Za minulý rok je Praha 3 v plusu, Žižkov bude chytrý: shrnutí 12. Zastupitelstva

Za minulý rok je Praha 3 v plusu, Žižkov bude chytrý: shrnutí 12. Zastupitelstva

Program posledního zastupitelstva (21.6.2016) naznačoval, že by zasedání mohlo být vcelku poklidné. Zastupitelstvo také nakonec trvalo pouhé čtyři hodiny a deset minut. Přesto nechyběly zajímavé body i momenty. Na zasedání např. dorazila pražská primátorka Adriana Krnáčová, aby osobně podpořila představovanou koncepci tzv. chytrého města.

4 opoziční návrhy ŽnS

Podle Matěje Stropnického (ŽnS) byl v předloženém programu jediný bod (smart city), o kterém se dalo diskutovat, a proto opozice připravila další čtyři body k debatě, „aby nemuseli jít zastupitelé po půl hodině domů“.

1. První bod se týkal Nákladového nádraží Žižkov – sever. Tuto část nedávno koupila společnost Central Group, která deklarovala, že na rozdíl od svého předchůdce na území nechce stavět obchodní centrum. Kvůli tomu P3 napadla žalobou územní rozhodnutí u soudu. Výbor pro územní rozvoj pak doporučil přerušení soudního řízení do konce září. Opozice zde navrhovala soudní řízení nepřerušovat, aby měla MČ při jednání s developerem co nejlepší vyjednávací pozici. Starostka to komentovala takto: „Připadá mi korektní vůči novému nabyvateli vyhradit prostor, abychom se mohli dohodnout.“ Návrh nebyl přijat.

2. Ve druhém návrhu šlo o snížení hranice pro zadání zakázek malého rozsahu z 500 000,- Kč na 200 000,- Kč a omezení této kompetence na vedoucí odborů, aby se zamezilo tomu, že radní budou posílat podivné zakázky spolustraníkům. Byla to reakce na podivné zakázky radních za ODS, které nedávno odhalil Ondřej Rut (ŽnS). Návrh nebyl přijat, ale téma se znovu detailněji objevilo v interpelační části.

3. Třetí návrh se týkal změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části zejména ve prospěch občanů. Požadoval např. po vzoru Prahy 7 pevný čas pro dotazy občanů nebo záruky, že jim bude odpovězeno. Návrh nebyl přijat. Starostka přislíbila, že v  září by měli jednat zástupci všech zastupitelských klubů a připravit společně komplexní novelu Jednacího řádu.

4. Čtvrtý návrh požadoval zpracování koncepce školství pro Prahu 3 s ohledem na nové legislativní změny. Např. od školního roku 2017/2018 bude povinný poslední rok ve školce nebo od roku 2017 budou mít nárok na místo ve školce čtyřleté děti, od roku 2018 tříleté děti a od roku 2020 i dvouleté. Podle radní Sukové ovšem dostačuje stávající dokument Systém školství na Praze 3, na základě kterého dojde k rozpracování rozvoje školství na Praze 3 v Akčním plánu vzdělávání pro Prahu 3. Návrh nebyl přijat.

Smart city a start buldozeru

Podle prognóz má být v ČR do roku 2050 79% obyvatel ve městech, což vede k úvahám, jak při tomto množství zachovat kvalitu života ve městě.  Na koncepci smart city pracovalo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov  při ČVUT více než půl roku. Koncepci představil arch. Štěpán Mančík. Koncept smart city se snaží o maximální kvalitu života při minimálním použití energie, materiálů atd. Svou smart city strategii už má např. Vídeň, která ji představila v roce 2011. Za hlavní město Praha má tuto koncepci na starosti primátorka Adriana Krnáčová, která kvůli tomu dorazila osobně.

 Obecně byl téměř stostránkový materiál hodnocen jako kvalitní a dobře zpracovaný. Pouze nebylo jasné, jak závazná jsou v koncepci uvedená konkrétní řešení. Diskusi vyvolal např. cíl snížit do r. 2050 kapacitu povrchových parkovacích o 50% oproti dnešnímu stavu. Ulice by podle koncepce měly sloužit především lidem. Řešením by měly být parkovací domy nebo podzemní parkoviště, která jsou ovšem značně nákladná. Dalším z návrhů bylo také např. zavedení mýtného, čidel na volná parkovací místa, bikesharingu, podpora elektromobilů, elektronická komunikace s úřady či úsporné energetické systémy. V materiálu se mj. mluví pozitivně i o tzv. cyklogenerelu, který umožní propojit cyklistické trasy mezi různými městskými částmi. Matěj Stropnický k tomu poznamenal: „Cyklogenerel jsme prosazovali celé minulé období a protože paní starostka Hujová v životě neseděla na kole, tak cyklogenerel nemohl vzniknout.“ Starostka opáčila: „Samozřejmě, že na kole umím jezdit, ale nenechala jsem si jako vy koupit od úřadu elektrokolo.“

Místostarosta Bellu (ODS) ujasnil, že se jedná o strategický dokument se spoustou variantních řešení, o kterých se bude diskutovat, a postupně se budou schvalovat. Starostka Hujová k tomu dodala, že Praha 3 v tomto ohledu může být inspirací pro hlavní město. Mudr. Procházka (VPM) pro vyjasnění přirovnal koncepci ke startu buldozeru: „Napřed elektrický startér nahodí malý benzínový motor a následně ten malý benzínový motor pracně nahodí ten obrovský vlastní diesel, který buldozer pohání. My jsme tady v té první fázi, kdy přecházíme z elektrického startéru na benzínový motor.“

Pavel Ambrož (KSČM)litoval, že materiál nebyl nejprve projednán ve výborech.

Na radnici má koncepci na starosti místostarosta Bellu (ODS), který se po jejím úspěšném odhlasování z dalšího jednání omluvil kvůli státnicím.

Kandidáti na přísedící odpadli

Dalším bodem byl návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3. Budoucí přísedící ovšem podle tajemníka dosavadní plodnou debatu nevydrželi.  První se omluvil, že má antibiotika a je mu špatně. Druhý odešel kvůli problémům s dětmi a třetí to nevydržel psychicky. Přesto byli na prosbu tajemníka potvrzeni i v nepřítomnosti.  

Půjčky na rekonstrukci

Z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 byly poskytnuty půjčky čtyřem domům (SVJ) na odvlhčení zdiva, úpravy suterénu, vymalování chodeb, výměnu oken atd. Půjčky se pohybovaly kolem 400 000,- Kč.

Za rok 2015 je Praha 3 v plusu

Byl schválen závěrečný účet za rok 2015 a účetní závěrka. Příjmy byly vyšší než výdaje a to o 108 mil. Kč, přestože v rozpočtu se očekával záporný výsledek.  Důvodem bylo hlavně nižší plnění výdajů. Některé investice např. stále čekají na stavební povolení. Ovšem i příjmy se podařilo realizovat na 105,6%. Pro zajímavost např. poplatky za psy přinášejí do městské pokladny téměř 2 miliony. Těch se ovšem vybralo loni o 13% méně, než se čekalo.  

Bez zajímavosti tradičně nebyla část Dotazy, připomínky, podněty, interpelace.

Kdo uklidí Jiřák?

Světlana Škapová (ŽnS) dokumentovala pomocí fotografií, jak poničená je tráva po demontování stánku na náměstí Jiřího z Poděbrad. Další fotografie ukazovala nepořádek kolem odpadkového koše. Radní Materna s ní souhlasil s tím, že se zpracovává nový plán zacházení s těmito prostorami. Ohledně nepořádku jí starostka doporučila zavolat službu Čistá Trojka, pokud to tedy neuklidí sama.

Ke zmíněnému náměstí pak starostka dodala, že se momentálně jedná o to, zda každý vysoutěžený návrh, ať už se jedná o Nákladové nádraží nebo náměstí Jiřího z Poděbrad, má být realizován.  U vítězného návrhu arch. Cikána probíhá jednání o územním rozhodnutí. Starostka odmítla domněnku Světlany Škapové, že se náměstí nechává záměrně chátrat, aby se pak mohlo rekonstruovat.

Sociologové ze špeditérské firmy

Ondřej Rut se pak vrátil k tématu podivných zakázek radních ODS, kvůli kterým ŽnS navrhovalo snížení zakázek malého rozsahu. Podrobný článek publikoval mj. i v Kauze3. Za všechny případy uvedl firmu Markku Tuomo s.r.o. vzniklou původně pod názvem Fuget Spedition s.r.o. v září 2015. Tři měsíce po svém vzniku dostala od Prahy 3 zakázku na sociologický průzkum v oblasti dopravy. Výsledný text stál Prahu 3 298 500,- Kč. Stejná firma pak vypracovala také analýzy v oblasti migrační a přistěhovalecké politiky. Jednatelem firmy je Marek Matějka, donedávna oblastní manažer pražské a žižkovské ODS.

Starostka to komentovala tak, že k tomu nemá informace, že je to odpovědnost místostarosty Bellu. Přislíbila, že prozkoumá delší historii zadávání zakázek a pak si to vyhodnotí. Ondřeje Ruta odkázala na kontrolní výbor. Jeho zástupce Tomáš Sunegha (ŽnS) si ovšem vzápětí postěžoval, že se jim dosud nepodařilo získat ani smlouvu mezi Prahou 3 a Českou miss, přičemž nechce věřit, že mohlo odejít 100 000,- Kč bez řádné smlouvy. 

Radní Vítkovská (ODS), která zadala první studii, tvrdila, že studie je velmi kvalitní, že ji ve své práci využívá. Jednalo se údajně o dotazníkový průzkum s jasně uvedenou metodikou. Dodala, že studii vytvořil tým odborníků a dodala: „jestli se sdružuje pod nějakou firmou nebo jinou firmou, myslím, není předmětem“. Tomáš Kalivoda (ODS) pak doplnil, že studii dělali pedagogové z vysokých škol, kteří v tom mají praxi. Posléze kontroval tím, že na internetu našel články, které líčí, jak Ondřej Rut (ŽnS) jako místostarosta zadal členu Strany zelených cyklogenerel, přičemž to neměla být nejnižší nabídka.

Nařčený Ondřej Rut už nedostal od zastupitelů možnost reagovat. Možná i proto, že primátorka byla dávno pryč.

reklama