Programové cíle Rady MČ Prahy 3: Bezpečnost

Programové cíle Rady MČ Prahy 3: Bezpečnost

Ve středu 13.4. se na webu MČ Praha 3 objevil strategický dokument pro budoucnost Prahy 3. Cílem tohoto dokumentu je definovat priority při správě naší obce ve všech oblastech života občanů Prahy 3. Dokument má celkem 13 tématických kapitol (např. Bezpečnost, Finance a majetek, Bytová politika, Doprava, Územní rozvoj, Kultura a jiné). Toto programové prohlášení je výsledkem koaličního jednání mezi ODS a TOP09. Jsme přesvědčeni, že toto je přesně věc, o které má být vedena široká a věcná diskuze. Web Prahy 3 žádnou diskuzi bohužel neumožňuje. S ohledem na rozsah dokumentu chceme postupně publikovat všechny kapitoly a umožnit tak diskuzi nad tímto zásadním dokumentem.

 

Kapitola Bezpečnost (citace z Programových cílů Rady městské části Praha 3 v období 2010-2014)

Bezpečnější městská část je naší prioritou, o kterou budeme usilovat v úzké spolupráci s bezpečnostními složkami i neziskovými organizacemi.
 • V součinnosti s Městskou policií a Policií ČR se zasadíme se o to, aby městská část Praha 3 byla bezpečným místem, budeme usilovat o zvýšení bezpečí v ulicích, o navýšení počtu strážníků Městské policie vulicích a o rozvoj kamerového systému tak, aby se zefektivnil boj s kriminalitou.
 • Budeme aktivním partnerem policejním složkám, a to zejména ve směru preventivní ochrany občanů a jejich majetku.
 • Zabezpečíme zvýšení počtu strážníků Městské policie vokolí škol a budeme podporovat preventivní činnost policistů a strážníků ve školách s cílem předcházet sociálně patologickým jevům na základních školách a poskytnout potřebné informace z oblasti prevence kriminality.
 • Podpoříme neziskové organizace působící na území městské části ke zlepšení situace v oblasti terénní sociální práce s drogově závislými a aktivní prevence kriminality u rizikových skupin populace, budeme usilovat o řešení otázky osob bez domova.
 • Prosadíme omezení počtu heren a důslednou kontrolu jejich činnosti.
 • Budeme bojovat proti vandalismu a činnosti sprejerů, rozšíříme antisprejerový program.
 • Podpoříme přímé zapojení občanských iniciativ do aktivní bezpečnosti zejména v rámci zajištění bezpečné cesty dětí do školy.
 • Zajistíme všeobecné povědomí obyvatel v oblasti připravenosti na krizové situace a mimořádné události.
 • Dokončíme rekonstrukci nových prostor centrální služebny Městské policie včetně technického vybavení v ulici Lupáčova s cílem zlepšení výkonu a podmínek pro práci Městské policie.
   

 

Komentář Kauzy3.cz

Všichni máme zájem na tom, abychom se nebáli po osmé chodit přes některá místa a nikdo nechce na ulicích vídat zfetovanou mládež. Jak toho dosáhnout? Předložený soubor opatření je zajímavým příslibem, ale bohužel je založen na velmi obecných a těžko zpochybnitelných tezích. Měřitelnost těchto příslibů je obtížná, protože Rada MČ Prahy 3 si cíle nevymezila konkrétně. Například o kolik hodlá snížit počet heren se z dokumentu nedozvíme. V rozpočtu na rok 2010 je počítáno s příjmem z provozu hracích automatů 13,5 mil., pro rok 2011 je počítáno se stejným příjmem. Aktuální rozpočet tedy s omezováním počtu automatů nepočítá. Přesto se na webu Prahy 3 objevil 19.4.2011 plán na snížení počtu heren ze 111 aktuálně fungujících na 41. Škoda, že tento konkrétní a ambiciózní plán není součástí představené koaliční strategie.

Bez konkrétních plánů se tyto Programové cíle mohou stát jen zbytečně popsaným kusem papíru. Čas ukáže, jak koalice myslela snahu o bezpečnější Prahu 3 vážně.

Existují na Praze 3 místa, kde se necítíte bezpěčně? Napovězme radním, kam by měli namířit svoje úsilí. Vědí například na radnici, že na cyklostezce pod Vítkovem je kvůli nefunkčnímu osvětlení večer nebezpečno?

 

reklama