Co se řešilo na zasedání rady 9.3.2015

Co se řešilo na zasedání rady 9.3.2015

Zajímá Vás, komu připadly sportovní granty, kolik má Praha 3 z hazardu anebo kde bude nová neurologie? Praha 3 má svůj akční plán pro rok 2015, který říká, kde se bude letos renstruovat či stavět.

 
 
 
Budoucnost Prahy 3
  • Radní Prahy 3 si definovali Programové cíle. Strategický dokument konkrétně vyjmenovává, čeho by mělo být dosaženo v následujících 4 letech. 
  • Akční plán pro rok 2015 obsahuje informace o všech důležitých změnách, které Prahu 3 letos čekají. Namátkou revitalizace náměstí, přestavba úřadu, regenarace Židovských pecí nebo obnova uličních stromořadí s informacemi o plánovaných nákladech jednotlivých akcí. Součástí odkazu je i vyhodnocení akčního plánu pro rok 2014. 
  • Praha 3 bude možná mít ombudsmana pro seniory. Rada nechá prověřit zájem o tuto službu a případné náklady. V odkazu je i celý zápis sociální komise.
  • V ulici K Lučinám možná vyroste nový dům s pečovatelskou službou
  • Projekt revitalizace a obnovy Olšanských hřbitovů má nového parntera - Prahu 3. Ta poskytne součinnost se svými odbory při restaurování historických náhrobků, zeleně nebo budování kamerového systému. Rozpočet Prahy 3 partnerství nezatíží. 
  • Při revitalizaci Kostnického náměstí bude dotčena budova elektrické měnírny a pozemek, na němž stojí. Obojí je v majetku Dopravního podniku. Praha 3 uzavřela s DP smlouvu o spolupráci. 
  • Rada schválila záměr vybudovat na pozemcích MŠ Buková jesle. (Poznámka: Na následném jednání zastupitelstva byl tento záměr odsunut s tím, že by měla být zjištěna skutečná poptávka a zjištěny všechny náklady.) 
  • Rada schválila doporučení výboru pro územní rozvoj. Projednávaly se Pražské stavební předpisy, žádosti o nástavby i kritizovaný projekt poblíž parku Parukářka. 

      

Akční plán Prahy 3 pro rok 2015

Finance
 
Organizace a úřad
Byty
 
Drobnosti

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 


Související články

Čím se zabývala Rada MČ Praha 3 dne 14.1.2015

Přinášíme vám stručné shrnutí všech usnesení Rady MČ Praha 3 ze dne 14.1.2015. Snažili jsme se úřední a “nudné” čtení přepsat do stručnější a přehlednější podoby. Součástí každého usnesení jsou přílohy, které s daným bodem souvisí. Není nic snadnějšího než kliknout a daný bod si přečíst se všemi detaily.pokračování

Co se řešilo 28.1. na zasedání rady?

Nákup sochy do informačního centra, bezplatná zápůjčka dvou obrazů s tématikou Žižkova, plán oprav pro rok 2015, prodloužení smlouvy zahrádkářům na Balkáně nebo třeba osud půdy nárožního domu na Kostnickém náměstí. Opět přinášíme stručné shrnutí všech důležitých i nedůležitých bodů, které se projednávaly na poslední lednové radě.pokračování

Co se řešilo 11.2. na zasedání rady?

Co bude s obecní budovou v Lipanské 7, kde sídlily Radniční noviny? Kolik malometrážních a startovacích bytů pro sociálně potřebné chystá Praha 3 a kolik to bude stát? A jak byl aktualizován privatizační harmonogram. Nebo také jaké se chystají oslavy 70. výročí konce Druhé světové války? Všechny tyto odpovědi přinášejí usnesení rady z 11.2.pokračování

Co se řešilo 2.3. na zasedání rady?

Granty pro rok 2015, rozpočet pro rok 2015 i rozpočtový výhled Prahy 3 do dalších let, maximální ceny privatizovaných bytů na Hollarově náměstí, revitalizace Tachovského náměstí, změna ve vedení OTSMI a mnoho dalších záležitostí řešila 2.3. rada Prahy 3. Nově jsme usnesení seskupily do tématických bloků. Klikejte dle libosti a zájmu.pokračování
reklama