Praha 3 vyhlásila výběrové řízení na digitalizaci dokumentů s předpokládanou cenou 60 mil. Kč

Praha 3 vyhlásila výběrové řízení na digitalizaci dokumentů s předpokládanou cenou 60 mil. Kč

Městská část Praha 3 hledá dodavatele na digitalizaci dokumentů úřadu městské části. V poptávce zveřejněné na portálu České pošty se uvádí, že celkový počet všech archivovaných dokumentů je 923 metrů a lhůta pro dokončení je 48 měsíců.

 

 

Každý uchazeč musí složit jistotu formou bankovní záruky nebo na účet určený zadavatelem a svou nabídku musí předložit do 27.8.2010. Ve stejný den budou obálky s nabídkami otevřeny a to v sídle společnosti OTIDEA a.s.

Předpokládaná hodnota zakázky dle zadávací dokumentace je 60 000 000.00 Kč bez DPH. Rozhodnutí o vítězné nabídce padne necelé dva měsíce před komunálními volbami.

Podrobnosti si můžete nastudovat na portále České pošty - ZDE

 

reklama