Škroupovo náměstí zachráněno

Škroupovo náměstí zachráněno

Rada MČ Praha 3 na svém srpnovém zasedání schválila odložení záměru výstavby podzemních garáží na Škroupově náměstí. Zohlednila tak protesty občanských sdružení a 1050 podpisů občanů pod peticí proti výstavbě.

Když Městská část Praha 3 oznámila v roce 2006 záměr stavby hromadných garáží na Škroupově náměstí, vyburcovalo to obyvatele okolních domů k založení hned dvou občanských sdružení - O.s. Žižkov 06 a O.s.Škroupovo náměstí, k vytvoření webových stránek www.skroupovonamesti.eu a k sepsání petice.

 Jaké k tomu měli odpůrci garáží důvody?
drahá stavba placená z rozpočtu MČ P3 by byla určena pro několik vyvolených 
• hlučné vrtání do skály při stavbě garáží by přineslo po 2 roky zásadní zhoršení života obyvatel náměstí a narušilo by statiku domů
• provoz garáží by přivedl do prostoru náměstí a přilehlých ulic hluk a
zvýšené znečištění životního prostředí.
• při stavbě a následném provozu garáží nemělo být možné parkovat na vnitřním
a vnějším okruhu náměstí. Rezidenti, pro které by bylo garážové parkování finančně nedostupné by byli  nuceni parkovat v přilehlých, již obsazených ulicích.
• radnice MČ P3 neplánovala žádnou kompenzaci rezidentů např. zvýhodněnou cenou parkování v garážích.

ukazka stavby garazi v jine lokalite

Teď se ukázalo, že nákladná a prostředí ničící stavba je zbytečná a MČ P3 od ní ustupuje.
Je čas bilancovat. Praha 3 zaplatila v roce 2007 za studii pro EIA 680 000,- Kč a ještě letos stihla zadat a zaplatit analýzu „Posouzení vlivu hromadných garáží na Škroupově náměstí a na náměstí Jiřího z Poděbrad na dopravní zatížení v okolí“. Studii vypracovala firma M.O.Z. Consult s.r.o.  za 181.356,- Kč. Rovněž projektant ve spolupráci s ing. Jarolímkem vypracoval na jaře nové varianty projektu garáží s nižší kapacitou (cena za projekty nám není známa). Ulice v okolí náměstí MČ P3 účelově překlasifikovala z III. třídy na II. třídu s  „měkčími“ limity pro škodliviny a hluk.

Jaký pocit mají po tom všem někteří z aktivistů, kteří pomohli zachránit náměstí?

Ada Šatochynová z O.s. Žižkov 06 je zatím opatrná optimistka:„Odložení se může jevit jako dočasná záležitost. Věříme ale, že pokud se podaří zvrátit rozhodnutí o překvalifikování přilehlých komunikací do původního stavu, bude obtížné se k projektu vrátit.“  Největší úlohu při změně záměru radnice sehrál podle Šatochinové odpor místních občanů a nová studie, kterou si nechala radnice zpracovat. Studie zhodnotila zavedení zón placeného stání a jasně se ukázalo, že pokud není poptávka po parkovacích místech ze strany rezidentů, je vyloučené aby se MČ finančně podílela na výstavbě garáží, nebo dotovala parkovací místa z obecního rozpočtu.

Tvůrce webových stránek David Petryca je podle svých slov vyrobil za účelem informovat občany o projektu garáží a poradit, jak se mohou bránit (adresy, vzory dopisů atd.) „Stránky zůstávají v provozu, pouze jsem změnil obsah na tiskovou zprávu s výsledkem projektu.“ Jeho důvod pro boj proti garážím byl velice jasný: „Kdyby skutečne došlo k realizaci garáží, bylo by to asi hrozné. Máme malé dítě a žít tady v tom hluku a prachu ze zbytečné stavby a následně v hluku z provozu by nebylo moc příjemné a zdravé. Přemýšlel bych o odstěhování.“

Na boji proti garážím se podílela i Strana zelených Praha3. Důvody odporu proti stavbě shrnul Ondřej Rut: „Hlavním důvodem pro odmítavý postoj SZ je finanční nákladnost výstavby podzemních garáží (asi 1 milion za 1 parkovací místo), což velmi zatěžuje veřejný rozpočet. V případě Škroupova náměstí by byla navíc doprava zavedena do klidné residenční oblasti. Byli jsme také přesvědčeni o tom, že parkovací zóny situaci zlepší a garáže prostě a jednoduše nebudou potřeba. To se nyní potvrzuje. Již v rámci vyjednávání o uvažované koalici s ODS těsně po volbách jsme si kladli požadavek nejdříve zavést zóny placeného stání, poté vyhodnotit jejich účinek a teprve poté diskutovat o možné stavbě garáží. Ale pouze ve vhodných lokalitách, tedy těsně u hlavních dopravních tahů, jako je Seifertova, Olšanská, Jana Želivského, případně Vinohradská. ODS tehdy na naše požadavky nebyla ochotna přistoupit. Překlasifikování komunikací na Škroupově náměstí z III. na II. třídu pak bylo jedním z posledních křečovitých pokusů stavbu legalizovat.“

A co pomohlo podle něj k odložení záměru nejvíc? „To je velmi těžké posoudit. Nejaktuálnějším argumentem je pochopitelně studie zatížení parkovacích kapacit v okolí, která mluví jasně proti. Svoji roli hrál také odmítavý postoj hygienika, který se předběžně a správně stavěl proti překračování platných hlukových limitů. Radnice věděla, že by s tím měla velké problémy v rámci územního řízení. Jsem však přesvědčen o tom, že významnou roli sehrála i aktivita místních občanských sdružení, kterým jsme poskytovali pomoc a rady. Více než tisíc podpisů proti výstavbě prostě radnice nemůže úplně ignorovat. Pro občany je to důkaz toho, že má cenu se sdružovat a aktivně prosazovat svoje zájmy, přes obecnou společenskou atmosféru zmaru, kterou často cítím. Pro nás jako SZ na Praze 3 je to zase důkaz toho, že i opoziční politika může mít své zcela konkrétní výsledky.
SZ bude nadále po radnici požadovat zpracování podobných studií zatížení parkovacích kapacit ve všech uvažovaných místech výstavby garáží ještě před započetím přípravných prací, aktuálně zejména v lokalitě ZŠ Jarov (v ulici Pod lipami) a v lokalitě Ondříčkovy a Bořivojovy ulice. V případě Škroupova náměstí budeme požadovat zpětné překlasifikování komunikací na III.třídu.“

A co další „šílené“ projekty?
Proti jiným nesmyslně navrhovaným podzemním garážím na zahradě školy na Jarově bojuje i Libuše Havlíčková z o.s. Za evropský Jarov www.jarov.eu. Ta sdělila, že rozhodnutí o Škroupově náměstí je povzbudilo. „U nás zatím asi odložení projektu nehrozí, de facto tady nebyla vyhlášena ještě ani EIA. Teď budeme žádat o grant u Nadace Via, dál sbíráme podpisy, budeme odpovídat na poslední dopis starostce. I o této stavbě by měla rozhodnout studie vytíženosti jako tomu bylo na Škroupově náměstí.“

Nakonec je třeba upozornit, že radnice sice ustoupila od jednoho projektu, ale  jedním dechem dodává, že nadále plánuje garáže na Komenského náměstí,  na náměstí Barikád a pod Mahlerovými sady.
Bydlíte tam? Rychle zakládejte občanská sdružení. Bude se vám to hodit.

 


 


Související články

Demonstrace proti necitlivé stavbě garáží

V pondělí 10.prosince od 14:00 můžete vyjádřit svoje námitky s plánem radnice MČ Praha3 na stavbu podzemních garáží na Škroupově náměstí. Na náměstí proběhne setkání, které je organizováno občanskými združeními obyvatel žijících na a v okolí náměstí a Stranou zelených. pokračování

Ondřej Rut, SZ: Žižkovská radnice chce zničit Škroupovo náměstí podzemními garážemi z kapes daňových poplatníků

Názory
Žižkovská radnice chystá pod vedením ODS po celé Praze 3 výstavbu podzemních garáží. Ty jsou ve většině případů plánovány na zcela nevhodných místech v klidné obytné zástavbě. Jedním z příkladů je Škroupovo náměstí.pokračování

Garáže v zahradě jarovské školy – další povedený nápad žižkovské radnice

O.s. Za evropský Jarov má nové webové stránky www.jarov.eu a uspořádalo s podporou místní organizace Strany zelených a sdružení ČSOP Koniklec protestní happening proti nesmyslnému záměru radnice P3 na stavbu garáží na části školní zahrady na Jarově. pokračování

Vysvědčení žižkovské radnici – skoro samé pětky

Nejenom školáci odjeli na prázdniny s vysvědčením. Také starostka Prahy 3 paní Kozumplíková (ODS) má od čtvrtka v aktovce vysvědčení. Dostala jej od občanů nespokojených s prací radnice a jsou na něm čtyři nedostatečné (5) a jedna dostatečná (4). Takže je otázka, zda si jej paní starostka dá za rámeček. Občanská sdružení z Prahy 3 předala ve čtvrtek 26.6. ...pokračování

Garáže jsou zbytečné, dokazují experti

Názory
Se svou argumentací proti stavbě hromadných garáží si někdy začínám připadat jako přeskakující deska. Jako hlavní argumenty uvádím vždy především přílišnou finanční nákladnost (výstavba jednoho místa přijde asi na milion korun), bezhlavost radnice v umisťování některých záměrů a ve světle pozitivních výsledků placeného parkování i zbytečnost těchto ...pokračování
reklama