Diskuse

Reakce na příspěvek

Prodej byl absolútně standardní a legitímní

13.3.2015 19:30 vložil ARCHIKOD

Prodej pozemku pražských služeb byl absolútně standardní a legitímní

V reakcii na článek p. M.Vronského – www.kauza3.cz , z 13.01.2015
si dovoluji uvést:

• Ad podezřelý prodej:
- V r. 2014 vlastník vypsal standardní veřejnou soutěž, která byla řádně zveřejněna v médiích. Do této se přihlásila "česká" společnost, ve které vlastním i já část obchodních podílů.
- Neznáme důvody rozhodování vlastníka, ale předpokládám, že naše nabídka obsahovala nejvyšší kupní cenu.
- Pozemek byl ale ve velice zanedbaném stavu a představoval "bezpečnostní" riziko pro svoje okolí.
- Celý proces koupě pozemku proběhl naprosto standardním způsobem, v souladě s platnou legislativou ale taktéž etickými zásadami moderní demokratické společnosti.

• Ad slovenský, slovenská:
- Coby zastánce otevřené, liberální občanské společnosti celkem nerozumím pojmům "slovenská,česká,německá ....." společnost anebo "slovenský, český...." komunální politik. Tyto formulace nepoužívám a myslím si, že v moderní společnosti je vhodnější než slovák, čech a národ používat slová jako člověk a lidi.
- Já sám osobně jsem se narodil v Československu a při posledním sčítání "lidu" jsem uvedl národnost "československou" (ale úřady mi jí neuznali – a vlastně nevím, kam mě zařadili:))

• Ad komunální politik:
- V listopadu 1989 jsem se zapojil do revolučních událostí se snahou o změnu předcházejícího "zřízení" na systém demokratický.
- Následně mě VPN ("sestra" OF) nominovala na kandidátku do městského zastupitelství v Bratislaveě a jelikož mně občané v prvních svobodných volbách zvolili, působil jsem tam jedno funkční období po sametové reluci. Bylo to před více než 20 lety.
- Předpokládám, že být komunálním politikem není zločinem - ale od té doby jsem nekandidoval do žádné politické funkce a ani nejsem členem žádné strany.

• Ad spojení s vícero společnostmi:
- Se svými kolegy architekty jsme jako jedni z prvních začali sami také realizovat své projekty - např. jsme realizovali první golfové hřiště na Slovensku.
- Podobně fungovalo i za I.ČSR vícero architektů i v Praze a naší konkrétní inspirací byla také podobná angažovanost architekta R.Rogerse.
- Projekty postupně přibývali a jelikož spolufinancující banky vyžadují, resp. preferují na každý projekt samostatnou společnost, zakládáme tyto dle jejich požadavků.

• Ad „kauzy“ „mých“ společností:
- Neeviduji žádnou "kauzu" anebo nevyřešený problém týkající se odpadních vod v rámci kteréhokoli z našich projektů.
- V Zámocké společnosti jsem krátce působil jako manažer v roce 1998 a pokud v ní nastali nějaké "problémy", tak to bylo minimálně 7-10 let po mém odchodu.

• Ad naše projekty na Žižkově:
- Společně s kolegy připravujeme projekty, které si lze podrobně a transparetně prohlédnout na www.archikod.com.
- Projektoval jsem stavby na vícero kontinentech, ale nikde na světě jsem si nevšiml, že by realizace nových projektů byla trestná, anebo v principu zásadně zneuznávaná!
- Celý Žižkov vznikl usilovnou aktivitou soukromých podnikatelů, stavitelů, architektů, anebo pokud chceme – s prominutím - DEVELOPERŮ. A ano, Žižkov už historicky vznikal přestavbami, asanacemi, nadstavbami a dostavbami např. i proluk.......
- Naší poctivou snahou je pokračovat v této historické tradici budování Žižkova a to v plné pokoře a úctě k historické kontinuitě jeho rozvoje!
- Všechny naše projekty připravujeme a realizujeme striktně v souladu s platnou legislativou a zejména s platnými územními plány, regulativy a podobně.
- Samozřejmě - jak se mluví - dva architekti = osm názorů, né všem musí naše návrhy a projekty konvenovat. Je ale nutné si uvědomit, že podstatná část koncepčních, negociačních a následně schvalovacích procesů a rozhodnutí se odehrá a závazně uzavře ve stadiu přípravy a schvalování územních plánů. Tyto jsou pro nás závazné a my to musíme (někdy i dobrovolně :) respektovat.

• Ad „důvody“ manipulatívní „žurnalistiky“:
- Plně chápu důvody občanské angažovanosti v kontextu skutečné ochrany historické atmosfery Žižkova.
- Na druhé straně, v pozadí podobných článků však může být angažovanost zainteresovaných protagonistů. Tito někdy s cílem získat nemalé finanční částky - které my odmítáme vyplácet – začnou pak iniciovat články tohoto typu - vytvářející tak "kauzy" z ničeho!

Ing.arch. Peter Vavricaantispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama