Robert Hurda si chce přivlastnit Kauzu 3

Robert Hurda si chce přivlastnit Kauzu 3

Je konec září, 14 dní před komunálními volbami a toto není apríl. Dne 5.8.2010 bylo založeno občanské sdružení Redemption (z angl. spása, vykoupení, náprava...) Sídlem občanského sdružení je Čajkovského ulice 5/1416, jméno zakladatele sdružení však nikde nenajdete. Vlastně se nic neděje, někdo si založil občanské sdružení, v ČR jich existují desetitisíce.

 13.8.2010 se na Ministerstvu kultury odehrála zajímavá věc, Redemption, o.s. se zaregistrovalo jako vydavatel periodické tiskoviny s názvem  Občanský zpravodaj Prahy 3 / Kauza 3. Viz zde.

To ale nebylo jediné, co se 13.8.2010 odehrálo. Na Úřadu průmyslového vlastnictví si opět občanské sdružení Redemption podává žádost o registraci známého loga Kauzy 3.
 
 
 
Pátrali jsme tedy dál, kdo za OS Redemption stojí, a zjistili, že v domě Čajkovského 5/1416 je jedním z vlastníků bytových jednotek pan Robert Hurda (roč. 1983).
 
 
 
To ještě nic neznamená, může to být jen shoda jmen s kontroverzním místostarostou Prahy 3. Krátké hladání v obchodním rejstříku ale vyvrací možnou shodu jmen. Roberta Hurdu a Pavla Hurdu (roč. 1946, předseda ODS Prahy 3 a současný radní) spojují vedle společného jména ještě 4 obchodní společnosti.
 
Celé se to uzavírá 23.9.2010, kdy byla zaregistrována doména www.redemption.cz. Vlastníkem domény je Robert Hurda.
 
Zatím můžeme pouze spekulovat, co mají pánové Hurdové za lubem. K čemu je jim dobrá registrace názvu a loga tiskoviny, která opakovaně upozorňovala na nepravosti a střet zájmů jednoho z nich? Napadne-li někoho z vás pozitivní způsob využití, napište nám. Nás zatím napadají jen samé intrikářské teorie, že například pan Hurda vydá před volbami svou vlastní Kauzu 3.
 
Celá tato událost, která jistě bude mít další vývoj, ukazuje, že pan Hurda nemá problém použít cizí název a logo a přivlastnit si je. Toto jednání považujeme za nepoctivé, do jisté míry trapné a nehodné vrcholného komunálního politika. Nejbližší dny ukážou, s čím pánové Hurdové ještě přijdou.
 
Občanské sdružení Kauza 3

 

reklama