Klinika – den po dni

Klinika – den po dni

Občanská iniciativa Klinika se zrodila kolem projektu autonomního sociálního centra v dlouhodobě chátrající budově bývalé kliniky v Jeseniově 60, kterou s tímto záměrem obsadili. Iniciativa získala na facebooku více než 6000 příznivců. Online petici na její podporu podepsalo přes 2000 lidí, papírovou pak přes tisíc. Následující text shrnuje s odstupem 3 týdnů, co se vlastně stalo.

V pátek 28.11. doručili zástupci iniciativy dopis na pražský magistrát, na radnici Prahy 3 a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). V dopise stojí, že cítí občanskou povinnost zastavit dlouholeté chátrání budovy, jež je v majetku státu, který se o ni nestará. Objekt chtějí využít ve veřejném zájmu, zpřístupnit ho veřejnosti, přičemž vlastníka nechtějí omezovat na vlastnických právech. 
Součástí dopisu pak byl i rozsáhlý projekt Autonomního sociálního a kulturního centra (dílny, přednášky, jídelna, tělocvična atd.).
Zástupci iniciativy se do objektu nemuseli dostávat násilím, protože byl přístupný. Přespávali v něm dočasně bezdomovci, narkomani atd. Tomu také odpovídala situace uvnitř. 

V sobotu 29.11. následoval velký úklid budovy, odpad byl odvezen v objednaných kontejnerech. Během noci objekt kontrolovaly policejní hlídky, uklizený objekt je příjemně překvapil. Dezinfekce prostor, které byly cítit močí a výkaly pokračovala i v neděli.

V pondělí 1.12. se objevily první zprávy v médiích. Rozběhla se také petice na podporu iniciativy. Na místo v doprovodu policie dorazili zástupci vlastníka budovy – ÚZSVM, kteří přítomné vyzvali k vyklizení budovy do tří dnů. 

V úterý 2.12. se úřad pro tisk vyjádřil, že budovu převzal v roce 2012 a nabízel ji několika státním institucím, ty ovšem po prohlídce objektu svůj zájem stáhly. Jediná instituce, jež nakonec projevila zájem byl GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů). Mluvčí úřadu Hurt také tvrdil, že „ÚZSVM podnikl na zabezpečení budovy veškerá možná zabezpečovací opatření a na ochraně budovy spolupracuje i s Policií ČR, která ji pravidelně kontroluje.“ Vyjádření starostky Prahy 3 Hujové ovšem ukazuje, že Praha 3 po dva roky bombardovala úřad žádostmi, aby budovou zabezpečili. Na prohlubující́ se problémy upozorňovali i obyvatelé okolních domů. Přes plané sliby úřadu, že např. zazdí okna, se nikdy nic nestalo. Budova tak byla nebezpečná pro své okolí a policie tam musela jezdit na kontroly. Večer do budovy dorazil náměstek primátorky Matěj Stropnický. a iniciativě slíbil, že se pokusí vyvolat jednání s ÚZSVM. 

Středa 3.12. byla dnem, kdy měli noví „nájemníci“ budovu vyklidit. Ultimátum bylo úřadem stanoveno na 12h. Sílící veřejný tlak zřejmě způsobil, že k plánovanému vyklizení objektu nedošlo. Stropnický kontaktoval ÚZSVM a vyzval ho, aby celou věc řešil jednáním a nikoli represivně. Iniciativě vyhlásila podporu Strana zelených na Praze 3 a její zastupitelé. Podporu připojila i tehdejší místostarostka Prahy 3 pro sociální záležitosti Ropková (ČSSD) s tím, že je ochotna se podílet na jednání. Na dvanáctou hodinu byla iniciativou svolána tisková konference. Ve 13h pak začaly sousedské slavnosti s výstavou, přednáškou, občerstvením a akustickou hudbou.  

Stropnickým vyvolané jednání na magistrátu ve čtvrtek 4.12. obrat nepřineslo. ÚZSVM trval na vyklizení objektu a žádný návrh na dočasný pobyt aktivistů nepřijal. Ředitel úřadu Dittrich argumentoval literou zákona, aktivisté mu namítali, že v posledních letech se při správě budovy nepostupovalo standardně v souladu se zákonem a současná situace tudíž vyžaduje nestandardní řešení. Dittrich dále tvrdil, že na vystěhování tlačí policie. Nebyla to ovšem policie Prahy 3, která s inciativou spíše sympatizovala.  

Iniciativě vyjádřila podporu také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová (ČSSD). Večer v objektu proběhla přednáška a promítání filmů. Mnoho lidí v objektu zůstávalo kvůli očekávanému policejnímu zásahu.  

V pátek 5.12. ráno budovu krátce navštívil ředitel ÚZSVM Dittrich se svým podřízeným. Přítomným řekl, že o úklid se je nikdo neprosil. Večer byla mikulášská oslava pro děti i rodiče, následoval koncert. Aktivisté vyzývali své příznivce k fyzické účasti na místě, protože právní kroky k vyklizení údajně už byly zahájeny. 

Program soboty 6.12. začal už od 12h seminářem, večer bylo čtení poezie, koncert a přednáška. 

V pondělí 8.12. probíhá v Klinice tisková konference. Aktivisté si po značném váhání zakládají účet na facebooku, kde rychle roste počet sympatizantů. K užívání jsou v budově otevřeny další tři místnosti. Večer probíhá koncert a promítání. 

Úterý 9.12. je dnem policejního vyklizení Kliniky. Stalo se tak před polednem. Pár minut po začátku vyklízení se před budovou sešlo více než sto lidí. Část z nich pak navštívila jednání zastupitelstva Prahy 3. Po téměř tříhodinovém rokování, na kterém vystoupili jak zástupci iniciativy, tak místní obyvatelé, kteří je podporovali, zastupitelstvo odsouhlasilo, že projekt autonomního centra Klinika podpoří a bude s jeho zástupci jednat. Dále také to, že osloví Ministerstvo financí s požadavkem na možný pronájem budovy. 

Od 16h probíhá improvizovaná demonstrace na Palackého náměstí. Několik desítek lidí se pak přesunulo do vestibulu ÚZSVM, kde vyvěsili transparenty a skandovali hesla na podporu Kliniky. Plánovaný program se přesouvá do náhradních prostor. 

Bez budovy

V sobotu 13.12. od 14h probíhala demonstrace na podporu Kliniky na náměstí Jiřího z Poděbrad. Počet účastníků byl odhadován na 700-1000. Průvod s transparenty pak prošel Žižkovem až k budově Kliniky, kde byla demonstrace ukončena. 20-30 lidí následně vniklo do objektu a na výzvu policie z budovy odešli. 3 lidi policie vyvedla. Zhruba dvě stovky lidí pak setrvávaly v prostorách kolem budovy. Těžkooděnci je pak začali z prostoru vytlačovat pomocí obušků a slzného plynu. Mluvčí iniciativy Arnošt Novák byl přitom jedním policistou sražen na zem a bit pěstmi do hlavy. Během policejní akce byli zraněni ještě dva lidé, kteří byli odvezeni sanitkou. Jeden z nich byl hospitalizován přes noc. Drobná poranění utrpěli i další lidé. 

Policejní mluvčí Rösslerová řekla, že postup policistů byl přiměřený okolnostem. Byla tam podle ní strkanice, policie při ní ale nikoho nezranila.

V neděli 14.12. se aktivisté sešli k úklidu zahrady Kliniky. Záhy však byli vykázáni policií. Uklidili tedy přilehlý park. Skupina Anarchistická solidární akce ve večerních hodinách zapálila policejní auto. Iniciativa Klinika se od činu plně distancovala s tím, že chtějí jednat a řešit věci smírnou cestou.

Úterý 16.12. bylo dnem jednání na radnici Prahy 3. Na místě byli zástupci iniciativy, starostka Prahy 3 a ředitel ÚZSVM. Oba nabídli iniciativě podporu v rámci možností právního řádu. Ředitel Dittrich prohlásil, že jsou schopni vytipovat podobné objekty, které by podobné iniciativy mohly za určitých podmínek využívat. Musely by se ale účastnit veřejné soutěže na pronájem budovy. Starostka nabídla pokračování jednání v lednu s podmínkou, že se iniciativa zastřeší právní subjektivitou a předloží detailní projekt svých aktivit včetně specifikované zodpovědnosti. 

Středa 17.12. Zástupci iniciativy jednají s GIBS. V lednu by měl být dokončený majetkový převod a GIBS by se tak stal novým majitelem. GIBS odmítl uvažovat o výměně za jinou budovu, kterou by jim nabídl magistrát či městská část. Tuto možnost připustil jak zástupce ministerstva financí, tak náměstek primátorky Stropnický. GIBS odmítl také možnost, že by iniciativa objekt zdarma hlídala a užívala do doby, než začne rekonstrukce.  Nyní je objekt hlídán soukromou agenturou. 

Ještě 3.12. mluvčí GIBS uváděla, že budova kliniky je pro ně pouze jednou z možností. GIBS se obrátil 21.11. na ministra financí s žádostí o možnost tento objekt využít pro potřeby ubytování svých příslušníků, nyní uvádí, že zde chce sídlo svého útvaru pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj.

Čtvrtek 18.12. Amnesty International se obrátilo na ministra vnitra s požadavkem prošetřit zákrok policistů po sobotní demonstraci. Zástupci iniciativy jednali s ministrem vnitra a zástupci policie (mj. vedoucí sobotního zásahu). Ministr Chovanec (ČSSD) si vyslechl připomínky iniciativy k zásahu a slíbil prošetření. Dohodli se také na tom, že vytvoří společný pracovní tým k posouzení právního prostředí České republiky v oblasti squattingu.  

Podle iniciativy kauza kolem Kliniky ukazuje, že squatting není kriminálním aktem, který by ohrožoval společnost, ale spíše politickým aktem, který v případě Kliniky poukazuje na liknavost a byrokracii státního aparátu. Kritici namítají, že současný systém umožňuje použít řadu jiných prostředků než prolamovat právo na soukromé vlastnictví. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.


Související články

Bývalá klinika zasquatována s projektem sociálního a kulturního centra

Bývalá klinika v Jeseniově 60/786 byla tuto sobotu (29.11. 2014) obsazena skupinou lidí, kteří opuštěnou a chátrající budovu po celý den vyklízeli od nahromaděných odpadků. Vše nechali odvést objednaným kontejnerem. Večer budovu zajistili a uchýlili se do dvou místností. iniciativu KLIniKA iniciovalo několik desítek lidí především z akademické a neziskové oblasti.pokračování
reklama