městské části Praha 3, část území městské části Praha 10, tvořené částí k. ú. Vinohrady ležící na území městské části Praha 10, a část území městské části Praha 9, tvořenou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín a částí k. ú. Malešice, ležící na území městské části Praha 9

Volební obvod 26 - seznam ulic
Senátor: Ing. arch. Daniela Filipiová

Výpis ulic:
Ambrožova
Baranova
Basilejské nám.
Biskupcova
Blahníkova
Blahoslavova
Blodkova
Boleslavská
Bořivojova
Buchovcova
Buková
Cimburkova
Čajkovského
Čáslavská
Černínova
Českobratrská
Dalimilova
Domažlická
Fibichova
Habrová
Hájkova
Havelkova
Havlíčkovo nám.
Hollarovo nám.
Horní Stromky
Hořanská
Hradecká
Hraniční
Husinecká
Chelčického
Chlumova
Chrudimská
Chvalova
Jagellonská
Jana Želivského
Jeronýmova
Jeseniova
Ježkova
Jičínská
Jilmová
K chmelnici
K lučinám
K vrcholu
Kališnická
Koldínova
Kolínská
Komenského nám.
Koněvova
Kostnické nám.
Kouřimská
Krásova
Křišťanova
Křivá
Křížkovského
Kubelíkova
Kunešova
Květinková
Květná
Laubova
Libická
Lipanská
Loudova
Lucemburská
Luční
Lukášova
Lupáčova
Mahlerovy sady
Mezi domky
Milešovská
Milíčova
Na Balkáně
Na hlídce
Na chmelnici
Na Jarově
Na lučinách
Na mokřině
Na Ohradě
Na Parukářce
Na rovnosti
Na Vackově
Na vápence
Na Viktorce
Na vlastním
Na vrcholu
Nad lukami
Nad Ohradou
nám. Barikád
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Winstona Churchilla
Olšanská
Olšanské nám.
Ondříčkova
Orebitská
Orlická
Osiková
Ostromečská
Perunova
Písecká
Pitterova
Plavínová
Pod Jarovem
Pod Krejcárkem
Pod lipami
Pod Parukářkou
Pod Vítkovem
Pod vrcholem
Pospíšilova
Prokopova
Prokopovo nám.
Přemyslovská
Příběnická
Přibyslavská
Radhošťská
Rečkova
Roháčova
Rokycanova
Řehořova
Sabinova
Sauerova
Seifertova
Schöfflerova
Sladkovského nám.
Soběslavská
Strážní
Sudoměřská
Ševčíkova
Šikmá
Škroupovo nám.
Štítného
Táboritská
Tachovské nám.
Tovačovského
Trocnovská
U božích bojovníků
U kněžské louky
U nákladového nádraží
U památníku
U Rajské zahrady
U stadionu
U staré cihelny
U vinohradské nemocnice
U vodárny
U zásobní zahrady
V bezpečí
V domově
V Horní Stromce
V jezerách
V kapslovně
V okruží
V zahrádkách
V zeleni
Velehradská
Viklefova
Víta Nejedlého
Vlkova
Votická
Za Vackovem
Za žižkovskou vozovnou
Zásmucká
Zelenky-Hajského
Zvonařova
Žerotínova
Žižkovo nám.
        

 

Související články

Informace nepodáváme: Zn. Vaše politické strany

Po osobní návštěvě schůze zastupitelstva jsem se chtěl podrobněji informovat o postojích politických stran zastoupených v Radě a v Zastupitelstvu Prahy 3. Jak se staví k projednávanému rozpočtu na rok 2008? Prohlédl jsem tedy jejich webové stránky a užasl. Aktuální informace až na jednu výjimku žádné. Někteří mě zvou dokonce na volební kampaň v roce 2006. Asi se ...pokračování

Co dělají politické strany? Ticho, nebudit.

Strany lákají voliče a slibují před volbami hory doly. Ale jak je to po volbách? Jak a kde informují o své práci občany? Co nám říkají o svých stanoviscích k projednávaným problémům v zastupitelstvu a v komisích městské části? A co opoziční strany? Jak tepou do rozhodnutí Radnice P3? Při pohledu na webové stránky většiny politických stran Vás může napadnout ...pokračování
reklama