Hubená léta na dohled

Hubená léta na dohled

Asi třináct tisíc, takové jsou plánované výdaje Prahy 3 na tento rok v přepočtu na jednoho obyvatele. Dnes, v úterý 17. března, zastupitelstvo pravděpodobně schválí svůj první povolební rozpočet. V budoucnu politici plánují rozsáhlé škrty – musí, příjmy se totiž budou výrazně snižovat.

Veškeré politické dění na Praze 3 by se s notnou dávkou zjednodušení dalo shrnout do čísla 948 milionů. Rozpočet na rok 2015, který popisuje, jak se peníze v této hodnotě využijí, má dnes schválit zastupitelstvo. Mezi položkami dokumentu, který má Kauza 3 k dispozici, najdeme například 70 milionů na podporu škol a školek, 55 milionů na péči o veřejné prostory, nebo 70 tisíc na prevenci před závislostmi.

Sestavení a schválení rozpočtu má na starosti už nové politické vedení, koalice TOP 09, ČSSD, ODS a Volby pro město. „Přes to, že na systémové změny v rozpočtu nebylo od voleb mnoho času, podařilo se myslím maximum z možného. Výdaje na chod úřadu a jeho příspěvkových organizací (tzv. běžné výdaje) se v navrhovaném rozpočtu na rok 2015 snížily oproti schválenému rozpočtu z roku 2014 o cca 38 milionů korun,“ říká k tomu místostarosta Jan Materna z TOP 09. Příští roky plánuje snižovat výdaje ještě mnohem více.

Výdaje rozpočtu v minulých a budoucích letech. Běžné výdaje jsou výdaje na každodenní chod úřadu, platy atd. Kapitálové výdaje zahrnují například rekonstrukce budov a veřejných prostor. Údaje jsou v tisících korun, tj. výdaje rozpočtu mezi roky 2010 a 2020 se pohybují zhruba od jedné a půl do půl miliardy. *Odhad.

Posoudit, jestli se v rozpočtu zbytečně neplýtvá anebo se nemarní příležitosti, se bez důkladné analýzy dá těžko. Kritika opozičních politiků, které jsme ve snaze najít možné nedostatky oslovili, se soustředí především na snižování nákladů jednotlivých položek. „Měla by se udělat inventura všech firem, které pro městskou část něco dělají,“ říká Tomáš Mikeska, zastupitel na Ž(n)S a bývalý starosta Prahy 3. „Právní služby tady například od devadesátých let dělá doktor Veselý,“ uvádí s tím, že by na ně měla radnice vypsat soutěž. Mezi dalšími zbytečně velkými výdaji uvádí šestnáct milionů na Žižkovský masopust a další kulturní akce, nebo dvě stě tisíc na kupony městské hromadné dopravy pro zaměstnance radnice.  Také Tomáš Štampach za Svobodné vidí největší prostor ke zlepšení v jednotlivých položkách a na vyhledávání zbytečných výdajů se chce z opozice soustředit.

V připravovaném rozhovoru pro Kauzu 3 se větších námitek zdržuje i dnes nejvýraznější opoziční politik Ondřej Rut. „Nemám obavu z toho, že by docházelo k plýtvání veřejnými prostředky, spíše mám obavu, že tahle koalice nebude příliš schopná, že nebude mít vize a bude to koalice stagnace,“ uvádí. To se dá hodnotit jako velké zlepšení od dob, kdy Žižkovem hýbaly kauzy jako Rekonstrukce panelových domů v ulici Lupáčova za stovky milionů (více např. zde).

Příjmy rozpočtu se budou v příštích letech výrazně snižovat. Stojí za tím jak menší množství privatizovaných bytů, tak nižší dotace od státu a pražského magistrátu. Údaje jsou v tisících korun. *Odhad.

Možnosti nové koalice do rozpočtu zasáhnout byly pro letošní rok výrazně omezené tím, že nové vedení radnice bylo zvoleno až v listopadu. Jaké změny tedy můžeme očekávat napřesrok, kdy už bude mít více prostoru? Místostarosta Materna chce jednak šetřit na výdajích za chod úřadu a souhlasí i s tím, že pomoci by mohly soutěže. „Například bych mohl uvést smlouvy na dodávky energií nebo třeba stávající smlouvu s Pražskými službami na zajištění úklidu, která zrovna prochází analýzou možného dalšího postupu,“ uvádí. Slibuje také, že příští rozpočet bude pro lepší kontrolu dostupný jako „rozklikávací“ podle kategorií, a nejen jako dnes ve formátu pdf.

Z dlouhodobého hlediska je největším tématem závislost rozpočtu na příjmech z privatizace bytů. Především díky jejich prodeji má dnes městská část na účtech několik set milionů navíc a například dnes schalovaný rozpočet takto počítá s více jak polovinou příjmů. Nemovitosti na prodej a peníze z nich však budou postupně docházet a Praha 3 bude muset žít, podobně jako jiné městské části, bez nich. Součástí připravovaného rozpočtu je tak i výhled na příštích pět let, který počítá s tím, že v roce 2020 budou výdaje oproti letošku méně jak poloviční. Hubená léta příchází a uvidí se, jak si s nimi politici poradí.

Návrh rozpočtu na rok 2015 ke stažení zde.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.


reklama