Otázky k rozpočtu Prahy 3 na rok 2011

Otázky k rozpočtu Prahy 3 na rok 2011

Návrh rozpočtu Prahy 3 na rok 2011 počítá s deficitem ve výši 211 mil. Kč při příjmech 956 mil. Kč a výdajích 1 167 mil. Kč. Deficit bude kryt opět zejména zapojením zůstatků minulých let. V souvislosti se skandály jiných městských částí se společností Key Investments by mě zajímalo, kdo a jak spravuje finanční majetek Prahy 3 a kolik tento majetek vůbec činí a jakou má strukturu.

Daňové příjmy Prahy 3 budou 85 mil. Kč, nedaňové příjmy 15 mil. Kč, dotace 230 mil. Kč a příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti 627 mil. Kč, což jsou opět zejména prodeje obecních bytů.
 
Běžné výdaje měly podobnou strukturu jako v minulých letech tj. zejména výdaje na činnost místní správy, kde neinvestiční nákupy stále rostou, školství, sociální péči, kde došlo k meziročnímu omezení výdajů na Ošetřovatelský domov Praha 3 o 4,5 mil. Kč, dále péči o zeleň, kde růst výdajů na péči o vzhled obce hodnotím pozitivně, za předpokladu, že pouze neplatíme větší balík peněz za stejné služby a výdaje na kulturu, kde více peněz půjde na kulturní akce i na radniční noviny. Celkem běžné výdaje dosáhly 498 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 39 mil. Kč. V situaci, kdy došlo ke snížení dotací ze státního rozpočtu a od hlavního města Prahy o 12 mil. Kč, vyvstává otázka udržitelnosti rozpočtu, který je živen zejména rozprodejem obecního nemovitého majetku. Až Praha 3 a další městské části všechno prodají, což může nastat za deset až patnáct let, pak zbyde jen jediný zdroj příjmů, a sice navýšení daně z nemovitostí. Majitelé nemovitostí se mají v budoucnu na co těšit. Pětinásobné zvýšení, které umožňuje současný zákon, určitě stačit nebude.
 
Kapitálové výdaje spojené s chodem městské části jsou 249 mil. Kč, což zahrnuje rekonstrukce, zateplení a výměny oken škol a školek, a dále například budování podzemních kontejnerů na odpad a dopravně bezpečnostní značení. Celých 421 mil. Kč budou činit kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu, z nichž polovina půjde na pokračování rekonstrukce panelových domů Lupáčova. Celkem tento projekt včetně podzemních garáží jen do konce roku 2011 spolkl přes 830 mil. Kč.
Správa
 
V oblasti správy nemovitostí městská část vybere na nájemném za byty a nebytové prostory a na pokutách celkem 473 mil. Kč. Z toho zaplatí mandátní odměnu 68 mil. Kč společnostem SKM Praha 3, Správa majetkového portfolia Praha 3, Investiční a rozvojová Praha 3 a Pražská parkovací. Dalších 296 mil. Kč městská část vrátí do oprav a údržby nemovitostí a ostatních běžných výdajů spojených obecními domy. A zbylých 110 mil. Kč je příjmem obecního rozpočtu.
 
Na konec krátký výpočet týkající se udržitelnosti příjmů. V případě, že by město nevlastnilo žádné nájemní byty ani nebytové prostory, byly by příjmy rozpočtu 331 mil. Kč a to zejména dotace. Běžné výdaje a kapitálové výdaje spojené s chodem městské části by činily 747 mil. Kč. Současný strukturální deficit Prahy 3 je 415 mil. Kč. To je meziroční zhoršení o 74 mil. Kč.
  
  

Související články

Rozpočet Prahy 3 pro rok 2011

Praha 3 v těchto dnech zveřejnila návrh rozpočtu městské části pro rok 2011. Rozpočet v celkovém úhrnu pracuje se sumou 1,2 miliardy Kč. Dokument bude pravděpodobně jedním z bodů plánované schůze Zastupitelstva Prahy 3, která je svolána na 29. 3. 2011. Celé znění najdete uvnitř článku. Současně připomínáme, že zasedání Zastupitelstva je veřejné a se svými ...pokračování
reklama