Reportáž ČT o azbestu v domech v Lupáčově ulici

Reportáž ČT o azbestu v domech v Lupáčově ulici

ČT1 - Černé ovce, 10.1.2010 / Česká televize odvysílala reportáž o nebezpečné likvidaci azbestu v rekonstruovaných panelácích v Lupáčově, které jsou majetkem MČ Praha 3. Nájemníky podle všeho o manipulaci s azbestem ani o možných zdravotních rizicích nikdo neinformoval. Přinášíme přepis pořadu.

Reportáž můžete zhlédnout ZDE


Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka

Žít v paneláku může být podobné jako žít na nevybuchlé bombě. Záleží na tom, z čeho je postaveno bytové jádro. Pokud obsahuje azbest a někdo ho začne bourat za přítomnosti nájemníků, je to jako, kdyby odjistil nálož. Jenom ty následky přijdou později.

--------------------

František VONDERKA, nájemník
--------------------
Na tom přístupu mi vadí především to, že vlastně jsem nic nevěděl.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Již řadu měsíců probíhá v domech, které jsou v majetku městské části Praha 3, kompletní rekonstrukce bytových jader za přítomnosti nájemníků. Nájemníci byli o rekonstrukci informováni strohým dopisem. Nikdo jim neřekl, jak dlouho bude rekonstrukce trvat a navíc jim nikdo neoznámil, že se bude odstraňovat z jader také azbest, jehož vlákna jsou skutečně nebezpečná.

Zoja GUSCHLOVÁ, vedoucí zkušební laboratoře
--------------------
Vdechnutelné vláknité azbestové částice jsme schopni dostat hluboko do plic, kde sedí, kde sedí a postupem času můžou, nebo nemusí způsobovat velké zdravotní problémy, které můžou vyvrcholit až v karcinom plic.

Magdaléna ZIMOVÁ, Státní zdravotní ústav Praha
--------------------
Je to /nesrozumitelné/ kategorie, tam je problém to, že je to dlouhá expozice, jo, že tedy máte kolem těch 20 let, jo.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Nájemníci mohou tedy onemocnět za řadu let. Teď jsou ale přesvědčeni, že se azbest likviduje neodborně.
Jak ten azbest likvidovali?

Ludmila VYBÍRALOVÁ, nájemnice
--------------------
No, vytahali ten, ty, ty hranatý roury a dali to ven, no, pak to odnosili ve výtahu.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Měli nějaké ochranné oděvy, vy jste byla nějak ...

Ludmila VYBÍRALOVÁ, nájemnice
--------------------
Ne ...

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
... chráněná?

Ludmila VYBÍRALOVÁ, nájemnice
--------------------
... ne, ne, ne.

František VONDERKA, nájemník
--------------------
Tady byla i hygiena, byla naproti u sousedky, když, když to demontovali, a to právě přišli v podstatě v plném vybavení, ve výzbroji, která má být, měli bílé pláště, měli prostě respirátory, na tom bylo zase komický to, že v podstatě oni byli takhle oblečeni a sousedka tam stála s malým dítětem a ty neměly nic.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
A tak jsme zašli za majitelem domu pro vysvětlení.
Vy nemáte žádné informace o tom, že azbest se tam likviduje bez ochranných pomůcek, bez odizolování toho prostoru, že ...

Jan SOTONA, mluvčí, Městská část Praha 3
--------------------
My máme informace o tom, že azbest je tam likvidován, likviduje ho odborná firma, tato firma provádí měření, které dodává do stavebního deníku.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Totéž tvrdí na hygienické stanici, kde podmínky likvidace azbestu schvalovali.

Helga ŠIMŮNKOVÁ, oddělení práce, Hygienická stanice hlavního města Prahy
--------------------
Oni zaplentujou tím, tou PVC fólií zaplentujou vchod do další části bytu, nejdřív se prostě ta azbestocementová roura postříká enkapsulačním prostředkem, to je prostředek, kterej zamezuje uvolňování azbestových vláken, neřeže se to, nerozbourává se to, vyjme se to, dá se to do igelitovýho pytle a ten pytel se pronese bytem.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Tvrdí to i jednatel firmy, která má azbest odborně odstraňovat.

Tomáš KÚTIL, jednatel, Reconstruction-services, s. r. o.
--------------------
Mají na sobě kombinézu, která je k tomu určená a respirátor.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Znamená to, že by je nájemníci neměli přehlédnout.

Tomáš KÚTIL, jednatel, Reconstruction-services, s. r. o.
--------------------
Neměli, ale oni v podstatě po tom baráku v tý kombinéze nechoděj, protože se z ní svlíkají v okamžiku, kdy s tím dodělaj.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ale jak se má správně azbest likvidovat?

Zoja GUSCHLOVÁ, vedoucí zkušební laboratoře
--------------------
Musí to být hermeticky uzavřený prostor, techniku, kterou k tomu potřebují, jsou odsavače, speciální odsavače, které zajistí právě výměnu vzduchu v té části, v té pracovní části, v tom kontrolovaném pásmu.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Používáte odsávače?

Tomáš KÚTIL, jednatel, Reconstruction-services, s. r. o.
--------------------
Odsávače nepoužíváme, ani to nemáme nařízený hygienikem.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Dělá se potom nějaké měření?

Zoja GUSCHLOVÁ, vedoucí zkušební laboratoře
--------------------
Musí se provádět, při sanačních činnostech se vždy musí provádět měření před započetím prací, v průběhu prací a po ukončení prací tak, aby se to kontrolované pásmo mohlo odstranit.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
To měření těch vláken, jak často probíhá?

Tomáš KÚTIL, jednatel, Reconstruction-services, s. r. o.
--------------------
Teďko bylo, tento měsíc bylo měření dvakrát.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Správný průběh likvidace azbestu by měla kontrolovat hygienická stanice.

Helga ŠIMŮNKOVÁ, oddělení práce, Hygienická stanice hlavního města Prahy
--------------------
My jsme prakticky nevěděli, že ta první část už je hotová. Tam už z té Lupáčovy, já nevím, kde to začínalo, ty čísla, tak tam už řada těch, těch domů je hotová, takže my jsme se dostali vlastně k té poslední fázi.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
A když po našem natáčení přišla hygienická stanice na kontrolu, byli sice pracovníci v ochranných oděvech, ale do prostoru, který má být hermeticky uzavřený, se dostali také nájemníci s kamerou.

Jan SOTONA, mluvčí, Městská část Praha 3
--------------------
Nemáme žádnej podnět, který by tvrdil, že tento azbest je likvidován v rozporu s předpisy.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
To znamená, že si nájemníci vymýšlejí, že neříkají pravdu?

Jan SOTONA, mluvčí, Městská část Praha 3
--------------------
My netvrdíme, že si vymýšlejí, já opravdu nemohu komentovat informaci, kterou nemám. Pokud ji vznesou na městskou část, my samozřejmě všechno prověříme a prověříme, jestli tam nedošlo k pochybení této firmy, nicméně zatím nevím, o jaké výhrady jde, nebyly vzneseny, slyším je poprvé od vás.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Nájemníci si na radnici skutečně nestěžovali, ovšem jak si mohli stěžovat, když vůbec netušili, že v bytech mají azbest. A navíc, nevěděli, jak se takový azbest má správně likvidovat.

Zoja GUSCHLOVÁ, vedoucí zkušební laboratoře
--------------------
Nájemníci vždy musí být informováni majitelem, že v domě je azbest a vždy musí být informováni, jakým způsobem se bude likvidovat azbestový materiál v rámci jejich nemovitosti.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Co když to ten majitel objektu neudělá?

Zoja GUSCHLOVÁ, vedoucí zkušební laboratoře
--------------------
Tak porušil zákon.

Jan SOTONA, mluvčí, Městská část Praha 3
--------------------
Nájemníci byli informováni o této stavbě, byli informováni o jednotlivých částech, samozřejmě to stavební povolení je veřejné, ta informace je veřejná.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ale oni sami, jestli byli informováni vámi jako majiteli objektu?

Jan SOTONA, mluvčí, Městská část Praha 3
--------------------
Ta informace o tom, že se tam bude likvidovat azbest, je součástí stavební, stavební dokumentace, a ta je veřejná.

Maria KŘEPELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Rekonstrukce v Lupáčově ulici pomalu končí. Pokud chtějí mít nájemníci jistotu, že jejich byt je nezávadný, musejí si sami nechat přeměřit množství azbestových vláken, která tam zůstala. A pokud zjistí nadměrné hodnoty, opět sami na vlastní náklady si musejí nechat byt vyčistit. Azbestová vlákna jsou skutečně nebezpečná, a pokud u vás bude docházet k rekonstrukci jader, informujte se, jak se má azbest správně likvidovat. A pokud tento postup nebude dodržen, určitě si okamžitě stěžujte u majitele domu.

František VONDERKA, nájemník
--------------------
Já jsem žil hodně dlouho v Německu a kdyby se tohle stalo v Německu, tak si myslím, že ta firma už by si neškrtla.

Zdroj: ČT, Newton Media

V případě problémů s videem najde radu jak problém odstranit na stránkách ČT zde

reklama