Zeptali jsme se tajemníka úřadu Prahy 3 – jak je to s výdaji na reprezentaci

Zeptali jsme se tajemníka úřadu Prahy 3 – jak je to s výdaji na reprezentaci

Na sociálních sítích a v tisku nešlo přehlédnout nechtěnou popularitu naší starostky spojenou s výdaji na reprezentaci. Více jak dva roky staré účtenky kdosi okopíroval a nyní je v dávkách zveřejňuje v tisku s patřičným komentářem. O tom, zda takové výdaje jsou akceptovatelné, nebo nikoliv a o tom do jaké míry je kauza ovlivněna blížícím se termínem voleb, nechť si každý udělá názor sám. Položili jsme několik otázek ohledně praxe úřadu Ing. Petru Fišerovi, tajemníkovi MČ Praha 3. Reakce byly dle očekávání velmi diplomatické.

 
 

Pane tajemníku, jak je možné, že radnice proplácela paní starostce výdaje za obědy a další věci? 

Při významných pracovních jednáních starostů s dalšími vrcholnými představiteli samosprávy nebo státní správy, při jednání se zahraničními představiteli samospráv je zcela běžné, že jsou tyto pracovní výdaje spojené s darovanými prezenty, s občerstvením a pohoštěním hrazeny z rozpočtu městské části. Úřad MČ Prahy 3 není výjimkou.
 
 
A co další výdaje, které se dostaly do médií?
 
Vše, co MČ Prahy 3 paní starostce proplatila, bylo podle externího i interního auditu v souladu se zákonnými směrnicemi a vnitřními pravidly městské části. Náklady na reprezentaci jsou běžnou součástí výdajů samosprávy.
 
 
Z jakých rozpočtových položek čerpala paní starostka výdaje na reprezentační účely (oběd, ošacení)?
 
Tyto částky lze čerpat z položky pohoštění a ostatní nákupy, což je v souladu s pravidly úřadu MČ Praha 3.
 
 
Kdy byla tato praxe zavedena?
 
Výdaje spojené s reprezentací městské části hradí úřad starostům minimálně v celé novodobé historii samosprávy, tedy již v průběhu devadesátých let.
 
 
Kdo jiný může takto čerpat peníze z rozpočtu radnice?
 
Stejně jako paní starostce hradí úřad náklady na reprezentaci všem uvolněným zastupitelům.
 
 
Kdo hlídá, zda proplácení těchto výdajů včetně výdajů paní starostky probíhá v souladu se zákonem?
 
Odpovědným úředníkem je vedoucí správy úřadu. Dále probíhá kontrola těchto dokladů v rámci směrnice o oběhu účetních dokladů na úseku pokladny, ekonomického oddělení správy úřadu  a oddělení účetnictví.
 
 
Čerpala takto i v minulosti radnice z veřejného rozpočtu peníze na reprezentaci?
 
Ano, jak jsem již říkal, určitou částku na reprezentaci měla radnice ve svém rozpočtu už od revoluce. Je standardem, že vysocí političtí představitelé, kteří musí reprezentovat svoje úřady, mají tyto výdaje hrazeny z rozpočtu. Je jedno, zda jde o okresní město, kteroukoli městskou část města Prahy nebo třeba členy parlamentu.
 
 

Související články

Humr, parfém, brýle, vše za obecní peníze

V minulých dnech proběhlo na internetu několik článků o starostce Hujové kterak využívá reprezentační fond radnice. Volby se kvapem blíží, předvolební boj začal a bude pravděpodobně dále gradovat. Samotný fakt, že se jedná o účty z března 2012 naznačuje tak mnohé. pokračování
reklama