Podmínky pro realizaci Viktoria Žižkov center

Podmínky pro realizaci Viktoria Žižkov center

Za účelem výstavby bytů a kanceláří vedle stadionu Viktorie Žižkov nepotřebuje investor pořizovat dokumentaci EIA (studie o vyhodnocení vlivů na životní prostředí). 27. února 2015 o tom rozhodlo ministerstvo životního prostředí. Zároveň však stanovilo několik podmínek, které jsou pro developera závazné.

Na územní ploše o 9 400 m2 může developerská společnost CTR group vystavět multifunkční projekt Viktoria Žižkov center při ulicích Sejfertova a Krásova, bude-li  splněno všech sedm podmínek. Jednou z podmínek je užití tzv. tichého asfaltu na úseku mezi výjezdem z objektu do Krásovy ulice a křižovatkou se Seifertovou ulicí. Budoucí výstavba by měla zahrnovat také supermarket, který v lokalitě zoufale chybí. Dále by měl investor během příprav dopracovat návrh opatření, jež zaručí minimální znečištění ovzduší v průběhu stavby. Kromě toho by se developerská společnost měla v maximální možné míře snažit zapojit stávající zeleň do sadových úprav.
 
 
 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 
 

Související články

Vedle stadionu Viktorky budou stát budovy A a B

V sousedství stadionu Viktorie Žižkov je velké nezastavěné území s celkovou plochou 9400 m2, které je v územním plánu vedeno jako stavební pozemek. Plánovaný projekt multifunkčního objektu Viktoria Žižkov center zahrnuje vznik dvou nových budov A a B a také jedné ulice mezi nimi. Objekt A bude sloužit především bydlení, v objektu B se bude nacházet restaurace, ...pokračování
reklama