Lochman nebyl odvolán

Lochman nebyl odvolán

Místostarosta pro privatizaci bytů, který sám podivně privatizoval již dva byty, nebyl na posledním zasedání zastupitelstva odvolán. Návrh předložili zastupitelé za SZ, ale celá ODS se za kontroverzního radního postavila. Zde je žádost SZ o zveřejnění ceny jeho bytu a odpověď pana Lochmana a trestní oznámení na pana Lochmana (ODS) podané o.s.Žižkov (nejen) sobě.

Tisková zpráva klubu zastupitelů SZ v Praze 3 k jednání dnešního zastupitelstva MČ Praha 3
19.1.2010

Odvolání místostarosty Zdeňka Lochmana (ODS) kvůli netransparentní privatizaci bytů
Zastupitelstvo MČ Praha 3 má dnes poslední zákonnou možnost podle zákona o hl.m.Praze projednat podnět občanů pro odvolání místostarosty Zdeňka Lochmana za ODS kvůli netransparentnímu postupu v procesu privatizace bytového fondu a podezření ze střetu zájmů. Klub SZ konstatuje, že pokud zastupitelstvo nezařadí do programu jednání bod odvolání místostarosty Lochmana (ODS), poruší tím zákon o Hlavním městě Praze.
Zastupitelé Strany zelených budou hlasovat pro odvolání Zdeňka Lochmana, místostarosty s kompetencí pro politiku bydlení, zejména z následujících důvodů:
1)    Radnice 3 neumožňuje oprávněným nájemníkům pořizovat kopie znaleckých posudků na jimi privatizované byty; zastupitelům neumožňuje do jednotlivých posudků nahlížet (viz příloha).
2)    Radnice Praha 3 není ochotná zveřejnit seznam domů, které budou privatizovány v současné IV. vlně privatizace
3)    Zdeněk Lochman není ochoten vyvrátit podezření ze střetu zájmů při výběru a ohodnocení bytů, které zprivatizoval

Návrh na odvolání místostarosty Lochmana podával klub neúspěšně již na předchozí jednání zastupitelstva – viz tisková zpráva ze září 2009:


Ondřej Rut, 737 431 945, ondrej.rut@zeleni.cz
Matěj Stropnický, 605 344 748, matstrop@volny.cz
 

Písemná odpověď místostarosty Zdeňka Lochmana (ODS) na interpelace Ondřeje Ruta (SZ) z prosincového zastupitelstva:
1) Které citlivé údaje obsahují znalecké posudky a které tak zabraňují jejich poskytnutí oprávněným nájemníkům?
2) Zda si mohu já jako zastupitel MČ na úřadě MČ nebo přímo u Vás pořídit kopii posudku na byt ve Slezské, který jste zprivatizoval
 

Odpověď na otázku č. 1):

Vypracování ZP zadává městská část za účelem stanovení kupní ceny jednotlivých bytových a nebytových jednotek. Znalecké posudky není možné ofocovat, nebo jiným způsobem rozmnožovat a rozšiřovat, neboť jsou v nich uvedeny citlivé údaje, týkající se nájemců v domě a jejich zveřejňování by bylo v rozporu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Citlivým údajem se v tomto případě rozumí biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektů, neboť ve znaleckých posudcích je označena bytová jednotka a její cena, případně stavební úpravy, které byly  v bytové jednotce provedeny na náklady nájemce, z čehož lze odvodit jméno nájemce, tj. kupujícího předmětné jednotky a případně i jeho finanční poměry.

Odpověď na otázku č. 2):

Do ZP může nahlédnout každý oprávněný nájemce, kterého se privatizace týká a to tím způsobem, že je mu umožněno nahlížet do obecné části ZP, která se týká celého domu a pak do části, která se týká pouze bytové jednotky, kterou užívá. Tento postup vychází z toho, že znalci z oboru oceňování nemovitostí nezpracovávají znalecké posudky na každou jednotlivou bytovou jednotku zvlášť, ale je vypracován znalecký posudek na celý dům, přičemž na konci ZP jsou údaje, týkající se cen jednotlivých bytových (případně nebytových) jednotek se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a spoluvlastnickým podílen na pozemcích zastavěných, případně pozemcích souvisejících. Pokud by byl zastupitel oprávněným nájemcem bytu ve Slezské 70 a v rámci privatizace tam kupoval bytovou jednotku, mohl by nahlédnout výše uvedeným způsobem do znaleckého posudku.


Tisková zpráva sdružení Žižkov (nejen) sobě
Žižkov (nejen) sobě podal kvůli privatizaci bytů trestní oznámení na radnici Prahy 3


Praha, 19. ledna 2010

Před dnešním jednáním zastupitelstva (začátek v 15hod.) podalo včera občanské sdružení Žižkov (nejen) sobě, které sdružuje sedm set obyvatel MČ Praha 3, ke krajskému ředitelství policie hl. města Prahy trestní oznámení na zastupitele a úředníky MČ Praha 3 o podezření ze spáchání několika trestných činů. Zejména se jedná o podezření z trestných činů
-    zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 1 trestního zákona,
-    pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a, odst. 1, trestního zákona,
-    zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158, odst. 1, trestního zákona
-    přijímání úplatku podle § 160 trestního zákona
-    nepřímé úplatkářství podle § 162 trestního zákona
-    křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175, odst. 1, trestního zákona
-    a porušování povinností při správě cizího majetku podle § 255 a § 255a trestního zákona.

„Toto trestní oznámení se podává v procesu a v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, které mají vztah k privatizaci bytového fondu na území Prahy 3 a to zejména ve vybrání soudního znalce, realitní kanceláře realizující prodej bytových a nebytových jednotek a zadání veřejných zakázek na stavební úpravy bytového fondu tím, že některým soutěžitelům trvale sjednávají výhodnější podmínky na úkor soutěžitelů jiných v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch při rozdělování a využívání veřejných prostředků,“ píše se v odůvodnění.    

Trestní oznámení navazuje na srpnový (2009) podnět sdružení adresovaný Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle stejného zákona o veřejných zakázkách. ÚOHS tehdy oprávněnost podnětu prozkoumal a pochybení Úřadu MČ Praha 3 v něm uvedená shledal jako závažná. Městské části následně za porušení zákona vyměřil správní pokutu ve výši šedesát tisíc korun.   

Kontakt: Matěj Stropnický, za jednatele sdružení Žižkov (nejen) sobě, tel.: 605 344 748, matstrop@volny.cz
 


Související články

Praha 3 prodala byt místostarostovi za hubičku, lidé z paneláků si připlatí

Pro občany téměř nepochopitelný prodej obecních domů v Praze 3 schválili ve čtvrtek i přes protest opozice zastupitelé na Žižkově. Zatímco místostarosta Zdeněk Lochman (ODS) si může doposud obecní byt v secesním domě ve Slezské ulici na Vinohradech koupit za sedmnáct tisíc korun za metr čtvereční, lidé na jarovském sídlišti žijící v třicet let starých ...pokračování

Někomu dva, někomu nic…

Uplynulý týden měla veřejnost možnost se prostřednictvím tisku nebo při návštěvě schůze zastupitelstva MČ Prahy 3 dozvědět, že cena privatizovaných bytů z majetku obce v centru města ve Slezské ulici na Vinohradech, navíc v blízkosti stanic metra, je výrazně lacinější než v okrajové části, jakou Jarov bez pochyby je. Privatizaci domu ve Slezské ulici č. 70 na ...pokračování

Několik novinek k privatizaci bytů v Praze 3

Při pročítání usnesení, které přijala 14. ledna rada MČ Praha 3, mě zaujaly především dva body. Oba se týkají privatizace bytového fondu městské části.pokračování

Video o privatizaci bytu místostarosty Lochmana (ODS)

Reportáž Česká televize 7.11.2009 o privatizaci bytu pana Lochmana komentovaná zastupitelem za SZ Ondřejem Rutem. "Za podezřelou považují lidé z Prahy 3 privatizaci tamních bytů. Za pravdu jim dává i část zastupitelů. Zatímco někdo na odkup bytu čeká delší dobu, druhý překvapivě krátkou. Jeden kupuje byt za draho, kdežto druhý získá bydlení za neobvykle ...pokračování
reklama