Vedle stadionu Viktorky budou stát budovy A a B

Vedle stadionu Viktorky budou stát budovy A a B

V sousedství stadionu Viktorie Žižkov je velké nezastavěné území s celkovou plochou 9400 m2, které je v územním plánu vedeno jako stavební pozemek. Plánovaný projekt multifunkčního objektu Viktoria Žižkov center zahrnuje vznik dvou nových budov A a B a také jedné ulice mezi nimi. Objekt A bude sloužit především bydlení, v objektu B se bude nacházet restaurace, kanceláře a prodejny. Developerská společnost CTR group se prezentuje bohatými zkušenostmi z celé střední Evropy a na realizaci žižkovského projektu si najala studio Stopro architects. Celková investice se odhaduje na 850 milionů.

Setkání zahájila starostka Vladislava Hujová rekapitulací problému s pozemkem. MČ Praha 3 totiž ještě nedávno část tohoto pozemku vlastnila a tak otázka, proč lukrativní pozemek radnice prodávala byla na místě. Jako vlastník malé části pozemku by se radnice budoucího projektu mohla účastnit jen jako minoritní vlastník, což by jí nedávalo rozhodovací pravomoc. Celá situace je navíc vyústěním mnoha letitých machinací s pozemky stadionu Viktorky a jeho okolí. Rozhodnutí prodat tak bylo logickým vyústěním patové situace. 95 milionů dorazilo na účet MČ vloni a není to zrovna málo.
 
Úvodem je třeba zdůraznit, že smyslem setkání bylo pouze představit a informovat o budoucím projektu a nikoliv debatovat o tom, jak bude vypadat a čemu bude sloužit. Všechna důležitá rozhodnutí již totiž byla vydána a nyní se již jen čeká na stanovisko magistrátního odboru životního prostředí, který rozhodne, jestli se ve věci uskuteční tzv. zjišťovací řízení EIA, tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí. (Cílem tohoto řízení by bylo získat představu o výsledném vlivu stavby a stanovit podmínky realizace.)
Zástupce developera pan Horváth jasně několikrát zdůraznil, že výška, plocha a členění budov se již měnit nebudou. Developer tedy dnes již pouze připouští diskuzi o vzhledu fasády.
 
Budova A má tvar písmene U a budova B má tvar písmene L. Ulice vzniklá mezi nimi nebude průjezdná a bude možné z ní odbočit pouze vpravo.
 
Po úvodních proslovech přišla hned řada na dotazy návštěvníků. Otázku, jaký přínos bude mít projekt CTR group pro Prahu 3, však výkonný ředitel CTR Group Horváth zodpověděl velmi neurčitě. Přínos CTR group spočívá ve sponzoringu fotbalové Viktorky, dále přínosu DPH pro státní rozpočet a v neposlední řadě prý výstavbou nových bytů zvýší také místní kulturu. S konkrétní variantou podílet se investičně na infrastruktuře Prahy 3 však CTR group v tuto chvíli nepočítá. Starostka Hujová však přislíbila, že se s developerem na těchto konkrétních věcech ještě dohodnou.
 
Na dotaz ohledně budoucí dopravy v lokalitě přišla opět jednoduchá odpověď. Všechny limity splňujeme. Budoucí stavba počítá s vjezdem (a odjezdem) 5 nákladních aut denně, v podzemních garážích bude parkovat celkem 244 vozidel.
 
Předseda bytového družstva jednoho ze sousedících domů kontroval, že přilehlý parčík má pro místní obyvatele velký význam, protože již teď je celá zóna hustě obydlena, a proto by uvítali spíše zeleň než další zátěž. Jan Horváth z CTR group k tomu poznamenal, že oni pouze naplňují potřebu lidí bydlet v centru a že je právem vlastníka využít pozemek k tomu, k čemu je určen, tedy k výstavbě.
 
Návštěvníci měli možnost diskutovat ze zastupitelských lavic. Starostka Hujová také oznámila, že tato diskuze a prezentace je první v řadě plánovaných diskuzí nad novými projekty Prahy 3. Nemělo by se již stát, že diskuze bude jen prezentací bez možnosti ovlivnit rozhodovací proces. Další diskuze by měly přijít v předstihu. Účast přibližně 35 osob byla snad dobrým příslibem zájmu veřejnosti o aktuální proměny Prahy 3.
 
Zásadnější připomínku pronesl o chvíli později respektovaný architekt Vlado Milunić. Žižkov je podle něj členitý, členěný do nepravidelných bloků a vyniká právě svou živelností, což tento projekt prý nijak nereflektuje. “Ta vaše mrtvola” tam nezapadá a neodpovídá okolí. Reakce developera na vyostřený tón byla opět neurčitá: architektonické řešení bude vždy předmětem diskuzí.
 

Od paty domu budova B kaskádovitě narůstá

 
Dalším známějším návštěvníkem diskuze byl současný místostarosta hl.m. Prahy pro územní rozvoj Matěj Stropnický, který nejprve shrnul historii tohoto projektu. Původní varianta totiž převyšovala okolní zástavbu a nerespektovala svažitost terénu a kaskádovitost žižkovských střech. Rovněž je prý dobře, že převážující část objektu bude sloužit bydlení. Zásadní problém však má s představenou architekturou. Je to fádní, nudné a dělané na komerci. Na jednom z nejlepších nezastavěných území dnešního Žižkova má vyrůst nezajímavý dům, který prý ničím nevyniká. A proto hned nabídnul vypsání veřejné architektonické soutěže na nový projekt přes IPR. Za svůj proslov si pan Stropnický vysloužil jediný potlesk celého večera.
 
Vše ohledně budoucí zástavby celého bloku v sousedství stadionu Viktorky je již vesměs rozhodnuto. Developer splnil všechny zákonné podmínky a jedinou překážkou ještě může být řízení EIA, tedy studie o vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Jak bude budova vypadat a jak bude členěna již však veřejnost ani úřady neovlivní. Na území Prahy 3 tak zřejmě přibude velká budova, která nevzbudí pohoršení, ale ani se nestane součástí učebnic architektury. Prostě nuda.
 
Jan Horváth (CTR Group), David Lomecký (CTR Group) a tajemník MČ Praha 3 Petr Fišer
 
 
 
 
 
 
 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
 
 

 

reklama