Klinika je ostudou státu

Klinika je ostudou státu

2. část rozhovoru se starostkou Prahy 3, ve které Vladislava Hujová (TOP09) hovoří o Nákladovém nádraží, bytech a nebytových prostorách, iniciativě Klinika, dopravě na Praze 3 a koaliční smlouvě.

Nákladové nádraží

Jak vidíte vyhlídky Nákladového nádraží v tomto volebním období a dlouhodobě?
V  severní části má společnost Discovery územní rozhodnutí a radnice v této věci podala správní žalobu. Stavba má tzv. výjimečnou přípustnost. To znamená, že stavba bere téměř všechnu kapacitu dopravy, která je možná v tomto území. Myslím si, že by prospělo, kdyby celý projekt předělali. Území NNŽ má 30 hektarů, když k tomu připočteme i území vzadu okolo Malešické, tak je to území téměř 50 hektarů. Je možno zastavět tak z 20 až 25 procent dokud nebude okruh Prahy. Na okruhu Prahy vše závisí. Můžeme mít na NNŽ namalovány stovky projektů, ale nikdo je nepovolí, pokud nebude vyřešena doprava v celé Praze. 

Nákladové nádraží má ovšem obrovský potenciál. Když to srovnáme např. s londýnskou Tate gallery, původně továrnou, která dnes přitahuje miliony návštěvníků ročně. A to ani nemá tak výhodnou polohu jako Nákladové nádraží...
České dráhy kdysi Nákladové nádraží podivným způsobem rozprodaly. Kdyby převedly nádraží celé státu nebo městu, tak se mohlo přesně něco takového udělat. Majetkové vztahy, platný územní plán radnici bohužel nedovolují jít si stoupnout na cizí „dvoreček“ a říci, že my tady chceme přesně toto. 
Každopádně chceme, aby se velké projekty podílely na veřejné vybavenosti. To je příklad Červeného dvora, tam se připravuje soukromý bytový projekt a radnice do svého majetku získá postavenou mateřskou školku i s pozemkem. 

To nebývalo zvykem? 
Vůbec. Ale právě ta synergie, kdy si developeři uvědomují, že investice do okolí zvýší atraktivitu  projektu. Radnice bude provozovat školku a rodiče bydlící v Praze 3 budou platit 800 Kč měsíčně a ne 5 tisíc jako v soukromé školce. Budeme i po ostatních velkých developerech vyžadovat také úpravy cest, veřejných prostor a budování veřejné vybavenosti. 

V koaliční smlouvě máte, že chcete na nákl. nádraží zastavit překladový provoz. Kdy si myslíte, že se to stihne? 
My bychom rádi co nejdříve, povedeme jednání, ale Správa železniční dopravní cesty tam stále pronajímá koleje. Radnice zásadně odmítla, aby se tam zřídil nový celní prostor. 

A váš postoj k budově Nákladového nádraží? 
Co se týče budovy Nákladového nádraží, tam je to velice složitá záležitost, protože ta budova nebude nikdy generovat komerční zisk. Byly tady i hlasy, které říkaly, že by se budova měla převést na ministerstvo kultury. V pořádku, ale když se převádí budova, kterou je extrémně nákladné rekonstruovat a udržovat, proč se nepřevedou i pozemky. Protože z jejich komerčního prodeje, by se pak dala financovat rekonstrukce a provoz budovy NNŽ a dát tomuto prostoru nový smysl.

Toto je tedy plán, který  budete prosazovat? 
Budeme jednat o všech variantách, které pomůžou tuto lokalitu stabilizovat. TOP09 vždy prosazuje, aby vlastník měl zodpovědnost za svůj majetek. Vlastníkem budovy i okolních pozemků jsou České dráhy společně se Sekyra group. Takže oni se musí postarat. Radnice je připravena spolupracovat a poskytnout součinnost, protože prázdná budova i celý areál nádraží znamená velké bezpečností riziko pro obyvatele Prahy3. 

Byty a nebytové prostory

Říkala jste, že vlastník má být zodpovědný za budovy, které má. V Praze 3 je takový vleklý problém, že je tu zhruba 300 prázdných bytů, o které by byl velký zájem, ale zůstávají prázdné. Co s nimi budete dělat a v jaké výhledu? 
Tyto byty se začaly postupně opravovat do standardu. Tato kompetence nebyla bohužel moc dobře spravována. Moc mě mrzí, že pan kolega Stropnický sice pořád tvrdil, jak předložil koncepci bydlení, ovšem bylo to sociální inženýrství, kdy sám stanovoval nové sociální kategorie. Vůbec nevnímal, že jím předložený materiál nebyl přijat, protože byl prostě špatně zpracován. Dnes má na starosti bytovou politiku sociální demokracie. Předpokládám, že v brzké době, budeme mít zpracovaná nová pravidla pro přidělování bytů. 

Nebyla možnost byty pronajmout lidem, kteří by si je zrekonstruovali a měli tím zvýhodněné nájemné? 
Primárně  byty dostávají přiděleny sociálně slabí. Rozhodně, ale budeme muset udělat revizi volných bytů. Pro sociální účely asi nemůže sloužit např. 4+1 na Vinohradech. 

Podobná je i situace ohledně nebytových prostor...
Ano, musíme začít pracovat také s nebytovými prostory, protože zde máme velké rezervy ve výnosech. Dnes nebytové prostory generují asi 70 mil. ročně. Součástí našich plánů je revize nebytových prostor, jejich nájemních smluv a rozdělení podle účelu. Pokud se začnou opravdu komerčně pronajímat, tak můžeme získat dobrých 100 mil. ročně. Zároveň podporuji nastavení programu podpory řemeslníků, služeb, neziskového sektoru. Nemůžeme na všem vydělávat, např. švec si nemůže dovolit stejně vysoký komerční pronájem jako banka. Na Praze 3 končí všechny herny, kromě sedmi kasin. Když jsem v roce 2010 nastoupila, bylo na území Prahy 3 téměř 120 heren, tyto prostory se uvolňují, ale jsou v soukromých domech. Pracujeme na motivačním programu, jak dostat řemeslníky, pekaře, řezníky atd. do těchto provozoven např. podporou ztvárnění vývěsních štítů, aby odpovídaly památkové zóně. 

Je v tuto chvíli nějaká evidence nebytových prostor? 
Můj nynější zástupce Jan Materna ještě jako ředitel Správy majetkového portfolia nechal zpracovat přehled všech nebytových prostor, jsou nafocené, zmapované. Musíme ještě některé i rekolaudovat, protože systém dříve fungoval podivně, takže např. obchod byl kolaudován přímo jako prodejna  svatebních šatů a nic jiného tam nedostanete. 

Kdy bude tedy provedena revize celého systému?
Předpokládám do poloviny roku 2015 a potom průběžně. 

Chystáte také výstavbu malometrážních sociálních bytů?
Máme připravený projekt 90 malometrážních bytů, případně s pečovatelskou službou v ulici K Lučinám. 

Zpřístupníte revidované smlouvy týkající se nebytových prostor veřejnosti? 
Určitě, snažíme se být transparentní, jak je to jen právně možné. Jako jediní z velkých městských částí uveřejňujeme smlouvy nad 100 tisíc na internetu. Systém pronájmu nebytových prostor musí být co nejvíce transparentní, abychom mohli získat co nejvíce finančních prostředků.

Takže do půl roku bude vše zrevidováno? 
Má to na starosti zástupkyně Lucie Vítkovská z ODS a je zřízena také komise pro vedlejší hospodářskou činnost, která může doporučovat konkrétní řešení vedoucí ke zvyšování výnosů.

Klinika

V Jeseniově ulici iniciativa Klinika obsadila 5 let opuštěnou chátrající budovu bývalé kliniky s projektem kulturního a sociálního centra. Jaký je postoj radnice Prahy 3? 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal tuto budovu v roce 2012. Již od roku 2013 vedu korespondenci s tímto úřadem i ministerstvem financí a apeluji na řešení tohoto neutěšeného stavu. V situaci, kdy tento problém má být v lednu 2015 vyřešen převodem tohoto majetku na organizační složku státu /GIBS/ jsem byla překvapena aktivitou iniciativy Klinika. 

Pan Stropnický coby náměstek primátorky ovšem nabídl, že zprostředkuje jednání...
Je schválen projekt ministerstvem financí na veřejnou soutěž, pokud neprojeví zájem o převod majetku některá složka státu, a to se stalo. Je to proces v souladu se zákonem a zde není prostor pro vyjednávání.

Praha 3 tedy nemá instrument, jak o tu budovu zažádat? 
Nemá, stát nemůže převést majetek na samosprávu. Radnice v minulém období zvažovala, že bychom se účastnili, kdyby byla vyhlášena veřejná soutěž, protože je to velmi pěkný objekt třeba na mateřskou školku. Samospráva je ovšem hendikepována zákonem, který říká, že předem musíme nabízenou cenu nechat schválit zastupitelstvem. 

Ale ta budova je státní a chátrá...
Také proto dlouhodobě stát upozorňuji, že budova chátrá a požaduji nápravu. 

Squateři jsou vstřícní lidé, kteří mohou pomoci sociálnímu začleňování...
Proto také zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání 9.12.2014 přijalo usnesení, že činnost této iniciativy chceme podpořit, protože komunita, která chce pomáhat potřebným je vždy vítána.

A je možné, aby si o to zažádali a aby na účely komunitního centra něco dostali? 
Radnice Prahy 3 podporuje neziskový sektor 14-15 miliony ročně formou grantů. Iniciativa Kliniky však jasně deklarovala, že tyto finanční prostředky nepožaduje. Věřím, že členové iniciativy dělají dobrou věc, snaží se zapojit ostatní lidi, ale nemohou znárodňovat majetek. TOP09 rozhodně ctí vlastnictví jako takové a požaduje, aby vlastníci měli zodpovědnost za svůj majetek.

A není squatting odpovědí na to, že ta státní správa toho objektu nefunguje? Oni by se nikdy nenabourali do objektu, který má nějaký účel a něčemu slouží. 
Je to ostuda státu, že není schopen spravovat a zhodnocovat svůj majetek. Rozhodně bych podpořila legislativní iniciativu zabezpečující jednotnou evidenci majetku státu a jeho systémové hospodárné využíváni.

Kdyby tedy přišli na radnici, řekli máme takové a takové plány, tak byste jim poskytli nějaký prostor? 
V pátek 28.11.2014 přišel na radnici dopis iniciativy Klinika s náměty aktivit, které mají v plánu. O víkendu došlo k obsazení objektu v Jeseniově 60, který je majetkem státu. Dne 9.12. se konalo Zastupitelstvo MČ Praha 3, kam dorazilo asi 30 zastánců iniciativy Klinika a ZMČ přijalo usnesení, že bude jednat o podpoře činnosti této iniciativy. 16.12. proběhlo na radnici Prahy 3 první jednání, kterého jsem se účastnila já, ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových František Dittrich a za iniciativu Klinika Anna Hausnerová a Pavel Uhl. Ze strany radnice Prahy 3 i ÚZSVM byla nabídnuta veškerá možná podpora v rámci možností, které nabízí český právní řád.
Městská část Praha 3 nabídla v lednu pokračovat v jednáních s iniciativou Klinika o podpoře jejich sociálních aktivit. Podmínkou však je, aby tato občanská iniciativa byla zastřešena právní subjektivitou a předložila rozpracovaný projekt svých aktivit včetně specifikace přímé odpovědnosti za jednotlivé činnosti. Úřad státu ve věcech majetkových nabídl vypsání výběrového řízení na nájem jiných vhodných objektů pro činnost iniciativy Klinika.

Doprava 

Některé části Prahy 3 nemají přímé spojení...
Jsem ráda, že se nám podařilo prosadit přímé spojení Jiřáku s Jarovem tramvají číslo 11. 

Ovšem toto spojení nefunguje v létě a o víkendu. Nechystáte tlačit na to, aby to bylo stále? 
Určitě budeme pokračovat v jednání s Dopravním podnikem a organizací ROPID, aby  tramvaj č. 11 měla standardní provoz.

Máte nějaký plán, výhled? 
Jedná se o složitý celopražský systém MHD a změny jízdních řádů. Radnice může pouze soustavně apelovat na změnu, což také činí.

Nechystáte usilovat o spojení dolního Žižkova s Vinohrady např. Tachovské náměstí – nám. Jiřího z Poděbrad? Před lety byl plán, že by tou trasou jezdil malý ekobus. Zejména pro starší lidi by to bylo spojení na trhy. 
To je dobrý nápad. Pokud by to bylo pro starší lidi, tak to můžeme dělat v rámci sociálních služeb. Pak vyvstává úvaha, aby takový malý autobus jezdil i na Vítkov. 

Ano, Vítkov je obtížně přístupný a mnoho turistů nejde do Památníku, protože je to daleko ...
Z jedné strany je cesta příliš příkrá a z druhé je zase dlouhá. Naší prioritou je oživovat spodní Žižkov, a proto se snažíme vybudovat nové vstupy na Vítkov, který je ale ve správě magistrátu.

Jednou z priorit radnice je zklidňování dopravy. Je tu velký problém tří hlavních tahů: Koněvova, Vinohradská, Jana Želivského? Lidé si stěžují na velké množství dopravy, hluk atd. Jakým způsobem se to má řešit? 
Mě by to také zajímalo. (smích) Ne, je to skutečně vážný problém, dokud není vybudován okruh Prahy, tak řidiči, především Želivského, používají jako transit mezi D8 a D1. Co se týká Koněvovy ulice směrem na Jarov, tak jsme udělali komfortní přechody pro chodce a někteří řidiči z toho byli poměrně rozladění. Primárně je to samozřejmě pro bezpečnost chodců, ale druhotný efekt je ten, že to možná někoho tzv. otráví a najde si jinou cestu. Řidiči jezdí tak, jak je to pro ně komfortní a jak jsou zvyklí. Je neštěstí, že magistrála jde přes Václavské náměstí. Také je neštěstí, že postoje malých městských částí, ať je to Suchdol nebo Běchovice fatálně ovlivňují život milionové aglomerace. Lidé z Běchovic nechtějí okruh, ale se jezdí přes Prahu 3. Co kdyby se naši lidé rozhodli udělat barikádu na Koněvce a na Želivského s tím, že tady nikdo nemá jezdit? Malé městské části užívají všechny vymoženosti Prahy jako aglomerace, jezdí do práce a škol, ale jejich hlas je rozhodující ve výstavbě okruhu. Je to začarovaný kruh, který se především týká života obyvatel Prahy 1,2,3 a 4. 

Jaká jsou tedy možná zklidňující opatření nyní? 
Můžeme dělat přechody pro chodce. Můžeme žádat o změnu dopravního značení, ale nevím, jestli nám magistrát vyjde vstříc. Nejspíš ne, protože nemá jinou variantu. 

Z koaliční smlouvy

Klíčovou osobou každého úřadu je tajemník. Stávající tajemník Petr Fišer už proslul jedním skandálem, řídil opilý před radnicí a pro mnohé je pojítkem se starou ODS. Chystá se jeho výměna, nebo má i nadále Vaši důvěru?
Pan tajemník je odborně velmi zdatný. Není to věcí rozhodnutí starostky, ale pohledu koalice. O výměně jsme vůbec nemluvili. 

Chystáte debaty s veřejností formou veřejných diskusí, čeho se budou týkat? Je už na stole konkrétní téma?
Před půl rokem jsme dokončili rekonstrukci jednací síně na radnici s kapacitou 90-100 míst. Komunální politiku musíme více přiblížit lidem. Takže plánujeme, že budeme dělat besedy a prezentace projektů velkých investorů nebo projektů, které připravuje městská část. Chceme, aby lidé více chodili na radnici a vnímali co se dělá a jak se mohou sami zapojit. První debata se v prosinci týkala stavby vedle stadionu Viktorie Žižkov v Seifertově ulici, na leden je přichystána diskuze o projektu S12 v ulici Koněvova v prostoru před panelovými domy, který roky slouží jako provizorní parkoviště.

Zavazujete se k vybudování restaurace na Parukářce. Mnohé možná napadne, proč se to má platit z veřejných peněz. 
Je to strategické místo a chceme, aby bylo přístupné pro všechny skupiny občanů, pejskaře, pivaře, rodiče s dětmi. Investice 9-15 milionů, záleží kdo nabídne nejlepší cenu, není pro městkou část něčím, kvůli čemu by se musela vzdát kontroly nad využitím tohoto prostoru.

Jak má vypadat změna financování Městské policie, nemá-li být finančně závislá na odtazích vozidel? 
Jako členka bezpečnostního výboru chci apelovat na magistrát, aby změnil způsob financování MP a její závislosti na odtazích. Pod městkou část přímo Městská policie nespadá, my můžeme komunikovat s ředitelstvím, ale finanční systém spadá pod magistrát. Bohužel jsou finančně motivovaní, aby odtahovali auta. Myslím si, že městský strážník by se měl dostat do režimu první republiky, aby každý blok znal svého policajta a ten dohlížel na běžný pořádek. 

Kdy myslíte, že se ta změna podaří? Bude to během tohoto volebního období?
To bych byla ráda. 

Osobně jste spokojena s prací městské policie? 
Není vykazován nárůst trestné činnosti na území Prahy 3, ale rozhodně by prospělo změnit statut Městské policie. 

za Kauzu 3 rozhovor vedli Karel a Markéta Světlíkovi


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Související články

Po volbách nás nikdo neoslovil

I. část rozhovoru se starostkou Prahy 3, ve které Vladislava Hujová (TOP09) hovoří o volebních výsledcích, povolebních vyjednáváních a hlavních úkolech jejího druhého období.pokračování
reklama