Jde na Praze 3 pouze o vysazení stromu Anežky České?

Jde na Praze 3 pouze o vysazení stromu Anežky České?

Stromy Anežky České, projekt uspořádaný Českou radou dětí a mládeže (ČRDM, více o projektu http://cs.wikipedia.org/wiki/Stromy_Anežky_České), se na Praze 3 uskutečnil v roce 2011. Bohužel pouze jen s jedním stromem. Další stále čeká v bezpečí skautských kluboven na své vysazení. První lípu, která byla vysazena za přítomnosti místostarosty Jiřího Matuška (ODS), sázeli TOMíci v parku na Židovských pecích v neděli 6. 11., stejně jako všech další 98 lip určených pro celou Českou republiku. Ta skautská vysazena nebyla, protože MČ Praha 3 zamítla její vysazení v areálu skautských kluboven pod vrchem Parukářka.

Skauti se začali domlouvat se zástupci Prahy 3 asi měsíc před konáním akce. Zaslali elektronicky žádost s kompletním vysvětlením, o jaký projekt se jedná, a s panem Matuškem se domluvili, že se na akci objeví podobně jako u TOMu. Jenže vše se zadrhlo ve chvíli, kdy o věci začal rozhodovat pan místostarosta Ing. Pavel Sladkovský (ODS). V e-mailu od zástupkyně úřadu stálo: „Z jednání vyplynulo (s panem Sladkovským – pozn. red.), že na místo ve skautském areálu by v souvislosti s koncepcí výsadby dřevin na dané lokalitě strom měl být vysazen v přilehlém parku.“
Nic proti tomu, ale bylo by slušné nejen skauty, ale i veřejnost seznámit s „koncepcí výsadby dřevin“ nebo koncepci alespoň zaslat jako přílohu k zamítnuté žádosti. Nic takového se ovšem nestalo. Akce byla odmítnuta jednou větou bez jakéhokoliv vysvětlení.
Další vývoj byl již poměrně rychlý. Skauti z Prahy 3 zaslali společně s předsedou ČRDM a předsedou krajské rady Junáka dopis, který znovu uváděl důvody, proč vysadit lípu právě v areálu, a nikoli na nabízených místech v parku. Obsahoval také výše uvedenou námitku, že není dobře zamítat požadavky občanů a sdružení bez udání racionálních důvodů a podkladů.
 
Po tomto kroku se pan místostarosta Sladkovský z ničeho nic odvolal na to, že věc musí rozhodnout Rada MČ Praha 3, jelikož to dle jeho názoru vyplývá z nájemní smlouvy o pronájmu pozemku skautům. Rada MČ požadavek na svém jednání 30. 11. zamítla opět bez udání důvodů.
 
Ještě před jednáním rady navštívila areál kontrola z Odboru technické správy majetku a investic / odd. správy zeleně ÚMČ, která si od skautů vyžádala předání schválené koncepce zeleně v areálu kluboven. Bohužel z návštěvy vyplynulo, že úřad nemá koncepci, na kterou se odvolává v rozhodnutí, a naopak schválenou koncepci žádá od skautů jako podklad pro rozhodnutí. Tu skauti obratem dodali. Paradoxem je, že po několik let MČ Praha 3 dotovala úpravu a rozvoj zeleně v areálu ze svých zdrojů a v roce 2011 tento rozvoj zatrhla prostřednictvím místostarosty Sladkovského.
 
Úřad zaslal skautům naskenované oznámení o zamítnutí po telefonických urgencích až téměř 14 dní po hlasování rady dne 12. 12. 2011 e-mailem a na žádost o rozklad a vysvětlení zamítnutí již nereagoval.
 
Poslední lípa Anežky České se snad dočká svého umístění, aby sloužila okrase okolí a přispívala k rozvoji dětí, i když to zjevně nebude ve skautském areálu pod Parukářkou. Bohužel není jisté, zda se někdy změní i styl jednání Úřadu Městské části Prahy 3, který svými kroky vrhá místní skauty do stále větší nejistoty. Není možné rozvíjet oddílové aktivity, konat příměstské tábory pro několik set dětí ani pořádat edukativní akce pro veřejnost, když MČ Praha 3 svými kroky a vyjádřeními některých svých zástupců směřuje k vystěhování skautů a postupné likvidaci jedinečného zeleného areálu a plánuje jej nechat zastavět unifikovaným sportovištěm se sporadickým využitím či na něm vystaví další výškové budovy, jako je tomu na bývalém zeleném prostranství vedle areálu skautů.
 
reklama