Diskuse

NÁZOR: Vraťte nám Křížek

Vložit nový příspěvek

nejde o restauraci, ale občerstvení

26.5.2015 15:23 vložil Ondřej Rut

Dobrý den, čtenáře odkazuji na článek s vizualizacemi plánovaného zařízení: http://rut.blog.respekt.ihned.cz/c1-62706550-nove-obcerstveni-a-verejne-wc-pro-parukarku

Nejde o stavbu restaurace, neuvažuje se o stavbě kuchyně. Architekt se pokusil navázat na podobu stávajícího občerstvení a dát mu důstojnější fazónu. Jde o dřevostavbu, svou konstrukcí podobnou tomu příkladu z fotografie z parku Rajská zahrada. Tato stavba byla náklady na výstavbu podobná této. Vezměme v potaz, že zahrnuje veřejné WC, včetně bezbariérových. Co se týče záboru zelené plochy, je projekt šetrný v tom, že se umisťuje na dnes již zpevněné ploše "terasy", svým čelem se obrací do parku a uvolňuje pro novou zeleň prostor, kde dnes stojí hospůdka a WC.

Domnívám se, že je správné nenechat nové občerstvení postavit soukromého podnikatele. MČ může mít do budoucna zisk z pronájmu zařízení a zachová si vlastnická práva k budově i pozemku pod ní a může tak podobu a ráz Parukářky i občerstvení do budoucna lépe chránit.

Současnou podobu občerstvení pokládám také za dlouhodobě neudržitelnou. Do doby výstavby nového objektu je ale myslím současné občerstvení rozhodně lepší než nic. Stánek s pivem, kavárna nebo občerstvení k Parukářce už tak nějak patří a v městských parcích to není nic neobvyklého.

S pozdravem,

Ondřej Rut


Reagovat  Reagovat s citací


Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

26.5.2015 21:43 vložil Tereza Jovbaková

Dobrý den, děkuji za reakci. Jednoznačně souhlasím s tím, aby nestavěl restauraci soukromý podnikatel. to je bezpochyby. Jen se zamýšlím nad nějakou trošku i jinou úpravou prostoru, nežli pouze restaurací, která má mít větší kapacitu, nežli ta dosavadní. Skutečně mám z toho obavy, i vzhledem k tomu, že jsem nedostala jednoznačné vyjádření k zavírací době apod...navrhované prvky venkovní posilovny, či plácek pro fotbal jsou podle mého dobrá věc, kterou by určitě ocenili i okolní základní školy, které chodí s dětmi během tělocviku na kopec.... Nemusí tam být přeci znovu jen restaurace k zhulákání se.....a následnému hulákání v průběhu celé noci..... Pokud by se např. mělo jednat o kavárnu se zavírací dobou ve 22 hodin, neměla bych námitky naprosto žádné....ale to mi bohužel nikdo z radnice nebyl dosud schopen zaručit. Přitom by podmínka zavírací doby ve 22 hodin mohla být bez problému dána do nájemní smlouvy s provozovatelem, včetně např. ustanovení, že pokud bude pravidelně docházet ke stížnostem na rušení nočního klidu (dá se ověřit u Městské policie), je možno smlouvu provozovateli vypovědět... apod. Bohužel v tomto duchu s námi, obyvateli okolních domů, nikdo z radnice nekomunikuje, a tak se obáváme, že se může stávající situace ještě zhoršit......


Reagovat  Reagovat s citací


Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

31.5.2015 21:53 vložil Tereza Jovbaková

Dobrý den, ještě k tomu, že stánek k pivem nebo restaurace ke Křížku nějak patří, to je otázka, doba, po kterou tam je, je v rámci historie celého místa velmi krátká, a nikdy neproběhla veřejná diskuse k podobě tohoto prostoru. P. Gregůrek zřídil restauraci jako černou stavbu a nikoho se na nic neptal. Tudíž otázka je, zda budeme do budoucna kromě celkem prospěšného "guerilla gardening" respektovat a uznávat i "guerilla urbaning"...a pokládat jeho důsledky za směrodatné pro celý budoucí vývoj nějaké lokality...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

1.6.2015 17:19 vložil Ondřej Rut

Dobrý den, paní Jovbaková, veřejnou debatu o podobě občerstvení jsem přímo na Parukářce organizoval jako místostarosta dvakrát, jednou před zadáním studie, podruhé při jejím představení. Vždy jsme na debatu zvali v Radničních novinách a věšeli jsme také letáčky na dveře okolních domů. Mrzí mě, že se k Vám informace nedostala.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

2.6.2015 20:54 vložil Tereza Jovbaková

Dobrý den, vím o tom, bohužel jsem se nemohla zúčastnit, děti byly nemocné. Nicméně stále to byla jen diskuse o podobě nové restaurace, nikoli o tom, že tam může vzniknout něco jiného, nežli restaurace. Každopádně Vaši otevřenosti a ochotě k diskusi si vážím. TJ.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

3.6.2015 09:03 vložil Ondřej Rut

Nikoli, ta první debata ještě před zahájením prací na studii byla úplně otevřená a jejím cílem bylo formulovat zadání pro architekta. Ten nakonec opravdu nenakreslil restauraci, opravdu v tom objektu není kuchyň. I když to tak podle rozměrů objektu možná vypadá, že by se tam restaurace vešla. Architekti a projektanti při své činnosti musí respektovat platné normy a pravidla pro výstavbu, jinak by objekt nedostal od stavebního úřadu stavební povolení. Pokud tedy chcete prodávat drobné občerstvení, musíte mít podle hygienických norem samostatnou místnost na přípravu jídla. Zaměstnanci zase podle norem musí mít vlastní místnost na převlečení a vlastní WC. Pokud stavíte veřejné toalety (což nikdo z účastníků debaty a ankety nerozporoval, naopak to všichni požadovali), musíte mít kromě pánů a dam také bezbariérové toalety pro handicapované. Tím vším objekt naroste do větších rozměrů, i když to pořád není restaurace. Vnitřní prostor určený pro sezení hostů zabírá pouze asi čtvrtinu plochy objektu. V průběhu zpracování se uvažovalo o třech variantách, které taky byly na podzim představeny veřejnosti a byly vystaveny přímo na místě. Nakonec byla vybrána tato varianta, která je prostorově nejméně náročná. Projektovou dokumentaci mohu poskytnout.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

3.6.2015 17:12 vložil Tereza Jovbaková

Děkuji ještě jednou za odpověď. Dívala jsem se na výsledky této debaty, pochopila jsem, že se zúčastnilo 50 osob, vesměs ale návštěvníků stávající restaurace? Pokud se má jednat o občerstvení, v tom případě mě mate ten počet míst k sezení uvnitř - 75 - to je na občerstvení docela dost? A sezení venku pro 110 lidí je také dost. Skutečně mám obavu, aby zde nevznikly druhé Riegrovy sady včetně velkoplošné obrazovky a podobně. Koncepce toho prostoru z mého pohledu by měla být více zaměřena i na jiné způsoby relaxace, než konzumaci alkoholu....Vyjádření k otevírací době jsem nedostala vůbec od nikoho, což je například klíčová záležitost. To je můj názor, v současné době sbírám vyjádření od dalších lidí do ankety - oslovuji samozřejmě lidi, co zde v okolí bydlí, neboť to jsou ti, jejichž život podoba tohoto prostoru ovlivňuje nejvíce.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

6.6.2015 09:11 vložil Tereza Jovbaková

Ještě malé doplnění: z mého pohledu je zapotřebí při koncipování tohoto místa také zohlednit, že se tu pohybuje velmi velké množství dětí a dospívajících. Současný stav ˇ- konzumace alkoholu, koncertní a jiné akce opět spojené se zvýšenou konzumací alkoholu - zcela nezohledňuje jakoukoliv prevenci rizikového chování (především závislostní chování). I z toho důvodu se domnívám, že by se radnice měla velmi výrazně zamyslet nad tím, jak tento prostor koncipovat. V bezprostředním okolí jsou 2 základní školy, na kopci je několik dětských hřišť....Je podle mého názoru škoda toto místo zatlouct restaurací...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

2.6.2015 00:20 vložil Radek

Divná doba, kdy nikomu nestačí k občerstvení kiosek s občerstvením a pár stoly venku, a musí se pro ně budovat luxusní dřevostavba v podobě restaurace. Kolik lidí to využije? A kolik lidí bude korzovat na Parukářku , když bude třeba deštivý týden?


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama