Co čeká Nákladové nádraží Žižkov?

Rozsáhlé pozemky a komplexy budov Nákladového nádraží se nacházejí na katastrálním území Žižkov. Městská část Praha 3 a její představitelé by mohli trpět komplexem; v rozhodování o osudu místa, které se na jejím území nachází a jako urbanistické téma třetí městskou část přesahuje, hrají roli „pouhého“ účastníka správních řízení. Na rozlehlém objektu totiž nemá Praha 3 majetkový podíl. O budoucnosti místa rozhodnou politická jednání, domluvy silnějších hráčů. A peníze. Důležité budou blížící se obecní volby. Jejich výsledek (na Praze 3 a Magistrátu hlavního města) může zhatit několikaleté snažení těch, kteří usilují o kultivovaný rozvoj místa. Nebo je naopak ještě posílí.

Unikátní funkcionalistické nádraží a pozemky jsou majetkem národní železniční společnosti České dráhy. Ty spolu s developerskou firmou Sekyra Group založily v roce 2007 společnost Žižkov Station Development, a.s. (základní kapitál 2 miliony korun, majetkový podíl 51:49 procent ve prospěch Českých drah). Předsedou představenstva, který za společnost jedná, je zástupce developera Sekyra Group. Snaha prosadit a postavit na pozemku, v jehož místě se nachází budova nádraží, projekt bytového a administrativního komplexu, vzala za své. Záměr neodpovídal územnímu plánu Hlavního města Prahy. Developer předložil v roce 2012 návrh, kde se počítalo s tramvajovou tratí, která by vedla ze stávající ulice Olšanská skrz nádražní budovu. Automobilovou dopravu by developer svedl do tunelu pod zem. V dubnu roku 2013 byla budova prohlášena za kulturní památku. Developerský projekt Žižkov City bude muset být z tohoto důvodu přepracován.

Obchoďák na nádraží?

Ale nejedná se jen o budovu nádraží. Developerský projekt společnosti Discovery Group, který se týká severní části nádražního areálu (rozloha 140 tisíc metrů čtverečních, České dráhy prodaly pozemky developerovi), schválil v prosinci loňského roku územním rozhodnutím Magistrát hlavního města Praha. Městská část Praha 3 se proti návrhu, který počítá s výstavbou obchodního centra a bytů, odvolala. 

8. září 2014 se v rámci Landscape Festivalu Praha uskutečnila debata o budoucím využití budovy Nákladového nádraží Žižkov. Pod názvem „A jak dál? A kdy?“ ji v budově nádraží uspořádalo občanské sdružení Tady není developerovo. To vzniklo v roce 2011 s cílem zasadit se o ochranu přírody a kulturního dědictví na Praze 3. Debaty se zúčastnili signatáři tzv. memoranda, které podepsaly v dubnu letošního roku následující subjekty: České dráhy, a.s.; Sekyra Group, Městská část Praha 3, Ministerstvo kultury České republiky, Hlavní město Praha. K diskusi byla přizvána též ředitelka Národního památkového ústavu, který eviduje budovu Nákladového nádraží Žižkov na svém seznamu.

Memorandum o kulturní památce

Debata přinesla více otázek, než odpovědí. Každá zainteresovaná strana sledovala své zájmy. Logicky. Investor Sekyra Group by rád stavěl, ale prohlášení budovy za kulturní památku ovlivnilo jeho původní plány. Hledají se nová východiska a kompromisy. České dráhy by objekt a pozemky rády prodaly, se správou chátrající nemovitosti mají výdaje. Ty tečou za dané situace rovnou do kanálu. Městská část Praha 3 v letošním roce přispěla na kulturně-vzdělávací akce a provoz části budovy 2 miliony korun. Ministerstvo kultury má příspěvkové organizace (například Národní filmový archiv), které by se mohly do části budovy nastěhovat a prostor kultivovat. Chtělo by to nicméně více peněz, které ministr Daniel Herman v plánovaném rozpočtu nemá. Památkový ústav přihlíží a dohlíží, jako schůdnou připouští i variantu, že by v areálu byla oživena tramvajová linka. A Hlavní město Praha, na jehož mapě má „nádraží“ výraznou stopu, rozhodne přepracováním územního (metropolitního) plánu o možnostech rozvoje a využití lokality. Jako z románu Franze Kafky, který se dost složitě čte. A ne všichni to vydrží až do konce, protože je to k uzoufání nudné, pomalé a bezútěšné.

Porcování Nákladového nádraží

Severní část, tzv. Discovery (140.000 m2) 
Ze západu vede ulice Jana Želivského, sousedí s Basilejským náměstím a ze severu je ulice Malešická. 
Společnost Discovery Group zaplatila Českým drahám za převod pozemků. Developer zde hodlá vybudovat 
obchodní centrum a bytový komplex. Projekt byl schválen územním rozhodnutím Magistrátem hlavního města. Městská část Praha 3 se proti návrhu odvolala. Z investorského pohledu velmi lukrativní.

Jižní část, tzv. Žižkov city (163.000 m2) Ze západu vede ulice Jana Želivského, z jihu ulice U nákladového nádraží. 
V roce 2007 vznikla společnost Žižkov Station Development, a.s. (České dráhy a Sekyra Group). Majitelem pozemků jsou České dráhy. Developer (Sekyra Group) předložil projekt moderní městské části (
komerční výstavba – výškové administrativní budovy, byty, společenský prostor). Původně byla součástí projektu i budova Nákladového nádraží Žižkov, která v momentu uznání za kulturní památku značně zkomplikovala plány spol. Žižkov Station Development, a.s. Z investorského pohledu velmi lukrativní.

Budova památkově chráněných skladů Nákladového nádraží (45.000 m2 ve 3 podlažích) 

Držitelem majority pozemků a budov jsou České dráhy. O budoucí podobě jedná společnost Žižkov Station Development, a.s. (České dráhy a Sekyra Group) se zástupci z řad městské části Praha 3, Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR. Diskutuje se o přijatelné konverzi objektu, tak, aby jeho podoba navazovala na jižní část komplexu. Ve hře je také plán převodu budovy, nikoliv však lukrativních pozemků pod ní, na společnost SŽDC a následně na některou státní instituci. Pro České dráhy je správa objektu finančně nevýhodná.

První housle pro České dráhy

Kdo hraje ve věci budoucnosti nákladového nádraží první housle? Pravděpodobně a poněkud paradoxně České dráhy, majitel pozemků a budov. V debatě z 8. září vyslovil Martin Ďurina, náměstek pro správu majetku Českých drah, poměrně zajímavou myšlenku. „Jako České dráhy, akciová společnost, byť vlastněná státem, nemůžeme chráněnou budovu nákladové nádraží za jednu korunu převádět, musíme s péčí řádného hospodáře takovéto budovy prodávat minimálně za cenu, určenou znalcem. To nám trošku komplikuje život, protože případní noví majitelé této krásné budovy nejsou z řad movitých investorů, jsou to naše české kulturní instituce. Jedno z řešení ovšem je převést úplatně budovu na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Potom už může SŽDC nádraží převádět dále, kupříkladu na Ministerstvo kultury nebo další státní instituce, které by mohly mít lepší nápad na rozvoj budovy.“ Obnova památkově chráněné budovy skladů Nákladového nádraží Žižkov (ve třech podlažích je celkem 45 tisíc metrů čtverečních) by odhadem přišla na 2 miliardy korun. Příjem z investic do místa, v němž by se konaly kulturní a společenské akce, se nedá očekávat v řádech nějakých horentních sum. Pro České dráhy je proto lukrativnější držení jižních pozemků v celém nádražním území, kde s developerem Sekyra Group plánují výstavbu bytově-kancelářského komplexu o rozloze 16 hektarů. 

České dráhy jako Doktor Jekyll a pan Hyde. Společnost, vlastněná státem, ve svazku s vlivnou developerskou firmou. Z obdobného svazku Sekyra Group-České dráhy nedávno vzešel plán rozvoje pražské čtvrti Smíchov City. Pražští zastupitelé koncem letošního května svým rozhodnutím odstranili stavební uzávěru na území v okolí smíchovského nákladového nádraží. Přestavba území o velikosti 21 hektarů bude stát nejméně 10 miliard korun. Mezi Smíchovem a Podolím je naplánována výstavba mostu. Co (jednou) vyroste na Nákladovém nádraží Žižkov?

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Diskuse

NNŽ Tomáš Mikeska 7.10.2014 23:24
Re: NNŽ Simeon Popov 8.10.2014 01:31
Re: NNŽ Heller 8.10.2014 08:47
Re: NNŽ Michal Konvička 8.10.2014 09:04
Re: NNŽ Petr Košař 8.10.2014 09:06
Re: NNŽ Radek 8.10.2014 15:55
Re: NNŽ Mojmír Mikuláš 9.10.2014 14:04
Re: NNŽ Vašek 10.10.2014 16:58

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvekSouvisející články

Ing. Vladislava Hujová, TOP 09: Nákladové nádraží Žižkov - Kde je vůle, je i cesta

Názory
Je to neustálá předvolební písnička. Co s Nákladovým nádražím Žižkov? Politické strany se předhánějí a dávají jeden bizarnější návrh za druhým, co s tímto významným místem dělat. Pokusím se proto shrnout základní fakta.pokračování

PhDr. Matěj Stropnický, ŽNS: Nákladové nádraží? Žádejme nemožné

Názory
Nákladové nádraží Žižkov navštívilo za poslední dva roky sto tisíc lidí. Hotov je management plán jeho konverze na kulturní centrum. Je tedy čas zahnat developera, začít jednat o výkupu pozemků okolo městem a o jejich přeměně na veřejný park.pokračování
reklama