Nerajská zahrada

Nerajská zahrada

MČ Praha 3 se chystá zničit ve jménu výstavby podzemních garáží zeleň či parky například na Škroupově náměstí, na náměstí J. z Poděbrad, v Mahlerových sadech a v protikladu k tomu investuje 26 milionů do rekultivace svahu U Rajské zahrady na park. Proč se neuvažovalo o vybudování garáží například zde ještě před vybudováním zahrady?

transparent s termínem stavby
Rekonstrukce svahu v ulici U Rajské zahrady začala dne 12.9.2006 vyhlášením výběrového řízení na Veřejnou zakázku „Rajská zahrada – rekonstrukce“. Pokračovala výběrem vítěze, kterým se stala firma RESA-sanace a rekonstrukce, s.r.o. až z daleké Ostravy. RESA zvítězila nejnižší cenou 25,6 milionů korun. Nejdražší byla nabídka poslední z pěti uchazečů Integry Liberec s cenou 30 milionů. Jako Projektant stavby bylo zvoleno Plicka studio.
 
V lednu 2007 pak začala díky mírné zimě stavba a ta měla být dokončena v září 2007. To se však nestalo. Stavební firma objevila problémy s poruchami svahu v části přiléhající k areálu VŠE a to si vyžádalo úpravy projektu. 16.5.vzala Rada městské části na vědomí seznam dodatečných stavebních prací jako je výstavba opěrných palisád, změna povrchu komunikací apod. Zda byla navýšena i cena stavby a o kolik se bohužel nedá zjistit. Je otázkou pro zastupitele zda zde nebyla zvolena oblíbená metoda firem vyhrát zakázku s nejnižší cenou a pak v průběhu stavby dosáhnout její zvýšení na úroveň vyšší než ostatní nabídky.
 
 
 
Nicméně práce na úpravách zahrady se díky nejasnostem s rozpočtem stavby zastavily až do října. Zmizel dokonce i transparent hrdě hlásající ukončení stavby a otevření zahrady v září 2007. V říjnu se transparent i dělníci objevili znovu. Na transparentu byl uvedený stejný datum ukončení, ale žádný stroj času dodržení termínu nepomohl.
Nyní je většina zemních úprav provedena a podle ujištění stavebního dozoru investora bude první etapa zakončena do konce listopadu. Na jaře proběhne etapa druhá, tedy dokončení terénních úprav a výstavby servisního objektu se skladem nářadí a s malým občerstvením. Pro nás veřejnost se má park otevřít před létem 2008 a občerstvení po prázdninách. Podle slov odborníků je vlastně zdržení pozitivní, protože zasazená zeleň bude mít lepší podmínky pro zakořenění a adaptaci na nové prostředí. Tedy všechno špatné, pro něco dobré, ale muselo to tak dopadnout?
 
Fotografie byly pořízeny mezi 28.10. až 7.11.2007
 
 
Toto je architektonický návrh budoucí Rajské zahrady.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Související články

Smutné náměstí

Centrální náměstí Jiřího z Poděbrad má smůlu. Jeho připravovaná rekonstrukce se již dvakrát odsunula.pokračování
reklama