Mapování nejvíce znečištěných míst na Praze 3. Situace je kritická, pojďme to změnit

Mapování nejvíce znečištěných míst na Praze 3. Situace je kritická, pojďme to změnit

Během dubna jsme se pomocí dotazníků snažili zmapovat nejkritičtější místa spojená s různými druhy znečištění na Praze 3. Na základě odpovědí jsme vyhotovili mapu, která tuto problematiku konkretizuje. Výsledky jsou pro Prahu 3, která se nachází v těsném sousedství historického centra hlavního města, alarmující. Nejtíživějším tématem jsou jednoznačně psí exkrementy, dále výskyt narkomanů, nedodržování pořádku ze strany spoluobčanů a graffiti na domech. Přitom radnice Prahy 3 vydává ročně na úklid 33,5 milionů korun. I jí jsme se proto ptali, jaká jsou možná řešení a kam se s těmito problémy mohou občané obrátit.

Co Prahu 3 nejvíce pálí
Převážná většina ze 149 respondentů, která na Praze 3 v současné době žije a pracuje se domnívá, že okolí míst, kde bydlí a která navštěvuje, se za posledních 5 let vůbec nezměnila k lepšímu. Jediné pozitivum vidí ve snaze rekonstruovat a revitalizovat náměstí a jednotlivé domy. Velmi závažným problémem jsou, dle stupnice a počtu hlasů, již v úvodu zmiňované psí exkrementy, vyskytující se po celém území Žižkova: „Psí výkaly. Všude, na trávníku, na chodníku, mezi auty. Chodím denně běhat a je to alarmující stav. Je to ostuda celého národa, nikde v evropských městech se toto nevidí.“ Radnice poukazuje na problematiku neukázněnosti samotných pejskařů „… kteří po svých psech jejich exkrementy neuklízí, což je nejen neetické, ale může být i velmi nepříjemné pro občany.“ Veškerý servis svozu odpadu pro MČ Praha 3 obstarávají každé pondělí, středu a pátek Pražské služby a.s. Firma CDV služby s.r.o. pak zajišťuje úklid venkovních ploch, vývoz odpadkových košů a doplňování sáčků na psí exkrementy. „V případě havarijního stavu nebo míst, kde je koncentrace psů zvýšená, se vývoz a doplňování řeší operativně. Informace o umístění košů a stojanů se sáčky na psí exkrementy je k dohledání na mapovém portálu MČ P3.“ 
 
  
Dolní Žižkov - doprava v Husitské a zákoutí v ulici Pod Vítkovem
 
Druhé místo obsadila problematika nezájmu o pořádek ze strany spoluobčanů. I radnice upozorňuje na to, že lidé vyhazují nepotřebné věci z domácností ke kontejnerům na tříděný odpad a směsný odpad do sběrných košů na psí exkrementy. Nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad je závažným nešvarem takřka po celém území Prahy 3. Radnice se k tomuto problému vyjadřuje takto: „Naší snahou a snahou svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. je mít sběrná místa na separovaný odpad stále čistá a bez přeplněných kontejnerů (…) Úklid probíhá pravidelně, od dubna letošního roku došlo k navýšení úklidu na 5x až 7x týdně dle typu lokality. Vyvážení tříděného odpadu a úklid stanovišť hradí MHMP.“
 

Problematická místa Prahy 3 podle 149 respondentů dotazníkové akce Kauzy 3. Kliknutím na praporek lze zobrazit konkrétní problém.

V neposlední řadě patří do skupiny velmi závažných problémů pohozené injekční stříkačky (park Vítkov, cyklostezka a přilehlé okolí), graffiti a počmárané fasády domů (Dolní Žižkov). Úklid cyklostezky zajišťuje TSK hl. m. Prahy, včetně vysypávání košů a úklidu okolo laviček. „Městská část zajišťuje úklid na svém pozemku při jižní straně cyklostezky, druhá strana je v majetku Českých drah a dále navazuje na park na vrchu Vítkov, který je ve správě MHMP. Otázka injekčních stříkaček od IUD (injekčních uživatelů drog): problémem jsou málo navštěvovaná zákoutí… jediným řešením jsou častější nepravidelné kontroly těchto míst příslušníky Městské policie a Policie ČR.“ 
 
Za závažný je považován nedostatečný úklid a údržba chodníků, který se dle radnice provádí pravidelně 3x až 6x týdně a pravidelné kontroly tohoto úklidu pak probíhají 5x týdně. To však neřeší jejich špatný, místy až havarijní stav. Mírně závažnější skupinu problémů dále představuje znečištěné ovzduší, nedostatek odpadkových košů a kontejnerů, údržba veřejné zeleně, bezdomovci, hluk a chátrající stavby.
 
 
Posprejovaná fasáda domu u cyklostezky a pasáže kolem samoobsluhy Bezovka
 
Konkrétní místa: oblasti s vyšší koncentrací dopravy jsou na tom nejhůře
Nejdotčenější oblastí, se kterou souvisejí všechny výše zmiňované problémy je zřejmě celý Dolní Žižkov, dále okolí Ohrady a okolí Flory - jsou to zároveň místa nejvíce zasažená automobilovou dopravou. „Mnoho aut - někdy cítíte, že vzduch opravdu zapáchá a špatně se Vám dýchá.“, napsal jeden z respondentů.
 
Obyvatelé Prahy 3 si ve velkém stěžovali na narkomany, kteří se v noci potulují po ulicích a vybírají popelnice, a také na odpadky v ulicích a parcích (park Vítkov a celý Dolní Žižkov): „… park Vítkov a okolí, kde mi přijde, že je problém s odpadky, často nalezené i injekční stříkačky od feťáků, pohybující se divná individua jak po ulicích, tak po parku, do budoucna přemyslíme o stěhování (…), protože tam, kde bydlím - poblíž parku Vítkov, se necítím vůbec bezpečně.“ 
 
V hojné míře občany také trápí znečištěná dětská hřiště v parku Parukářka, lidské exkrementy po celém území městské části (dokonce i přímo v domech), nedostatek zeleně v ulicích, nedostatek sáčků pro majitele psů, černé skládky v okolí Nákladového nádraží Žižkov, rušení nočního klidu zejména na Tachovském náměstí a v okolí zastávky Lipanská a domy topící na pevná paliva v okolí Husinecké ulice. Za obrovský problém ve srovnání s okolními městskými částmi je považováno velké množství heren a non-stopů v okolí ulic Husitská-Koněvova, nedostatek veřejných WC, malá aktivita městské policie, nedostatečná občanská vybavenost Dolního Žižkova a málo investic ze strany radnice do nejkritičtějších míst, která vrhají na Prahu 3 negativní stín.
 
 
Hovínko a kontejnery na tříděný odpad ve Štítného ulici
 
Radnice chystá mapovou aplikaci
Z velké části mají současný stav Prahy 3 na vině majetkoprávní vztahy MČ Praha 3 a MHMP. Velkou nevýhodou je, že MČ Praha 3 má svěřeno do péče pouze cca 5% chodníků na svém území. „Starostové městských částí, a s nimi tedy i starostka městské části Praha 3, Vladislava Hujová, právě z výše uvedených důvodů žádají MHMP o to, aby jim byly svěřeny do užívání chodníky, které patří magistrátu.“
 
Nová koalice nyní připravuje webovou a mobilní aplikaci s názvem Čistá Trojka, pomocí níž budou moci občané na interaktivní mapě Prahy 3 označit místo konkrétního problému a poslat zprávu týkající se oznámení o nefunkčním městském osvětlení, nepořádku či poškození městského mobiliáře. Veškeré texty budou veřejně viditelné.
 
Odpovědnost je v rukách každého
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli s průzkumem. Vzniklá mapa dobře ilustruje kritická místa a může být vodítkem pro všechny, kteří jsou zodpovědni za úklid. Radnice a úklidové firmy však nemohou být všude. Nepořádek nevzniká většinou sám od sebe, ale mívá konkrétní původce. Neodhazovat odpadky na chodník a sbírat psí exkrementy po svém psovi je minimum, které může dělat každý z nás. 
 
Na koho se mohou občané Prahy 3 obrátit
Problémy týkající se nepořádku a psích exkrementů:  Odbor technické správy majetku a investic, vedoucí odboru Ing. Martin Kadlec (222 116 385, e-mail: otsmi@praha3.cz)
Výskyt narkomanů, bezdomovců, sprejerů, neukázněných držitelů psů a dalších problémových jevů: Městská policie Praha 3: Obvodní ředitelství MP

Lupáčova 14, Praha 3 – Žižkov, tel.: 222 025 128; 222 025 129, e-mail: operacni.p3@mppraha.cz
   

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

 

 

reklama