Shrnutí textů ze schůze zastupitelstva k budoucnosti Nákladového nádraží 12.4.

Shrnutí textů ze schůze zastupitelstva k budoucnosti Nákladového nádraží 12.4.

Přinášíme stručný přehled toho, co bylo řečeno ze strany odborníků - architektů. Ze zastupitelů se k problému vyjadřovala většinou jen opozice SZ, ČSSD, KSČM. Mnohaletý předseda Výboru pro územní rozvoj pan Pecha (ODS) se uvolil k jediné poznámce. Zdůvodnil rozhodnutí svého výboru o prodloužení Olšanské a zbourání nádraží tím, že nechce další světelné křižovatky na Želivského, protože by zdržovaly průjezdnost této ulice. Prosazuje tak koncepci navrženou kdysi komunistickými plánovači a přivedení dalších 24 000 aut denně.

Zastupitelé odhlasovali většinou TOP 09 a ODS pouhých 5 minut pro každého odborníka a hodinu strávili dohadováním o programu schůze. Po referátech architektů následovaly dotazy od zastupitelů. S dotazy se přidali i dva občané ze zaplněného "hlediště". Celkem se schůze protáhla na tři a půl hodiny.

Jen jediná zastupitelka paní Chmelová (ŽNS) se ptala vedení a přímo paní starostky na koncepci rozvoje území. Kdo postaví školu, školku a zdravotní  zařízení?  Odpovědi se nedočkala. Údajně je v plánu pouze postavit školu pro 600 žáků, ale na financování by se měla většinou podílet MČ Praha 3. Zastupitel ing. Nigrin (ČSSD) litoval malého prostoru pro prezentace a je pro zachování budovy a její využití. Pan Popov (TOP 09) útočil na opozici, chyběly mu konkrétní protinávrhy.  Zastupitelka za KSČM chce zachovat železniční napojení, nechce přivádět další automobilovou dopravu a chce o projektu vyhlásit referendum. Pan Rut (SZ) uvedl, že budova nádraží překáží především developerovi, protože zabírá plochu, na které by mohl vystavět až dvanáctipatrové budovy s kancelářemi.

uzemn iplan

arch. Sedlák - hlavní zpracovatel koncepce od roku 2006

Shrnul hlavní hodnoty území: poloha u centra, velikost  - 35 h, budova nádraží.
Zpracovával studii zástavby plochy nádraží od roku 2005. Plnil zadání Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 3.

První studie z r. 2006 počítala se zachováním budovy a zavádí půdorysný kříž se zelení za budovou. Druhá studie také, ale pak se změnilo zadání ze strany Výboru pro územní rozvoj a bylo požadováno prodloužení Olšanské a zbourání budovy. Tomu odpovídá jeho třetí studie z roku 2009. Hmotově však pro novou výstavbu zachovává půdorys budovy nádraží i když by tato budova byla demolována.
P3 zaslala požadavky zahrnuté do plánu z roku 2009 jako požadavek na změnu Územního plánu Prahy a příslušný odbor tuto změnu akceptoval. Nyní je změna územního plánu s prodloužením Olšanské nazvaným Jarovská spojka  prosazováno MČ Praha 3. 

arch. Vavřík - odborník na Žižkov
Vyslovil se pro zbourání budovy vzhledem k jejímu technickému stavu. Označil ji za NE - funkcionalistickou. Památkvá ochrana budovy by bránila v její rekonstrukci a smysluplném využití. Jarovská spojka je pozůstatkem koncepce ze sedmdesátých let. Není ve finančních možnostech žádného českého ani evropského developera přestavbu území finančně zvládnout. 

dr. Špaček
Ohradil se proti tomu, že by památková ochrana budovy bránila v její rekonstrukci a využití. Počítá, že památkáři budou muset přistoupit na kompromisy. Uvedl jako pozitivní příklad adaptace pivovaru v Holešovicích a budou v Karlíně.

ing. arch Mach  Útvar rozvoje města (územní plán)
Uvedl, že platí územní plán z roku 1999. Od r. 2005 jsou podávány žádosti o změny. Jako podklad byla přijata studie arch. Sedláka, ve které je zohledněn  a požadavek MČ Praha 3 na zbourání budovy nádraží. tvrdil, že nikdo nevznesl námitky proti bourání budovy nádraží. To je v příkrém rozporu s realitou (pozn. autora).

arch. Aulík  Fakulty architektury ČVUT
Je podle něj pozdě na diskusi, obě strany jsou zabarikádovány definitivně ve svých názorech. Není v silách developera budovu adekvátně a plnohodnotně nahradit. Promítl příklady z Česka a zahraničí. Promítl návrhy svých studentů na přestavbu budovy nádraží na univerzitní kampus, nemocnici, sídlo mezinárodní agentury Galileo.
Prodloužení Olšanské je podle něho nesmysl, Olšanská není žádný městský bulvár a prodloužení přivede další dopravu do města.

Beránek  zástupce vlastníka území  - ČD
ČD nechtějí území vlastnit a nechtějí se o areál starat a platit za jeho úklid. Pokud se prohlásí budova památkou, tak bude ležet léta ladem, bude drahá její údržba.

arch. Preininger  Ateliér DUK

Zpracovával po mnoho let studii dopravních zátěží v oblasti Prahy 3.
Řekl, že projekt Jarovské spojky je koncepce ze sedmdesátých let. Měla přivádět radiální dopravu z městského okruhu na křižovatku u Bulhara. Uvedl, že pro protažení této komunikace bylo počítáno s demolicemi částí Žižkova a Olšanských hřbitovů. Jarovská spojka přivede dopravu do Olšanského náměstí, ulic Želivského, Husitské, Vinohradské. Nyní projede Želivského 34 000 aut denně. Nárůst bude na 55 000 aut denně. Na Jižní spojce se počítá s 24 000 auty denně. Prostředí na Praze 3 se jednoznačně zhorší.

dr. Bečková Klub za starou Prahu
Rozhodnutím o památkové ochraně či neochraně se problém neukončí. I poté může dojít k zachování či demolici. Všichni by se měli snažit o nejlepší řešení.

pan Sekyra Majitel Sekyra group
Promítl vizualizace nové výstavby. Má předkupní právo na pozemky pod budovou ve střední a  jižní části areálu. Chce budovu zbourat. Promítl obrázky nepořádeku, který je nyní na území nádraží s tím,že takto to tam bude vypadt pokud bude budova památkou. 

ing. Pican zástupce developera Discovery group
Firma je již majitelem severní části pozemku. Bude stavět administrativní budovy, hotel a byty. Velká plocha je přislíbena pro volně přístupnou zeleň.

poche


 

 


Související články

Rozhovor se starostkou Prahy 3 Ing. Vladislavou Hujovou

Názory
S předstihem vám přinášíme rozhovor s paní starostkou, který byl připraven pro další číslo tištěné Kauzy3. Otázky byly položeny korespondenční formou v průběhu února.pokračování

Veřejná debata o Nákladovém nádraží Žižkov

Občanské sdružení Tady není developerovo si Vás dovoluje pozvat na veřejnou debatu o Nákladovém nádraží Žižkov, která se uskuteční v pondělí 28. března od 13:30 do 17:30 v kině Aero, Biskupcova 31, Praha 3. Debatu bude moderovat Jakub Železný.pokračování

Veřejná debata o Nákladovém nádraží Žižkov 28.3.

Občanské sdružení "Tady není developerovo" uspořádalo panelovou diskusi s architekty, historiky umění, starostkou MČ Praha 3, developery a zástupci Českých drah a Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Diskutovalo se i o širších souvislostech developerského projektu a o budoucím zatížení Prahy 3 dopravou, kterou přivede na Olšanské náměstí Jarovská spojka, ...pokračování

Žižkovské zastupitelstvo už dlouho nepamatuje tak bouřlivou a vášnivou rozpravu

Zajímavá zpráva z úterního (29.3.2011) zasedání zastupitelstva MČ Praha 3.pokračování

Mimořádná schůze zastupitelstva k budoucnosti Nákladového nádraží 12.4.

Schůzi si vyžádalo koaliční sdružení Žižkov [nejen] sobě a ČSSD. Vládnoucí TOP 09 a ODS pak přišly s protinávrhem usnesení a programu jednání. Zastupitelé promrhali hodinu drahocenného času dohadováním o programu schůze. V hotelu proběhla hodně zredukovaná verze besedy o budoucnosti developerských projektů na nádraží. Pozvaným architektům pak bylo umožněno ...pokračování
reklama