Souhrn mimořádného únorového zastupitelstva

Souhrn mimořádného únorového zastupitelstva

Mimořádné zastupitelstvo 16.2. bylo primárně svoláno kvůli petici, ve které občané protestovali proti podobě bytového domu na úpatí Parukářky. K žádosti občanů o projednání této věci se připojilo 13 zastupitelů Ž(n)S (minimum pro svolání mimořádného zastupitelstva je 12 zastupitelů) a tudíž muselo být mimořádné zastupitelstvo svoláno do 14 dnů (oproti 60 dnům pro žádost půl procenta občanů). K projednání byly nakonec dva body: 1. Výstavba na úpatí Parukářky a 2. Vypsání architektonické soutěže na část areálu Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ).

 

Před začátkem zastupitelstva se před radnicí shromáždily desítky lidí, kteří přišli protestovat proti schválené podobě chystaného domu na Parukářce a podpořit pokračování kempu Pražačka. Část z nich pak zůstala i na samotné jednání zastupitelstva, které tím nabralo bouřlivější charakter. 

V úvodu se s ohledem na přítomnou veřejnost odhlasovalo, že Parukářka se bude projednávat jako první a NNŽ jako druhé. Návrh na projednání situace kolem kempu Pražačka neprošel. Stejně tak návrh na to, aby městská část vydala stanovisko k nedávnému útoku na autonomní a sociální centrum Klinika. Hlasitý nesouhlas následovaly výzvy ke klidu. 

Obavy o osud žižkovského kempu vyvolala zpráva současného provozovatele Davida Renzy, že mu nechtějí prodloužit nájemní smlouvu. David Renza je v nájmu u příspěvkové organizace Prahy 3 s názvem Sportovní a rekreační areál Pražačka (SARAP), která dostala v listopadu loňského roku nového ředitele Václava Bartáska. Ten začal své působení procesním auditem a revizí všech nájemních smluv včetně kempu. Na pronájem kempu chce vypsat výběrové řízení. Otázkou je, zda jde o koncepční krok, zda nestačilo alespoň pro začátek pouze narovnat podmínky se současným nájemcem. Ten totiž do areálu v minulosti značně investoval a sezona je za dveřmi.  

Parukářka – varianta D prošla

Lukáš Velíšek z architektonického studia Aleš úvodem upozornil, že bývalý areál Českého rozhlasu je původně křemencový lom z 19. století, dnes z poloviny zasypaný. Původně se jednalo o to, kde se bude stavět. Investor se rozhodl, že nechá téměř polovinu pozemku volnou a bude stavět tam, kde jsou stávající budovy. Příkrý svah kolem parku Parukářka zůstane tedy nezastavěný, čímž investor zcela naplňuje požadavek z referenda o Parukářce.
Zástupce Institutu plánování a rozvoje (IPR) Michal Bartošek prohlásil, že první návrhy, které viděl, byly pro něj zděšením, přestože nebyly v rozporu s územním plánem. Projekt zastavoval celou stráň a výškově přesahoval současný návrh o 4 patra. Další návrh už byl výsledkem několika jednání. 
Matěj Stropnický (ŽnS) upozornil na naivitu pana Bartoška: „Investor vždycky přinese nejprve návrh, který má vyděsit, aby byl prostor pro vyjednávání. Myslím si, že městská část ve vyjednávání velmi brzy vyměkla, že to zabalila příliš předčasně a měla vyjednávat dál.“ 

Ondřej Rut (Žns) označil za alibistické se odvolávat na územní plán, který je podle něj pro tuto lokalitu špatný, stejně jako strašení, že se investor vrátí k původní variantě 12 pater. Městská část má mít podle něj vlastní názor a mluvit silným hlasem. 
Byl to právě Ondřej Rut, který během svého místostarostování v minulém období vedl jednání s Českým rozhlasem a chtěl pozemek získat pro městskou část. Bohužel neúspěšně, protože Český rozhlas chtěl utržit z prodeje co nejvyšší částku. 
Na zastupitelstvu pak přednesl usnesení, které požadovalo redukci stavby tak, aby stavba nepřevyšovala horizont parku Parukářka. 

Následovala bouřlivá diskuse, ve které nechyběly ani osobní útoky. Dokonce zazněl příměr jednání k nádražní restauraci. Jednatel investora pan Špetlák prohlásil, že ho mrzí, že vizualizace na webu Za Parukářku jsou z varianty C (a nikoli D), což je podle něj nekorektní. K protestu se připojil také Radek Hlaváček (ČSSD), který prohlásil, že strana Zelených takto hrubě manipuluje veřejnost.
Ondřej Rut reagoval, že z varianty C je tam pouze jediný ilustrační obrázek, protože jiný neexistoval. 

Zástupce IPRu závěrem debaty, které se účastnili i občané, konstatoval, že k verzi C měli určitá doporučení a verze D se blíží tomu, oč jim šlo. Radní Holeček (ČSSD) řekl, že považuje variantu D za rozumný kompromis, byť to není dokonalé. Ocenil velkou ochotu investora jednat oproti např. „hnusu typu Crystal Building“, kde se investor nikoho neptal a s nikým nejednal. 

Po více než tříhodinovém jednání zastupitelstvo návrh usnesení z pera Ondřeje Ruta (ŽnS) nepřijalo, vzalo pouze na vědomí petici. 

Nákladové nádraží – soutěž na celé území

Architekt Šépka (vedoucí kanceláře projektů IPR) představil dvě formy soutěže: 1. Soutěžní workshopy – inspirací je zde nádraží v Curychu, kde se workshopy realizovaly v roce 2002.
2. Mezinárodní urbanistická soutěž na celé území, inspirací zde bylo Londýnské nádraží Kings Cross.

Výhodou soutěžního workshopu je, že všechny strany se procesu od začátku účastní, což umožňuje průběžně vyladit sporné body. Nevýhodou jsou větší náklady a dlouhá délka trvání. Urbanistická soutěž, ke které se kloní IPR, je nejtransparentnější, ale klade velké nároky na přípravu před zadáním soutěže. Ta by měla stát cca 5 mil. Kč. 

Původně se uvažovalo i o variantě, která by se týkala pouze jižní části. Ovšem podle posledních jednání souhlasí i společnost Discovery (severní část) se soutěží i na jejich část vyjma projektu obchodního domu. 

Zastupitelstvo nakonec odsouhlasilo urbanisticko-architektonickou soutěž na celé území NNŽ s tím, že při formulaci zadání soutěže budou využity též workshopy. Návrh procesu zadání soutěže by měl připravit IPR. Možnost soutěže na NNŽ je úspěchem napříč politickými stranami. Urbanistickou soutěž na NNŽ městská část požadovala už v roce 2012, ovšem narazila na magistrátu na to, že by to bylo příliš drahé. 

Dotazy – byty, Klinika, hodiny

V části dotazy, připomínky, interpelace přišel Ondřej Rut (Žns) se souhrnem informací, které si vyžádal na minulém zastupitelstvu. Týkalo se to obecních bytů. Minulá rada byla často kritizována (zejména Matěj Stropnický /ŽnS/) za to, že obec má 300 prázdných bytů. V roce 2015 se opravilo 131 bytů. Nyní je prázdných bytů 232 a z toho 31 opravených. Jeho dotaz zněl, co bude s volnými byty. Místostarosta Gregor (ČSSD) odpověděl, že v současné době byty neprocházejí bytovou komisí – není dostatek kvalitních zájemců. Situaci by měla vyřešit nová bytová koncepce, která by měla být přijata na následující Radě. Místostarosta Holeček (ČSSD) dodal, že u 150 bytů se oprava začíná řešit. 

Ani tentokrát nechybělo téma Klinika. Zástupci Ž(n)S odsoudili vyjádření starostky Hujové k útoku na Kliniku jako nevhodné. Zklamalo je, že starostka útok na Kliniku převedla do roviny střetu pravicových a levicových radikálů. 
Matěj Stropnický také upozornil na to, že se hodiny na radniční věži zpozdily o deset minut. 

Mimořádné zastupitelstvo trvalo 5 a půl hodiny.

videozáznam zde

reklama