Čím se zabývala Rada MČ Praha 3 dne 14.1.2015

Čím se zabývala Rada MČ Praha 3 dne 14.1.2015

Přinášíme vám stručné shrnutí všech usnesení Rady MČ Praha 3 ze dne 14.1.2015. Snažili jsme se úřední a “nudné” čtení přepsat do stručnější a přehlednější podoby. Součástí každého usnesení jsou přílohy, které s daným bodem souvisí. Není nic snadnějšího než kliknout a daný bod si přečíst se všemi detaily.

 • Změnou organizačního řádu byl vytvořen Útvar interního auditu podléhající starostce.
 • K 31.3.2015 se zrušuje oddělení správy komunikací OTSMI, jehož agenda bude i nadále spadat pod OTSMI.
 • Rada schválila zásady, podle kterých mohou zaměstnanci úřadu čerpat ze zaměstnaneckého fondu. Týká se to příspěvků na penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvku na stravování, ošatného pro oddávající atd.
 • Radou byla vzata na vědomí hromadná smlouva mezi Prahou 3 a Intergramem o užití autorských děl na veřejné produkci.
 • Rada schválila finanční dary osobám, které vykonaly veřejnou službu na území Prahy 3.
 • Rada vzala na vědomí, že vítězem stavebního řízení na rekonstrukci kuchyně v ZŠ a MŠ Chelčického (budova Žerotínova) je firma Vltavín holding, s.r.o., která předložila až třetí nejnižší cenu (přes 25,5 milionu). Dvě levnější nabídky byly vyhodnoceny jako ceny tzv. mimořádně nízké (oproti ceně očekávané) a firmy byly vyzvány ke zdůvodnění nízké ceny, což ve stanoveném termínu neučinily, takže byly z řízení vyřazeny.
 • Rada souhlasila s uzavřením 3 nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou.
 • Rada vzala na vědomí kontrolní zprávu o stavu hospodaření Mateřské školky v Jeseniově ulici.
 • Rada vzala na vědomí nejednotné stanovisko výboru pro územní rozvoj ve věci zatravněné odstavná ploché na pozemku č. 4060 včetně pergol pro popínavou zeleň a odsouhlasila tento záměr dle projektové dokumentace.
 • Rada jmenovala nové členy pracovní skupiny pro regeneraci památkových zón a městských rezervací.
 • Rada schválila uzavření smlouvy o výpůjčce chodníků pro pořádání farmářských trhů mezi hlavním městem a Prahou 3. Přiléhající chodníky jsou vypůjčeny pouze od středy do soboty.
 • Na náměstí Jiřího z Lobkowicz je malý pozemek patřící městské části, na němž stojí záchod pro řidiče MHD. Nájemné za tento pozemek platil Dopravní podnik TSK a nikoliv Praze 3, která zřejmě uplatní nárok na bezdůvodné obohacení. Obecní rozpočet by si tak mohl polepšit o 10.000 ročně. Rada odsouhlasila záměr pronajmout tento pozemek.
 • V souvislosti s dostavbou proluky v Koněvově ulici č. 49 si požádala developerská společnost Archikód o souhlas s vykácením náletových dřevin na pozemku oddělujícím proluku od cyklostezky. Rada s tímto souhlasila.
 • Rada souhlasila s užíváním pozemku pro účely staveniště nebytového prostoru v ulici Za žižkovskou vozovnou.
 • Rada odsouhlasila výběr společnosti SoftwareONE pro dodávku počítačových licencí. Rada vybrala nejnižší nabídku v hodnotě 9 milionů korun.
 • Rada schválila návrh výpovědi smlouvy pozemku přiléhajícího k cyklostezce. Jde o pozemek, kde míval Bajkazyl letní zahrádku.
 • Rada schválila úpravu rozpočtu pro rok 2014.
 • Rada schválila, že ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta může přijmout finanční dar 4836 korun jako příspěvek na obědy pro 2 nezletilé děti.
 • Rada vesměs schválila doporučení výboru pro územní rozvoj a uložila starostce odeslat schválená stanoviska.
 • Rada schválila uzavření dodatku s provozovatelem farmářských trhů. Dodatkem se stanovuje maximální cena za stánek prodejce. Tato cena nesmí přesáhnout 1210 korun včetně DPH za jeden den.
 • Rada schválila uzavření dodatku o prodloužení doby, do které dodavatel dodá nábytek pro MŠ V Zahrádkách.
 • Městské části se nedaří prodat celkem 7 bytů v ulici Lupáčova 10,12,14,16,18,20. Bytová komise nedoporučila radě vypsání nového výběrového řízení, protože na žádný z nabízených bytů neobdržela ani jednu nabídku. Rada uložila komisi pro vedlejší hospodářskou činnost, aby projednala další postup.
 • Rada jmenovala nové členy skupiny pro Strategický plán MČ Praha 3 ve složení: 

tajemník úřadu Petr Fišer
specialista rozpočtu a hospodaření ÚMČ Praha 3 Lenka Sajfrtová 
zástupce starostky Alexander Bellu (ODS)
Ivan Holeček (ČSSD)
Ondřej Rut (ŽnS)
Pavel Ambrož (KSČM)
Jan Materna (TOP 09)
Mojmír Mikuláš (Svobodní)
Marta Vrabcová (VPM)

 • Rada vzala na vědomí náměty na regulaci hazardu na území Prahy 3. Výraznější změnu lze zřejmě očekávat až po 1.1.2016, kdy vstoupí v platnost nový zákon o hazardních hrách.
 • Rada odsouhlasila smlouvu mezi městskou částí a TSK o výpůjčce komunikací pro masopustní průvod. Jde o celkem 318 m2 vozovky, které si Praha 3 půjčí bezplatně.
 • Starostka převzala záštitu nad výstavou pedagogů Vyšší odborné školy na Žižkově náměstí.

 

Fotografie: MČ Praha 3

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

reklama