Co dělají politické strany? Ticho, nebudit.

Co dělají politické strany? Ticho, nebudit.

Strany lákají voliče a slibují před volbami hory doly. Ale jak je to po volbách? Jak a kde informují o své práci občany? Co nám říkají o svých stanoviscích k projednávaným problémům v zastupitelstvu a v komisích městské části? A co opoziční strany? Jak tepou do rozhodnutí Radnice P3? Při pohledu na webové stránky většiny politických stran Vás může napadnout jen jedno slovo. Katastrofa.

Ve svém průzkumu k článku "Informace nepodáváme" z 18.prosince 2007 jsem prošel webové prezentace všech stran, které mají své zastupitele na radnici a narazil jsem na zanedbané, či zcela nefunkční stránky. Nyní jsem se znovu prošel po internetových linkách a rovněž jsem všem stranám zaslal na veřejně dostupné emaily několik otázek. Samy si udělejte obrázek, jak na Vás jako na své voliče strany myslí a jak se Vám za Vaše hlasy odměňují. 
 

Zaslané odpovědi shrnují několik postojů. KDU-ČSL si je slovy pana Suneghy špatného stavu vědoma, ale neví jak jej změnit. ČSSD svádí prázdné stránky na vedení strany a KSČM si dokonce zřídilo zcela nové, na celostátním vedení nezávislé webové stránky. SZ web používá spíše pro zveřeňování informací pro občany.

Anketní odpovědi uvádím pouze u těch stran, jejichž odpovědí jsem se dočkal. Ostatní moje dotazy ignorovaly. Pod anketou jsou webové stránky ke dni 6.4.2008.  Odkazy na "živé" stránky jsou pod článkem.

Anketní otázky:

1.Jak často aktualizujete Vaši webovou prezentaci zprávami z Prahy 3?

SZ: Vlastními zprávami přibližně jednou za měsíc, převzatými zprávami z medií o dění na Praze 3 asi jednou za dva týdny.
KDU-ČSL: S vytvářením našeho webu pro Prahu 3 máme dlouhodobý problém, protože je pro nás technicky složité komunikovat tímto způsobem s veřejností.  Dosavadní pokusy o zprovoznění webové stránky a její aktualizaci dopadly víceméně neúspěšně. Stávajícího stavu jsme si vědomi a chceme ho v budoucnu napravit.
KSČM: www.praha3.kscm.cz jsme založili začátkem roku 2008. Zatím aktualizujeme málo

2.Informujete na Vašem webu voliče o plnění/neplnění Vašeho volebního programu?

SZ: Komplexní zhodnocení plnění volebního programu jsme neučinili. Informujeme spíše o dílčích oblastech naší činnosti. SZ je v opozici. Místní ODS nás s jedinou výjimkou nepustila do výborů zastupitelstva ani komisí rady a nemáme tak reálný přístup k rozhodování, což je velmi nestandardní a nedemokratický postup. Naše úspěchy proto mohou být spíše jen marginální. V polovině volebního období, tedy na podzim tohoto roku však chystáme jakési zhodnocení naší činnosti, úspěchů a neúspěchů.
KDU-ČSL: stejná odpověď jako na otázku č.1
KSČM: Vzhledem ke krátké době existence stránek www.praha3.kscm.cz a pouhými dvěmi zastupiteli k prosazení programu KSČM hledáme formu efektivního informování voličů.

3.Jak často se na Vás obracejí Vaši voliči prostřednictvím webu?

SZ:  Na mě osobně se občané s nějakým problémem obracejí prostřednictvím e-mailu či telefonu, který je zveřejněn na našem webu průměrně asi jednou za 14 dní.
KDU-ČSL: komunikace s voliči probíhá převážně osobními kontakty, jak přímo, tak prostřednictvím dopisů a v poslední době i e-mailu.
KSČM: Vzhledem ke krátké době existence stránek www.praha3.kscm.cz a pouhými dvěmi zastupiteli k prosazení programu KSČM hledáme formu efektivního informování voličů.

4.Považujete Váš web za užitečný nástroj pro Vaši politickou práci?

SZ: Webové stránky, přestože je udržujeme aktuální, nejsou příliš navštěvované. Má to podle mého názoru několik důvodů. Lidé si dosud nezvykli, že by se politické strany na komunální úrovni prezentovaly na internetu. Skupina lidí, které „pálí“ komunální politika je také poměrně úzká a ne všichni z těchto angažovaných občanů jsou aktivními a každodenními uživateli internetu. Přesto si myslím, že udržovat webovou stránku a prezentovat činnost politické strany na komunální úrovni smysl má. Dělá to činnosti politické strany transparentnější, samotná strana je tím také otevřenější potenciálním novým příznivcům či členům. Volič má právo vědět, co dělá strana, které dal ve volbách hlas. A internet je velmi efektivní a jednoduchý nástroj, jak občany informovat. 
KDU-ČSL:  Osobně - a obecně - pokládám web za užitečný nástroj pro politickou práci, jehož význam v budoucnu poroste..
KSČM: Tento potenciál jsme dosud dostatečně nevyužili.

Zde jsou stranické webové prezentace ve stavu ke dni 6.4.2008

ČSSD
home page CSSD
Home page: K Praze 3 se nevztahoval žádný článek.
aktuality CSSD
Kontakty: Je zde email a telefon, ale na zaslané dotazy jsem se odpovědi od paní tajemnice nedočkal. *

Napište nám: Tato stránka je výsměchem. Nadpis nabízí „Napište nám“ bez možnosti to opravdu udělat.

Shrnutí: lze nalézt email, telefon i adresu kanceláře strany. O problémech MČ Praha 3 a činnosti v zastupitelstvu není uvedeno nic. Od minulé návštěvy se změnila jen titulní stránka s články dodanými z  „celostátní“ centrály. Nikdo neodepsal na anketní otázky.

*odpověděl mi zastupitel za HLMP za ČSSD pan Poche: „Centrála strany nám dodává Paroubka a tím naše aktuality upozaďuje. Nechám to změnit, nicméně stejně se k Praze 3 nevyjadřuji, protože mojí doménou je hl.m. Praha.“

KDU
home KDU
Home page: Úvodní stránka vypadá slibně a přinejmenším nabízí alespoň údaje o funkcionářích strany na Praze 3.
kdu diar akci
Diář akcí: Jediná informace o činnosti strany na stránce je „nenalezena žádná akce“.  
info
Informace z obvodu: Zde nás straníci zvou k minulým volbám  20.10.2006!!!!!!!
kontakty KDU
Kontakty: Je uveden seznam členů okresního výboru Prahy 3 z 28.4.2006, bez toho, aby bylo uvedeno, kdo je v zastupitelstvu. Seznam je  bez emailů a bez telefonních čísel.

Shrnutí: nelze nalézt email, telefon ani adresu kanceláře strany. O problémech MČ Praha 3 a činnosti v zastupitelstvu není uvedeno nic. Na anketní otázky odepsal zastupitel pan Tomáš Sunegha se vzkazem: „Shora uvedené názory jsou mým osobním míněním a nebyly projednány v naší straně“.

KSCM
KSCM home
Home page: Celopražská webová prezentace. Stránka pro Prahu 3obsahuje jediný článek, který je  z 30.11.2006 a je stejný, jako při minulé návštěvě.
kscm home
Nově zřízená prezentace určená pouze pro Prahu 3 je na adrese: www.praha3.kscm.cz
zastupitele
Zastupitelé: Zde jsou jména a emailové adresy zastupitelů v Praze 3 a HLMP Praha.
kontakt
Kontakt: http://www.praha3.kscm.cz/index_soubory/page0005.htm
Zde je telefon, email a adresa kanceláře na Praze 3.

Shrnutí: lze nalézt email, telefon i adresu kanceláře strany na Praze 3. Jsou k dispozici informace o akcích KSČM na Praze 3. O problémech MČ Praha 3 a činnosti v zastupitelstvu není uvedeno nic. Na anketní otázky odepsala zastupitelka paní Mgr. Alena Hronová.


ODS
ODS home
Home page: Úvodní stránka je jen s odkazy o sněmech  oblastních sdružení ODS.
aktualne
Aktualne: Odkaz na program zasedání schůze 19.3. /dnes je 15.4./ Nic z práce na radnici, nebo k aktuálním problémům v obvodu není uvedeno.
zastupitele
Přehled zastupitelů: 21 fotografií zastupitelů za ODS na radnici, ovšem email, ani telefon není uveden.
kontakty
Kontakt: Jsou zde uvedeny emaily na manažera, funkcionáře strany a na oblastní organizace i adresa kanceláře.

Shrnutí: lze nalézt email, telefon i adresu kanceláře strany na Praze 3. O problémech MČ Praha 3 a činnosti v zastupitelstvu není uvedeno nic. Jedná se o web zaměřený na členy strany. Na anketní otázky oblastní manager neodepsal.


SNK ED
SNK ED home
Home page: Na stránce je více článků. Poslední je z 16.12.2007.
aktuality
Aktuality: Jsou uvedeny jen aktuality z kampaně k minulým volbám z 16.12.2006!!!!!! Nic z práce na radnici, nebo k aktuálním problémům v obvodu.
kontakty ED
Zastupitelé: Jsou uvedeni oba zastupitelé včetně jejich fotografií, dat a životopisů. Nejsou na ně uvedeny kontakty.


Kontakt: Je uveden email, telefon i adresa kanceláře. Bohužel nejsou aktuální.

Shrnutí: lze nalézt neaktuální email, telefon a adresu kanceláře strany na Praze 3. Je zde několik článků o problémech MČ Praha 3, ale o činnosti v zastupitelstvu není uvedeno nic. Na anketní otázky nikdo neodepsal.

SZ
SZ home
Home page: Úvodní strana obsahuje několik aktuálních článků s tématy o Praze 3.
aktuality
Aktuálně: Stránka zve na nadcházející schůzi zastupitelstva Prahy 3.
kontakty
Kontakt: Jsou zde fotografie a emaily všech zastupitelů za SZ v Praze 3 i s krátkým životopisem.
komentare
Komentáře: Celkem 11 článků napsaných členy zastupitelstva za SZ k problémům na Praze 3.

Shrnutí: lze nalézt aktuální email a telefon. Není uvedena adresa kanceláře strany na Praze 3. Jsou zde články o postojích a činnosti zastupitelů. Jsou uvedeny Zápisy z činnosti Výboru pro územní rozvoj. Na anketní otázky odepsal pan Ondřej Rut.

a odkazy na „živé“ webové stránky:

http://praha3.cssd.cz/
http://www.kdu.cz/default.asp?page=410113
http://www.praha3.kscm.cz
http://www.odspraha3.cz
http://www.edpraha3.cz
http://praha3.zeleni.cz/638/rubrika/praha-3Související články

Informace nepodáváme: Zn. Vaše politické strany

Po osobní návštěvě schůze zastupitelstva jsem se chtěl podrobněji informovat o postojích politických stran zastoupených v Radě a v Zastupitelstvu Prahy 3. Jak se staví k projednávanému rozpočtu na rok 2008? Prohlédl jsem tedy jejich webové stránky a užasl. Aktuální informace až na jednu výjimku žádné. Někteří mě zvou dokonce na volební kampaň v roce 2006. Asi se ...pokračování
reklama