Program pro jednání Zastupitelstva Prahy 3

Program pro jednání Zastupitelstva Prahy 3

13. zasedání Zastupitelstva městské části se koná dne 9.6.2009 od 15:00 hodin ve velké zasedací síni radnice. Zde si můžete nastudovat kompletní program jednání, který má 31 bodů.

 

 

 

1. Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2574/101 v budově č.p. 2574, 2575 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb.

2. Použití pro středků z Fondu Obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

3. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

4. Vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/5 v budově čp. 2662, Pod Lipami 1 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

5. Vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2563/17 v budově čp. 2561, 2562, 2563, Pod Lipami 29 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

6. Vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/23 v budově čp. 2662, Pod Lipami 1 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

7. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravu a rekonstrukci domu na území MČ Praha 3

8. Projekt rozdělení společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.

9. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1930 vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jeseniova 131

10. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2458 vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 17

11. Prodej pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 2017 vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Radhošťská 9

12. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2430 vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 162

13. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1928, 1898, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Viklefova 2, 4

14. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 646 vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Blahníkova 16

15. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2085 vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Šrobárova 47

16. Stanovisko Městské části Praha 3 k Petici nájemníků bytů v bytových panelových domech Pod Lipami 2662/1, 2663/3, 2664/5, 2665/7 v Praze 3 za spravedlivou IV. fázi privatizace bytového fondu na Praze 3 a přehodnocení podmínek usneseních zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 18.4.2008 a 18.9.2008, týkající se cen prodeje bytových jednotek ve výše uvedených bytových panelových domech a k Petici nájemníků v bytových panelových domech Pod Lipami 2662/1, 2663/3, 2664/5 v Praze 3 za spravedlivou IV. fázi privatizace bytového fondu na Praze 3 a přehodnocení podmínek usneseních č. 181, 182 a 183 Zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 18.4.2008, týkající se cen prodeje bytových jednotek ve výše uvedených bytových panelových domech – II. ekonomický rozbor

17. Rozšíření Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 o bod d) Přílohy I

18. Prodej pozemku parc. č. 2639/154 v k. ú. Žižkov, pod stavbou jiného vlastníka

19. Žádost o svěření pozemku parc. č. 2183/49 v k.ú. Žižkov

20. Koupě pozemků parc. č. 182/3 a 953/2, vše v k.ú. Křesanov, obci Vimperk, okres Prachatice, od Pozemkového fondu ČR, IČ 457 97 072

21. Koupě staveb – garáží, a to: garáž na pozemku parc. č. 2182/19 v k. ú. Žižkov od manželů Bohuslava a Marie Krobotových, oba bytem Jos. Jungmanna 1483, 504 01 Nový Bydžov, garáž na pozemku parc. č. 2182/31 v k. ú. Žižkov od Antonína Kasíka, bytem Za Sídlištěm 359, 252 41 Dolní Břežany, garáž na pozemku parc. č. 2182/42 v k. ú. Žižkov od Václava Dlabače, bytem Koněvova čp. 2360/203, 130 00 Praha 3 , garáž na pozemku parc. č. 2182/44 v k. ú. Žižkov od Martina Dlabače, bytem Koněvova čp. 1484/84, 130 00 Praha 3

22. Svěření pozemku parc.č. 4327/6 v k.ú. Žižkov, vzniklého podle geometrického plánu č. 2028-52/2008

23. Žádost o svěření pozemku parc.č. 2639/127 v k.ú. Žižkov

24. Svěření pozemku parc.č. 4118 v k.ú. Žižkov

25. Svěření pozemku parc.č. 1659/7 a 1697/10 v k.ú. Žižkov

26. Závěrečný účet Městské části Praha 3 za rok 2008

27. Změna objemu rozpočtu 2009

28. Přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.

29. Prodej pozemků parc. č. 2930/22, 3030/2 vše v k. ú. Žižkov, Praha 3, z důvodu majetkoprávního narovnání

30. Výběrové řízení pro rok 2009 v oblasti sociálních služeb – dotace HMP, V. Program – Podpora městských částí v sociální oblasti

31. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009

 

        


Související články

FOTO: 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Poslední zasedání Zastupitelstva se opět neobešlo bez hojné účasti obyvatel Prahy 3. Svou nespokojenost sem přišlo demonstrovat zhruba 200 nájemníků obecních bytů ve vlastnictví městské části.pokračování

Kompletní videozáznam z jednání Zastupitelstva Prahy 3 dne 17.3.2009

Kamera je přítomna každému jednání Zastupitelstva Prahy 3. Pro potřeby radnice se pořizují kompletní videozáznamy všech zasedání. Do roku 2006 byly tyto záznamy zveřejňovány na webu Prahy 3, avšak v současnosti jsou neveřejné. Na posledním zasedání se objevilo kamer více. Jedna z nich byla naše.pokračování
reklama