Ing. Tomáš Mikeska, SNK ED: Kdo ovládá rozpočet Prahy 3?

NázoryIng. Tomáš Mikeska, SNK ED: Kdo ovládá rozpočet Prahy 3?

Celkový objem rozpočtu Městské části Praha 3 je skoro 1 miliarda, přesně 986 258 200,- Kč. Hlavním problémem rozpočtu je to, že téměř polovinou rozpočtu nedisponují zastupitelé nebo rada popřípadě úřad městské části, ale akciová společnost Správa komunálního majetku (SKM a.s.).

Na Kapitálové výdaje do bytového a nebytového hospodářství odchází z rozpočtu  na účet, který spravuje SKM a.s. částka 475 100 000,-Kč a o  rozdělení  takto vysoké částky rozhoduje úzká skupina lidí, kteří často již nemají s Městskou části Prahou 3 nic společného.  Je to dozorčí rada SKM a.s. ve složení předseda: Pavel Hurda (člen rady MČ Praha 3), místopředseda: Ing. Bohuslav Nigrin (člen zastupitelstva MČ Praha 3), členové: Ing. Karel Nezpěvák, MUDr. Marek Zeman, Ing. Helena Bartáková, Zdena Hladíková a představenstvo společnosti ve složení předseda: Milan Český, místopředseda RNDr. Eva Kaprasová, CSc člen: Ing. Pavel Císař (člen zastupitelstva MČ Praha 3 a ředitel společnosti). Mimo výdajů, z výše uvedené částky téměř půl miliardy, rozhoduje vedení společnosti SKM a.s. také bez kontroly zastupitelstva o částce cca 325 mil. Kč, která bude vybrána od nájemníků v roce 2008 za nájemné a je určena na opravy do obytných domů.

Možná, že někdo namítne, že o využití tak velkého objemu peněz pečují profesionálové a zastupitelé a úředníci městské části mohou provádět nad profesionály kontrolu. Ono to tak není. Rada městské části Praha 3, která zároveň tvoří Valnou hromadu akciové společnosti přenesla v roce 2005 pravomoc pro organizování a provádění výběrových řízení na akciovou společnost. Výběr dodavatele na investici např. 300 mil. je mimo kontrolu rady a zastupitelů a provádí jej někdo z SKM (kdo to je se zastupitelé nedozví). Akciová společnost není kontrolovatelná zákonnými prostředky obcí, jako je kontrolní výbor nebo kontrola členů zastupitelstva.

Výsledkem takto nastaveného způsobu hospodaření je předložený rozpočet pro rok 2008  kde je řada černých děr, které nikdo neumí nebo nechce při projednávání rozklíčovat.  Např. na straně 28 Rozpočtu pro rok 2008 je položka dofinancování zakázek 2007 ve výši 52 mil. Kč.  Nikdo  ze zastupitelů  se nedozvěděl na jednání zastupitelstva, na které zakázky  je určeno 52 miliónu, zda jsou to vícepráce nebo např. nedodělky a přesto všichni zastupitelé za ODS  rozpočet s takovými černými děrami schválili. Zastupitelé ODS na jednání zastupitelstva dne 11. 12. 2007 dali tak  akciové společnosti SKM bianco šek na téměř půl miliardy korun pro rok 2008.

Udělejte si obrázek sami, jak se hospodaří  v Praze 3 s penězi daňových poplatníků a obecním majetkem. Přijďte příště na jednání zastupitelstva a uvidíte a uslyšíte, jak je řízeno  jednání zastupitelstva v Praze 3, jak je přihlíženo k názorům občanů a jak se jedná  vládnoucí skupina ODS s opozicí.  Dostanete praktický návod koho příště volit nebo spíše koho příště nevolit.


Související články

K většině v zastupitelstvu stačí jen 17,5 % hlasů voličů...

Ačkoliv všechna data dnešního článku vycházejí z veřejně dostupných zdrojů a známých dat, mohou být některá čísla dost udivující. Volební matematika není vždy jednoduchá a s výsledky dovede pěkně zatočit… ten kdo ji zná, má náskok.pokračování

Návrh rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2008

Praha 3 zveřejnila návrh rozpočtu pro rok 2008. Návrh počítá s příjmy ve výši 986 258 200 Kč a výdaji ve výši 987 658 200 Kč.pokračování

Zasedání zastupitelstva: Arogance bez servítků

Program dnešního jednání sliboval bouřlivou diskusi na první pohled. Rozpočet na rok 2008, kauza prapodivně neprůhledného prodeje dvou obecních domů a v neposlední řadě zřízení výboru pro správu grantového a podpůrného fondu Prahy 3.pokračování
reklama