Zeleň v Olšanské ulici

Zeleň v Olšanské ulici

Radnice Prahy 3 pojala nápad umístit na Olšanskou ulici pověstné mobilní kontejnery a vysadit do nich vzrostlou zeleň. Celý text přejímáme z webu praha3.cz v nezměněné podobě. Jaký je Váš názor na betonové květináče? Hlasujte v naší anketě, případně rovnou pište na mail: mobilnizelen@praha3.cz.

Ideálním řešením by zde bylo vysadit klasické stromořadí, tomu však brání skutečnost, že celá Olšanská je hustě protkána inženýrskými sítěmi. Jedinou možností jak dostat do Olšanské ulice stromy, je jejich výsadba do truhlíků. Umístění truhlíků by ale zde nemělo narazit na žádné technické problémy.  „Projekt instalace mobilní zeleně na Olšanské získal všechna souhlasná vyjádření dotčených orgánů – ať už se jedná o stanovisko magistrátu, technické správy komunikací, Národního památkového ústavu a dalších, a zejména všech správců sítí,“ vysvětluje vedoucí oddělení zeleně Jana Caldrová.
 
„Došlo by k optickému zúžení a zútulnění Olšanské ulice, která je navíc i dostatečně široká na to, aby zde truhlíky nebránily chodcům, průjezdu rodičů s kočárky, lidem na invalidním vozíku, ani případným zásahům hasičů a záchranářů,“ upřesňuje dále volbu lokality starostka Vladislava Hujová.
 
 
„Uvědomujeme si však, že umístění stromů do betonových květináčů je v souvislosti s negativní zkušeností z Prahy 5 sporné. Vyzývám proto veřejnost, aby se s radnicí podělila o svůj názor. Ten pak zohledníme při rozhodování o tom, jestli truhlíky se stromy skutečně na Olšanské ulici budou,“popisuje postup radnice zástupce starostky Ondřej Rut.
 
Kontejnery (88 ks) o rozměrech 250x120x110 cm by měly být umístěny na chodníku v bezpečné vzdálenosti od obrubníku silnice. Výsadba stromů je navržena tak, aby stromy nezakrývaly dopravní značení a signalizaci a aby též nedocházelo k zhoršení rozhledu řidičů na křižovatkách. Navíc dřeviny umístěné v blízkosti veřejného osvětlení budou podle projektu pravidelně ořezávány tak, aby nedocházelo k zastínění svítidel.
 
V případě umístění kontejnerů i výsadby stromů bude zachován průchozí profil chodníku (chodníky na Olšanské ulici jsou natolik široké, že průchodnost by dokonce minimálně dvojnásobně překračovala stanovenou normu 1,5 m). Bez problémů by měly projet i vozidla údržby. Nádoby jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke splavování zeminy na vozovku ani na chodník a při jejich konstrukci se myslelo i na to, aby se s nimi dalo v případě potřeby rychle a bezproblémově manipulovat, např. při haváriích.
 
Pro výběr akátu jako vhodného stromu do mobilních květníků hovoří to, že jde o rychle rostoucí dřevinu, silně odolnou, nenáročnou na půdu, která dobře snáší řez a výborně se přesazuje. Navíc je to strom odolný vůči prachu, který se dobře přizpůsobuje městskému prostředí. Dobře snáší sucho i zasolení půdy. Jeho pyly navíc nepatří mezi významné alergeny. 
 
 
Náklady - projekt Olšanská - Instalace mobilní zeleně
celkové náklady projektu: 8 754 396 Kč
dotace z EU: 7 441 236 Kč
dotace ze státního rozpočtu: 437 719 Kč
spolufinancování MČ ve výši 875 441 Kč, tj. ve výši 10% celkových nákladů
 
každoroční péče o zeleň v nádobách: 209 520 Kč
 
Výzva: Názory na umístění kontejnerů se zelení na Olšanské ulici zasílejte prosím na e-mailovou adresu: mobilnizelen@praha3.cz.
 
-mot-
Foto: Ing. Zdenek Sendler, Ateliér zahradní a krajinářské architektury
 
reklama