Radnice nahradila dva zaměstnance smlouvou za milion měsíčně

Radnice nahradila dva zaměstnance smlouvou za milion měsíčně

O výpovědi smlouvy, na jejímž základě firma COMTESYS, spol. s. r. o. zajišťovala správu výpočetní techniky v majetku městské části v letech 2009 - 2013, informovaly Radniční noviny ve svém letním vydání jen velmi stručnou zprávou. Ve skutečnosti se však jedná o zakázku v hodnotě mnoha desítek miliónů korun, která byla vysoutěžena a následně realizována za velmi zajímavých okolností. Příběh dobře ilustruje, jakým způsobem se v uplynulých letech zacházelo s penězi městské části a co se vše může skrývat pod deklarovanou snahou ušetřit finance formou outsourcingu.

Jako začátek příběhu můžeme označit rok 2007. Tehdy byl rok po komunálních volbách, které drtivě vyhrála ODS. Vedení městské části se rozhodlo vypsat výběrové řízení na „Audit informačních technologií Městské části Praha 3“ a rada městské části svým usnesením č. 660 schválila zadání veřejné zakázky dne 5. 12. 2007. Z výběrového řízení vzešla jako vítězná společnost COMTESYS, spol. s. r. o.

Na základě analýzy vypracované výše uvedenou firmou bylo rozhodnuto outsourcovat správu IT externím dodavatelem. Uplynul rok a radní učinili další krok.  Výběrové řízení na dodavatele zmíněného outsourcingu bylo vyhlášeno usnesením rady č. 823 ze dne 17.12. 2008.

Radnice byla tehdy v otěžích řízených ODS a proto není divu, že čtyři z pěti členů hodnotící komise byli členové této politické strany.

členové:                                                                      
1. Lochman Zdeněk  (ODS)                                                 
2. Šmíd Jan Mgr. (ODS)                                                                  
3. Benda Martin Mgr. (ODS)                                               .
4. Matušek Jiří Mgr. (ODS)                                              
5. Hilmar Tomáš (zaměstnanec úřadu)

Formou výběrového řízení byla opět vybrána stejná firma COMTESYS, spol. s. r. o., jež byla zpracovatelem původní analýzy.

Usnesením rady č. 113 ze dne 11.2. 2009 bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo s COMTESYS spol. s.r.o., se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ 26490234 s předmětem smlouvy „Částečný outsourcing informačních technologií Úřadu městské části Praha 3“. Tuto smlouvu svým podpisem stvrdila dne 16.2.2009 tehdejší starostka Milena Kozumplíková (ODS).

Díky outsourcingu ušetřila Praha 3 od roku 2009 mzdové prostředky za dva zaměstnance úřadu a stav odboru informatiky se snížil z šesti zaměstnanců na čtyři. Firma COMTESYS si pronajala prostory v prostorách úřadu (viz. usnesení rady č. 189 ze dne 18.3.2009 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou podle zákona č. 116/1990 Sb.). Za tento nájem radnice inkasovala sumu 934 Kč/měs.

Shodou okolností firma COMTESYS zaměstnala a do prostor radnice vyslala stejné zaměstnance, kteří uvedené služby zajišťovali již v minulosti ještě v pracovním vztahu přímo s městkou částí.

Přemýšlíte nad smysluplností takovéhoto projektu? Dle výše uvedené smlouvy byla firma COMTESYS oprávněna za správu IT fakturovat sumu 1 006 541 Kč vč. DPH /měs., což za více jak čtyři roky trvání této smlouvy vychází na sumu kolem 50 mil. Kč. Deklarovaná úspora mzdových prostředků za dva zaměstnance tedy radnici vyšla právě na tuto částku.

V roce 2012 došlo ke změně poměrů na radnici a ODS se přesunula do opozičních lavic. Odbor informatiky nově spadl do gesce aktuální starostky Hujové z TOP 09. Proběhlo prověření smluvních vztahů a tato smlouva byla vyhodnocena jako nevýhodná. V roce 2013 byla smlouva vypovězena a počet pracovníků Odboru informatiky opět navýšen. Aktuálně zde pracuje pět zaměstnanců.

Přijde Vám výše uvedený příběh jako absurdní, nebo podezřele černobílý? Politická agitace ze strany TOP 09, které jsem jako autor členem? Právě proto jsem se snažil uvádět veškerá data, čísla usnesení a zdroje, ze kterých čerpám. Dokumenty jsou z velké části dostupné na novém webu www.praha3.cz. Zbylé zdroje najdete pod článkem.

Smlouva o dílo uzavřená mezi COMTESYS, spol. s.r.o. a MČ Praha 3 v roce 2009
Odpověď MČ Praha 3 ze dne 18.10. 2013 na dotaz položený na základě zákona zákona č. 106/1999 Sb.

 


Související články

Nové vedení Prahy 3 zastavilo penězovod z Radničních novin

Sledovali jsme vývoj nákladů na tisk, distribuci a grafické zpracování Radničních novin v období od roku 2005 do současnosti. Ačkoliv to čtenář nijak nepostřehl, pohyby cen ve zmíněných letech dosahují mnoha set procent. Přitom nejde o malé peníze, jelikož ještě v roce 2011 tyto výdaje činily bezmála 600 000 Kč měsíčně. Proč?pokračování

Rekord Prahy 3? Podzemní kontejnery

V třetí městské části stojí více než polovina všech podzemních kontejnerů v Praze. Vypadají hezky, ale podle ohlasů jsou nepraktické a staví se podle nevýhodné smlouvy. Na kolik výstavba jednoho přijde? Budou se stavět další?pokračování

Rekonstrukce panelového souboru Lupáčova generuje první trestní oznámení

V pátek 7.6.2013 byly na obvodní státní zastupitelství odeslány podklady a trestní oznámení za rekonstrukci panelových domů v Lupáčově ulici. Podklady vzešly z právně-technicko-ekonomického posudku, který vypracovala společnost SW&N. Předběžně vyčíslená škoda je 150 milionů korun.pokračování
reklama