Praha 3 rozdělila granty za 14 milionů korun

Praha 3 rozdělila granty za 14 milionů korun

Městská část Praha 3 rozdělila na grantech pro kulturní, sportovní, volnočasové a další projekty 14 milionů korun. Z rekordních třech stovek žádostí o podporu tak rada městské části a zastupitelé na návrh Výboru pro správu Grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva MČ Praha 3 vyhověli celkem 169ti žadatelům.

V prosinci vyhlásila městská část 11 grantových témat. Zájemci měli možnost požádat do 21. února  o přidělení grantů na rok 2011. V letošním roce přišel rekordní počet žádostí v počtu 300. Každá z nich musela být nejprve zaevidována, zkontrolována, zda nevykazuje formální nedostatky, poté zpracována do podkladů pro jednání grantového výboru. Ten se sešel 24. února a na svém téměř 10ti hodinovém jednání navrhl rozdělení podpory.
 
Granty do výše 50 tisíc Kč schválila Rada MČ (51 žádostí) a rozdělila částku 1.291.000,- Kč mezi 51 projektů. Granty nad 50 tisíc schválilo na svém jednání Zastupitelstvo a přidělilo částku ve výši 12.709.000,- Kč. Podpora byla zastupiteli schválena pro celkem 118 žádostí.
 
Žadatelé obdrží postupně dopisy s informací o úspěšnosti svého projektu a přidělené částce a budou vyzváni k sepsání smlouvy o poskytnutí daru.
 
 

Související články

Rozhovor se starostkou Prahy 3 Ing. Vladislavou Hujovou

Názory
S předstihem vám přinášíme rozhovor s paní starostkou, který byl připraven pro další číslo tištěné Kauzy3. Otázky byly položeny korespondenční formou v průběhu února.pokračování
reklama