Ing. Tomáš Mikeska, Ž(n)S: Bude mít Žižkov po 140 letech opět přímý přístup na nádraží?

Ing. Tomáš Mikeska, Ž(n)S: Bude mít Žižkov po 140 letech opět přímý přístup na nádraží?

První železnice směřující do Prahy vstoupila roku 1845 i do žižkovského katastru, vlaky však na Žižkově nezastavovaly. V roce 1872 však Žižkov dostal hned dvě stanice. Byly to: zastávka Hrabovka. a nádraží Císaře Františka Josefa. O nádraží Císaře Františka Josefa se společnost turnovsko-pražsko-kralupské dráhy dělila se společností C. k. privilegované dráhy císaře Františka Josefa I., která sem přivedla koleje Vinohradským tunelem. Nádraží vybavené šesti dopravními a devíti kusými kolejemi mělo vstup na Žižkov z Olšanské silnice (dnes Seifertova). Obě nádraží brzy splynula a už v roce 1873 v dobových jízdních řádech žádnou zmínku o žižkovské stanici nenajdeme.

 Koncem 19. století železnice docela objala vrch Vítkov a spleť kolejí před vyústěním do dvou pražských nádraží vytvořila jedinečnou scenérii. Žižkov byl najednou tajemný, oddělený a nedostupný, brána do Prahy byla tvořená spletí nadjezdů. Celek byl tvořen sedmi souběžně položenými příhradovými konstrukcemi v celkové šíři 30 m. Ve výšce 5 metrů nad ulicí tvořily jednu z největších mostních akumulací v Rakousku. Lidé tomu místu říkávali „Za sedmero mosty“ a viadukt znamenal opravdový předěl mezi Prahou a jejím předměstím vyjádřený mimo jiné takzvaným akcízem, kde se platila daň z potravin přinášených z venkova do města. Také tu býval nechvalně proslulý stánek s občerstvením lidově nazývaný „čajová ambulance“. Poslední z mostů byl snesen19. listopadu 2001, někteří místní znalci hlasitě volali, že Žižkov byl konečně připojen k Praze.

Pohled na původní most Severní státní dráhy ze svahu Vítkova, Severní dráha míjela Žižkov

 
V roce 2001 se snad podařilo připojit Žižkov ku Praze, ne však k hlavnímu nádraží. Přes koleje přebíhají od Italské a Seifertovy ulice stovky lidí s cílem zkrátit si cestu na hl. nádraží. Dne 18. listopadu 2013 od 7 do 15 hod. provedli studenti iniciativy Legálně na nádraží časový snímek přechodu přes koleje v oblasti hl. nádraží směrem na Prahu 3. Za 8 hod. přešlo přes koleje 1 124 osob tj. 140 osob za hodinu!!! Obyvatelům Žižkova či studentům VŠE chybí přímá cesta na nádraží. 
 
Stání organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zpracovala v roce 2012 studii prodloužení všech tří podchodů v železniční stanici Praha hlavní nádraží. Studie ukázala, že technicky je optimální prodloužení Severního podchodu tj. podchod nejblíže Žižkovu. Cesta na Žižkov je podle studie jednoduchá, vede od prodlouženého podchodu do ulice Seifertova po stávajících zpevněných plochách nádraží. Reálné je i pěší propojení do prostoru Churchillova náměstí přes vnitřní prostor nově navrhovaných budov na rohu ulice Seifertovy a Italské. 
 
Úkolem nového Zastupitelstva, Starosty a Rady Městské části Praha 3 bude vyvíjet tlak na stát, aby co nejdříve prodloužil Severní podchod na hl. nádraží a zabránil nebezpečnému přebíhání studentů a Žižkováků přes koleje.  
Vítězstvím bude i to, že Žižkov získá po více jak 140 letech přímé spojení na nádraží.
 
Autor je kandidátem do Zastupitelstva Městské části Praha 3 a hl. města Prahy za hnutí Starostové a nezávislí 
 
 
  
 

Související články

V Praze 3 podalo kandidátku 13 uskupení

Zveřejňujeme seznam všech uskupení, jež do včerejších 16:00 podali svou kandidátku na radnici Prahy 3. Jak jsme již včera zveřejnili na našem FB profilu, ANO Andreje Babiše svou kandidátku nepodalo. Dle dostupných informací se tak stalo na základě velkých rozporů v místní organizaci ANO Praha 3 a neschopnosti jmenovat lídra kandidátky.pokračování
reklama