Co přinesla diskuse o Olšanském náměstí?

Co přinesla diskuse o Olšanském náměstí?

Ve středu 28. ledna uspořádala Kauza3 v žižkovské Pracovně ideovou diskusi o potenciálu Olšanského náměstí. Důležité místo Prahy 3 v současnosti slouží hlavně jako rušná křižovatka pro pěší a motorizované účastníky silničního provozu. Není to málo? Jaké překážky stojí v cestě případným změnám k lepšímu využití místa? A znamená automaticky, že když má veřejný prostor ve svém názvu slovo „náměstí“, tak jím také skutečně je?

Diskusi otevřel moderátor architekt Petr Kučera krátkou exkurzí do historie Olšanského náměstí. Tam stály Olšany, které měly až do 50. let 20. století na místě křížení nynějších ulic Prokopova a Olšanská významný stmelující prvek – hostinec U zeleného stromu. Naproti přes ulici, před Kostelem sv. Rocha, stávaly farní domy. Hostinec i fara byly v 50. letech z důvodu rozšiřování ulice zbourány. Během asanace Žižkova, která proběhla v 70. letech 20. století, ale uvažovalo se o ní již v letech třicátých, byly strženy i domy v ulicích Jičínská a Táboritská. Z náměstí se stala rušná křižovatka, vedoucí z jihu od Olšanských hřbitovů na sever do Prokopovy ulice. Ze západu (Táboritská ulice) vedla průmyslová cesta Olšanskou ulicí již ve 30. letech, která ústila k Nákladovému nádraží Žižkov. Mezi ulicemi Táboritská a Prokopova vznikla budova Hotelu Olšanka, naproti přes ulici byly zbudovány panelové domy a parter s menšími obchody. Přes ulici proti Kostelu sv. Rocha se v současnosti rozprostírá park. Ten zde byl zřízen během první etapy asanace. Majitelem je Ivo Nesládek, kterému byla nemovitost vrácena v rámci restitučního řízení, ovšem bez budov.


Poté Tomáš Cach z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) představil aktuální trendy při obnově a tvorbě veřejných prostranství na takzvaném „Manuálu tvorby“, který IPR vypracoval. Slovy Tomáše Caha: „Důležité je zamyslet se nad tím, v jakém prostředí se lidem žije dobře.“ Minimalizace městského mobiliáře (zábradlí, světla, sloupy pro dopravní značky, trolejové vedení, nosiče reklamy…) do soudržného celku, který nebude reflektovat jen motorizovanou dopravu, ale též chodce a cyklisty, je žádoucí. Důležitou roli zde hrají různí majitelé jednotlivých částí veřejných prostranství (pruhy chodníků, vozovky, reklamní poutače, sloupy…), kteří v případě stavebních řízení lobbují za své soukromé zájmy, nikoliv za ty veřejné. Pokud městská část nevlastní příslušná místa a pozemky, bývají proto jednání o stavebních úpravách vleklá a často téměř nemožná; byť vedená s dobrým úmyslem. Východiskem jsou osvícení úředníci, kteří spolu na jednotlivých úrovních (Magistrát hl. m. Prahy - MHMP, městská část - MČ, Technická správa komunikací hl. m. Prahy - TSK) usilují o kultivaci veřejných prostranství.

Po příspěvku Tomáše Cacha se jednotliví panelisté vyjádřili k otázce „Jak vnímáte Olšanské náměstí? Jaká jsou jeho pozitiva/negativa? Jaký má místo potenciál?“.
Martin Červený ze Správy pražských hřbitovů (SPH) vnímá místo jako obtížně překonatelnou křižovatku, nikoliv náměstí. Olšanské hřbitovy zde mají druhý nejméně důležitý vstup do objektu. Dotkl se i negativních jevů, když zmínil jednoduchý přístup na hřbitovy pro všemožné „sociální živly“.

Vít Masare, asistent náměstka primátorky pro územní rozvoj, vnímá Olšanské náměstí jako prostor s velkým rozvojovým potenciálem, který si „zaslouží, aby péči od hlavního města dostal“.


Vít Masare z magistrátu hl. m. Prahy vyrostl na Žižkově a Olšanské náměstí dobře zná.

Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová zmínila předimenzovaný dopravní uzel, který zde prostě je a nedá se s ním nic dělat. Na náklady radnice budou revitalizovány fasády panelových domů v ulici Táboritská. Na konci minulého volebního období byl rekonstruován prostor mezi ulicemi Ondříčkova a Táboritská. Místo, které je v majetku Magistrátu, Praha 3 přesto na vlastní náklady revitalizovala. Před Hotelem Olšanka by mohly být vysázeny stromy, dojít by mělo i k posunutí zdejší tramvajové zastávky. „Myslím, že to je velká výzva pro architekty, aby vymezili, odkud kam má Olšanské náměstí jít. Jsou zde velmi složité majetkové vztahy.“


Starostka Hujová představila divákům všechny plánované úpravy, které s prostorem souvisí včetně těch, o nichž se zatím jen uvažuje.

Architekt Jan Šépka z IPRu vnímá křižovatku Olšanského náměstí i tramvajové zastávky jako „neutěšený prostor, který není náměstím“. Dle jeho slov celý prostor potřebuje definovat, „je potřeba si uvědomit, co se od toho prostoru očekává“.
Dopravní odborník IPRu Jakub Zajíček nevnímá jako náměstí tu část, která přiléhá ke Kostelu sv. Rocha, ale spíše tramvajový prostor v ulici Táboritská. „Prostor náměstí není definován jen uličními čarami, ale také nějakými ději, které se v místě mají odehrávat.“ Dle Zajíčka to je právě okolí tramvajových zastávek. Sám by spíš rozvíjel prostor mezi ulicemi Táboritská – Ondříčkova – Lupáčova. Nemělo by jít jen o „pohyb a přestup z tramvaje na tramvaj“.


Záznam z celé diskuze o Olšanském náměstí

Ve veřejné diskusi (akce se zúčastnilo asi 50 lidí) například zaznělo, jak komplikovaná je možnost dostat se z horní části Žižkova přes Olšanské náměstí do té dolní. Místo není přívětivé pro pěší, lidé raději použijí automobilovou nebo autobusovou dopravu. O původním Olšanském náměstí mají ponětí jen pamětníci. Potenciál lidé vnímají i v propojení Olšanských hřbitovů s parkem Parukářka.

Podle jana Šépky z IPRu je Olšanské náměstí řešitelné vypsáním dvoukolové urbanisticko-architektonické soutěže. Jeho první část by se zaměřila na vymezení náměstí. V té druhé by se podrobně řešil jeho prostor a podoba.

V diskusi zazněla též důležitá věc, návrh a soutěž ohledně podoby náměstí by měla iniciovat Městská část Prahy 3, na jejímž území se prostor nachází. S IPRem by Praha 3 řešila vypsání soutěže, s MHMP by se měla domluvit na spolufinancování. Řada pozemků totiž patří magistrátu. Park, nacházející se na někdejším místě hostince U zeleného stromu, je v rukou soukromého majitele. I s ním by byla nutná dohoda.

Vše se ale odvíjí od slov architekta Šépky: „Je potřeba si uvědomit, co se od toho prostoru očekává.“ To už je na občanských sdruženích (nejen) Prahy 3, samotné městské části. A v neposledním místě na občanech, kteří se v daném místě pohybují a tak nejlépe vědí, jak jej zlepšit. Oceníme proto jakékoliv návrhy, kterými do ideové diskuse přispějete.

 


Velmi sympatické bylo vystoupení pana Martina Červeného ze Správy pražských hřbitovů (zcela vlevo).


Moderátor Petr Kučera, architekt a nadšený propagátor historie Prahy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 


Související články

Diskuze o Olšanském náměstí

Občanské sdružení Kauza3.cz pořádá v rámci svých aktivit diskuzi o Olšanském náměstí coby důležitým místem Prahy 3.pokračování
reklama