Diskuse

NÁZOR: Vraťte nám Křížek

Vložit nový příspěvek

Re: Re: Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

2.6.2015 20:54 vložil Tereza Jovbaková

Dobrý den, vím o tom, bohužel jsem se nemohla zúčastnit, děti byly nemocné. Nicméně stále to byla jen diskuse o podobě nové restaurace, nikoli o tom, že tam může vzniknout něco jiného, nežli restaurace. Každopádně Vaši otevřenosti a ochotě k diskusi si vážím. TJ.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

3.6.2015 09:03 vložil Ondřej Rut

Nikoli, ta první debata ještě před zahájením prací na studii byla úplně otevřená a jejím cílem bylo formulovat zadání pro architekta. Ten nakonec opravdu nenakreslil restauraci, opravdu v tom objektu není kuchyň. I když to tak podle rozměrů objektu možná vypadá, že by se tam restaurace vešla. Architekti a projektanti při své činnosti musí respektovat platné normy a pravidla pro výstavbu, jinak by objekt nedostal od stavebního úřadu stavební povolení. Pokud tedy chcete prodávat drobné občerstvení, musíte mít podle hygienických norem samostatnou místnost na přípravu jídla. Zaměstnanci zase podle norem musí mít vlastní místnost na převlečení a vlastní WC. Pokud stavíte veřejné toalety (což nikdo z účastníků debaty a ankety nerozporoval, naopak to všichni požadovali), musíte mít kromě pánů a dam také bezbariérové toalety pro handicapované. Tím vším objekt naroste do větších rozměrů, i když to pořád není restaurace. Vnitřní prostor určený pro sezení hostů zabírá pouze asi čtvrtinu plochy objektu. V průběhu zpracování se uvažovalo o třech variantách, které taky byly na podzim představeny veřejnosti a byly vystaveny přímo na místě. Nakonec byla vybrána tato varianta, která je prostorově nejméně náročná. Projektovou dokumentaci mohu poskytnout.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

3.6.2015 17:12 vložil Tereza Jovbaková

Děkuji ještě jednou za odpověď. Dívala jsem se na výsledky této debaty, pochopila jsem, že se zúčastnilo 50 osob, vesměs ale návštěvníků stávající restaurace? Pokud se má jednat o občerstvení, v tom případě mě mate ten počet míst k sezení uvnitř - 75 - to je na občerstvení docela dost? A sezení venku pro 110 lidí je také dost. Skutečně mám obavu, aby zde nevznikly druhé Riegrovy sady včetně velkoplošné obrazovky a podobně. Koncepce toho prostoru z mého pohledu by měla být více zaměřena i na jiné způsoby relaxace, než konzumaci alkoholu....Vyjádření k otevírací době jsem nedostala vůbec od nikoho, což je například klíčová záležitost. To je můj názor, v současné době sbírám vyjádření od dalších lidí do ankety - oslovuji samozřejmě lidi, co zde v okolí bydlí, neboť to jsou ti, jejichž život podoba tohoto prostoru ovlivňuje nejvíce.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: nejde o restauraci, ale občerstvení

6.6.2015 09:11 vložil Tereza Jovbaková

Ještě malé doplnění: z mého pohledu je zapotřebí při koncipování tohoto místa také zohlednit, že se tu pohybuje velmi velké množství dětí a dospívajících. Současný stav ˇ- konzumace alkoholu, koncertní a jiné akce opět spojené se zvýšenou konzumací alkoholu - zcela nezohledňuje jakoukoliv prevenci rizikového chování (především závislostní chování). I z toho důvodu se domnívám, že by se radnice měla velmi výrazně zamyslet nad tím, jak tento prostor koncipovat. V bezprostředním okolí jsou 2 základní školy, na kopci je několik dětských hřišť....Je podle mého názoru škoda toto místo zatlouct restaurací...


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama