Hurda stále jediným jednatelem „Praha 3 s.r.o.“

Před více než rokem se konaly komunální volby a mnozí obyvatelé Prahy 3 věřili ve změnu vedení radnice ale především ve změnu způsobu, jakým byla správa věcí veřejných pod jednolitým vedením ODS prováděna. Mnohokrát kritizována byla v minulosti především netransparentnost rozhodovacích procesů a finančních toků. Naprosto pro veřejnost uzavřeným světem byly a stále bohužel jsou akciové společnosti ve vlastnictví Městské části, přes které protéká podstatná část městského rozpočtu.

Volby vyhrála TOP09 a získala 11 zastupitelů v 36-členém zastupitelstvu, o tři zastupitele méně získala ODS a 8 zastupitelů bylo pro Žižkov (nejen) sobě, Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK. Již sama skutečnost, že TOP09 uzavřela koaliční dohodu s ODS dávala tušit, že změny na radnici nemusejí být samozřejmostí. Tato pochybnost se začala naplňovat v momentě, kdy byly v rámci koalice dohodnuty posty v komisích a výborech radnice. Například Ondřej Pecha, pravá ruka šéfa ODS Pavla Hurdy, se stal předsedou  Výboru pro územní rozvoj, tedy výboru, který má zásadní vliv na developerské projekty v katastru městské části Prahy 3. Stejná jména také zůstala na postech mluvčího nebo tajemníka radnice, tedy lidé, na které se v minulém volebním období proslavili v mediích ať bouráním vozidel v opilosti před radnicí či předraženou fakturací.  Do kontrolních orgánů městských akciovek zůstává pro reálnou opozici stále vstup zakázán a noví členové statutárních orgánů za TOP09 neudělali pro otevření těchto akciovek vůbec nic. Největší vliv, v rozporu s výsledky voleb, si v těchto splolečnostech udržela ODS

 Starostkou byla zvolena členka TOP09 paní Hujová. Po roce vládnutí si můžeme oprávněně klást otázku, zdali je zde pod jejím vedením nějaký viditelný rozdíl v (ne)transparentnosti radnice ve srovnání s její předchůdkyní, členkou ODS, paní Kozumplíkovou. Na webu radnice zjistíme, že tak podstatné přílohy k usnesením rady nejsou stále zveřejňována, o diskusním fóru si můžeme také jenom nechat zdát a v radničním periodiku nemohou opoziční zastupitelé zveřejňovat své názory a komentáře.

Pavel Hurda, v minulém volebním období byl v pozici radního, zná již velmi dobře radniční procesy rozhodování a umí se v nich zdatně pohybovat. Je členem Výboru pro územní rozvoj a místopředsedou redakce Radničních novin. Výsměchem občanům je jeho členství v Kontrolní komisi, které velí komunistka Hronová, jež v minulosti vždy hlasovala v zájmu ODS. Nabízí se konstatování, že ať je starostou kdokoliv, o všem podstatném na radnici rozhoduje zastupitel Pavel Hurda. Můžeme se i domnívat, že některé úmysly nové paní starostky mohou být bohulibé, avšak narážejí na nekonzistentnost některých zastupitelů TOP09, kterým se přátelsky říká „hurdíci“.  Tak například místostarosta Kalousek, člen TOP09, byl orodovat na pražském Magistrátu společně s Ondřejem Pechou (ODS) ve prospěch společnosti Ortenaria a.s., která usiluje o přeměnu pozemků u obytných budov Central parku na pozemky stavební. Tento postup byl nejen proti volebnímu programu  ale i proti přijatému usnesení klubu zastupitelů za TOP09. A takových chlapíků má pod sebou paní starostka více.  

 Takže pokud by chtěla paní starostka vystoupit z radniční koalice s ODS, je více než patrné, že několik hlasů od zastupitelů TOP09 zůstane věrno Hurdovi a možnost utvořit koalici se Žižkov (nejen) sobě se blíží nule. Nabízí se otázka, proč při takovémto rozložení sil, kdy nemůže zcela evidentně naplnit nic z programu TOP09, zůstává paní Hujová i nadále na postu starostky.  Vysvětlení se nám nabízí několik. Buď se stávajícím stavem více méně souhlasí (v minulosti byla zaměstnána společně s Hurdou v podniku OPBH) nebo se obává rozpadu zastupitelského klubu TOP09. Koneckonců starostenský plat také není k zahození, obzvláště ve stávajícím období celosvětové finanční krize. Avšak samotný fakt, že se předvolební sliby TOP09 rozcházejí s radniční realitou těchto dnů, která přerostla až do otevřeného kolaborantství s finančně silným majitelem Akropole, by jí měl probrat z letargie.  Role, ve které se nachází, tj. pouhá „fasáda“  pro podnikatelské záměry „žižkovského kmotra“, ji odsuzuje do společenství smutných postav jako byla minulá starostka Kozumplíková nebo pan Český, starosta v letech 2002-6. V každém případě již nese svůj podíl viny na stávajícím marasmu společnosti.


Související články

Změna na žižkovské radnici se nekoná

Od posledních komunálních voleb uplynuly čtyři měsíce, tedy již dostatečně dlouhá doba. Je na čase položit si otázku, zdali výsledek volebního klání se přenesl také do fungování naší radnice. Bohužel, na rozdíl od smíchovské radnice vládnou na Žižkově staré časy.pokračování

Rozhovor se starostkou Prahy 3 Ing. Vladislavou Hujovou

Názory
S předstihem vám přinášíme rozhovor s paní starostkou, který byl připraven pro další číslo tištěné Kauzy3. Otázky byly položeny korespondenční formou v průběhu února.pokračování

Současné pražské politiky vystřídala v městských firmách stará garda - Pavel Hurda se drží

Po loňských volbách politici v Praze slíbili, že nebudou sedět v představenstvech firem spojených s městem. Ti současní "magistrátní" to sice víceméně splnili, nicméně posty obsadili lidé z bývalé garnitury nebo politici z jednotlivých obvodních radnic. Pražanům zastupitelé města slíbili, že odejdou z představenstev firem spojených s městem a zasednou pouze v ...pokračování
reklama