Témata mimořádného zastupitelstva: Nákladové nádraží a Parukářka

Témata mimořádného zastupitelstva:  Nákladové nádraží a Parukářka

V úterý 16.2. 2016 od 15 hodin proběhne na radnici mimořádné zasedání zastupitelstva. Na programu budou v zásadě dva body: 1. Vypsání architektonické soutěže na jižní část areálu Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ) a 2. Nová výstavba na úpatí Parukářky.

Nákladové nádraží

Radnice v minulosti jednala o architektonické soutěži na jižní část NNŽ s Institutem plánování a rozvoje (IPR). Nyní by mělo zastupitelstvo rozhodnout o tom, zda soutěž bude a v jaké podobě. IPR na zasedání představí tři varianty. Soutěž má být zcela v rukou odborníků a zůstat tak mimo vliv politických změn a tlaků. Na zasedání by měl dorazit i zástupce investora – Žižkov station development. Tato společnost, jíž vytvořily České dráhy se Sekyra group, by měla soutěž financovat. Odhadované náklady činí v nejdražší variantě cca 5 milionů Kč. Z předložených materiálů je zřejmé, že v areálu má být škola, tramvajová trať a parky. Konečné výsledky by měly být známy v roce 2017. 
Návrhy na jižní část Nákladového nádraží (163 000 m2) budou muset respektovat památkově chráněnou budovu NNŽ. Severní části Nákladového nádraží (140 000m2), kterou vlastní investiční skupina Discovery group, se tato soutěž týkat nebude. Charakter zdejší výstavby bude ovšem mít též vliv na podávané návrhy. Proti platnému územnímu rozhodnutí na výstavbu obchodně administrativního centra, hotelu a obytných domů v této části se Praha 3 odvolala. Žádost o obnovu územního řízení bude projednávat magistrát.

Parukářka

Druhý bod je výsledkem snahy opozice a občanů. Jedná se o osmipodlažní dům, který má být postaven namísto bývalých budov Českého rozhlasu (Jeseniova 38). Investor, firma WH Estate, poprvé představila svůj projekt v únoru 2015. Po nesouhlasu veřejnosti, starostka vyzvala investora k redukci projektu tak, aby nepřevyšoval svažující se horizont Parukářky.  
Koncem ledna Rada schválila v pořadí čtvrtý (o jedno podlaží redukovaný) návrh s tím, že investor už ustoupil dost (mj. se také zavázal vybudovat nový veřejný přístup na Parukářku). 
Strana Zelených však upozornila, že projekt stále převyšuje svažující se horizont a uspořádala petici. Ta vyzývá k veřejnému projednání projektu. Postupně ji podepsalo více než 700 lidí. Radnice musí podle zákona projednat každý podnět, který je podepsán minimálně 357 podpisy občanů městské části (0,5 %) do 60 dnů. Takto se tedy dostal tento bod na jednání mimořádného zastupitelstva. Signatáři petice požadují, aby zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas s posledním návrhem investora a požádalo ho o další redukci budovy tak, aby nepřevyšovala svažující se horizont Parukářky. 

Zasedání zastupitelstva je veřejné a navštívit ho může kdokoli. Lze ho sledovat online nebo dojít osobně na Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, 1. Patro, č. dveří 126. Poprvé mají také občané přístup k projednávaným materiálům zastupitelů


Související články

Co čeká Nákladové nádraží Žižkov?

Rozsáhlé pozemky a komplexy budov Nákladového nádraží se nacházejí na katastrálním území Žižkov. Městská část Praha 3 a její představitelé by mohli trpět komplexem; v rozhodování o osudu místa, které se na jejím území nachází a jako urbanistické téma třetí městskou část přesahuje, hrají roli „pouhého“ účastníka správních řízení. Na ...pokračování

Projekt bytových domů Jeseniova 38 musí respektovat horizont Parukářky

Výbor pro územní rozvoj MČ Praha 3 na svém včerejším zasedání jednomyslně doporučil respektovat souhlasné stanovisko IPR s výjimečnou přípustností rezidenčního projektu Jeseniova 38 ze dne 20. 2. 2015. Požadavky ještě rozšířil o podmínku, aby celá stavba nepřevyšovala průběžný horizont Parukářky a byla lépe vyřešena ochrana chodců před automobily ...pokračování

Nákladové nádraží Žižkov přestalo po 80 letech sloužit svému původnímu účelu

Rozhodnutím Ministerstva dopravy byla v prostoru nákladového nádraží zrušena jeho původní funkce, tedy vlaková přeprava zboží. Poslední soupravy vozů byly odvezeny před půlnocí uplynuvšího roku 2015. Od prvního ledna tedy kolej spojující vnitřní trakt překladiště s železniční sítí oficiálně zanikla. pokračování
reklama