Pro čistotu samosprávy se dá něco udělat

Pro čistotu samosprávy se dá něco udělat

Narazili jste na jednání úředníků, která se dá označit jako střet zájmů? Chcete pro objasnění udělat něco víc, než jen nadávat na poměry v internetových diskusích? Návod co udělat, radu a pomocnou ruku najdete u Občanského sdružení Oživení a jeho programu Bezkorupce.

Na stránkách Oživení - Bezkorupce najdete mnoho podnětného materiálu ohledně střetu zájmů a korupce. Jsou zde definice, návrhy žalob, kontakty, odkazy a příklady z praxe.

„Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost, nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe, nebo jinou fyzickou či  právnickou osobu.” Příjde Vám tato definice jako ušitá na postup radnice při privatizaci bytů, nebo v jiných kauzách? U Oživení najdete radu a pomoc, jak takový případ nenechat zapadnout.

Kontakty na  pracovníky projektu:
tomas.kramar@oziveni.cz
lenka.petrakova@oziveni.cz
tel: +420 257 531 983

Pracovník projektu Tomáš Kramár ujišťuje: "programy běží normálně dál, máme o něco méně veřených výstupů než v roce 2007, ale aktivit snad o to více. Nějaký přehled vyčtete z našich tiskových zpráv na http://www.bezkorupce.cz/tiskove-zpravy/. Věnovali jsme se zejména zadávání veřejných zakázek na úrovni samospráv a projektu cenadalnic.cz .

manual

Na webových stránkách jsou ke stažení i dvě zcela zásadní příručky, které popisují a vysvětlují nový správní řád a jsou skutečným pomocníkem a průvodcem občana nekonečnou spletí paragrafů:  Manuál pro bezkonfliktní aplikaci
nového správního řádu a Balíček 40 protikorupčních opatření    
.

Je to obtížné, ale důležité čtení. A mělo by to být povinné pro naše zastupitele a celé vedení radnice Prahy 3. Jen pro ukázku uvádím malou ukázku:

opatření 5.6
Zveřejňování zápisů ze zasedání hodnotících komisí

Zápisy ze zasedání Komise pro otevírání obálek a Komise pro posuzování a hodnocení nabídek mají zákonem o veřejných zakázkách definovaný povinný obsah (složení komise, oznámení o nepodjatosti, přijaté nabídky, vyloučené se zdůvodněním, hodnocení podle jednotlivých kritérií atd.). Vědomí členů komise, že tyto zápisy jsou aktivně zveřejňovány, snižuje riziko manipulace při vyhodnocování nabídek. Tyto zápisy by proto měly být na webových stránkách samosprávy ke stažení (ideálně v rámci databáze veřejných zakázek – viz opatření 5.2) nebo alespoň zpřístupněné na úřadě k nahlédnutí a okopírování (tato možnost by měla být uvedena na webových stránkách).

Zápisy ze zasedání komisí nejsou nezveřejnitelné. Zákon o veřejných zakázkách jejich zveřejnění nezakazuje, pouze zápis z hodnocení nabídek se smí samozřejmě zveřejnit až po ukončení či zrušení soutěže. V případě, že by zápisy obsahovaly chráněné osobní údaje (čímž se nemyslí jméno člena komise), obchodní tajemství či jiné zákonem utajované skutečnosti, pak se tyto části zápisu při zveřejnění začerní či odstraní. Tyto případy jsou ale výjimečné.


Související články

Někomu dva, někomu nic…

Uplynulý týden měla veřejnost možnost se prostřednictvím tisku nebo při návštěvě schůze zastupitelstva MČ Prahy 3 dozvědět, že cena privatizovaných bytů z majetku obce v centru města ve Slezské ulici na Vinohradech, navíc v blízkosti stanic metra, je výrazně lacinější než v okrajové části, jakou Jarov bez pochyby je. Privatizaci domu ve Slezské ulici č. 70 na ...pokračování

Zpráva o jednání zářijového zastupitelstva.

Názory
Rozmohl se nám na zastupitelstvu takový nešvar. Jednobarevná ODS Rada MČ předkládá zastupitelům stále častěji stále větší počet materiálů teprve na místě, tedy nikoli 7 dnů předem, jak ukládá jednací řád. Předseda ODS Pavel Hurda slíbil, že do příště bude připraven návrh Jednacího řádu, který to vyřeší. Představuji si příslušnou větu v návrhu ODS ...pokračování

Odpověď radnice Prahy 3 na „Petici občanů za privatizaci“ - AKTUALIZOVÁNO

Dnes jsem do našeho redakčního mailu dostal prosbu o zveřejnění reakce, kterou dostal petiční výbor od pana místostarosty Lochmana na Petici občanů za privatizaci, která proběhla v průběhu několika minulých měsíců.pokračování

Paktují se radní ve vašem městě s mafií?

Web www.aktualne.cz se rozhodl vyvolat veřejnou debatu o případech vazeb podsvětí a komunální politiky. Vyzývá své čtenáře k zaslání informací, které pak prověří a zveřejní. Tato snaha je i nám sympatická a uvádíme proto text článku a kontakt na redaktora www.aktuálně.cz. pokračování

Co udělá občan Prahy 3, když mu někdo kálí na hlavu? Roztáhne deštník a předstírá, že jenom trochu prší…

Situace ohledně starosti zástupců lidu o občana na Praze 3 je už dostatečné známá. Nemáte ale pocit, že většina lidí radši věci nevidí, nebo si nadává v klidu doma? Vše přitom nasvědčuje tomu, že na Praze 3 už jen neprší, podle všeho padají shůry i jiná skupenství hmoty. Přesto občané nadále řeší tyto přívaly pouze deštníkem. pokračování

Privatizace a správa bytů na Praze 3 – služba občanům nebo dobrý byznys?

Názory
Firmu Správa komunálního majetku (SKM) a.s. znají asi všichni, kteří bydlí v obecních bytech na Praze 3. Akciové společnosti Správa zbytkového majetku, Pražská parkovací či Správa městského portfolia Prahy 3 už tak známé nejsou, přestože jde o společnosti založené a stoprocentně vlastněné MČ Praha 3. pokračování
reklama